Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
TI144
2:35per ti viv' a Sennor mía.”
5:86de ti, que o matar foste por nos cofonder.”
5:114“Madre de Déus, bẽeitos son os que en ti fïúza han,
9:124“A ti graças damos
15:30que mui mais sei éu ca ti assaz,
15:41Jüião disse: “Den-ti do fẽo,
15:43E mais ti digo que, se conqueiro
15:46e ta cidade ti destroír;
20:45a ti e rendo,
21:36e porend' a ti o venno demandar;
21:38dá-mio vivo, que haja que ti gracir.”
24:1Madre de Déus, non pód' errar | quen en ti há fïança.
26:28e disse: “Macar m' éu de ti despago,
32:34te digu' e ti mando | que destas perfías
35:62ca a nav' estas relicas | quéren de ti defender.”
37:22seja per ti; se non, serei hoi mais tẽudo
40:15en ti, e dele fezísti
42:28e est' anél tan fremoso | ti dou porend' en sinal.”
43:39e dizend' a grandes vózes: | “A ti venno, Grorïosa,
43:42o adug' ante ti mórto, | e dous días há que cheira.
44:19Santa María, éu venno a ti
44:23E demais esta cera ti darei
54:52que ti acorress' e te fezésse são; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
55:32“Mia Sennor, éu a ti venno | como mollér que se sente
66:38responder-ti sen emenda.”
66:57mais o que ti éu dad' havía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
80:4pois nósso ben tod' en ti jaz
80:6por ti o de que hás sabor.
80:16o fruito de ti, a la fé;
80:20pois Déus por ti quér perdõar
84:18son muitos, mas per ti creo | gaannar deles perdôn.”
92:20E porende venno a ti
100:8son; mais per | ti son perdõados
100:17ca Déus a ti a
100:20por ti dar e daría.
105:79Santa María, pois en ti fïava?
107:20que ti son acomendadas,
108:37vẽo, este diz de ti
115:78porend' en ti Satanás
115:235a ti com' el querría.
118:17con méu marido; mas a ti irei
118:19miragres móstre por ti, ca sei ben
118:21pois faça esto por ti, ca ben ten
119:42dizend': “Atán tóste sejan per ti connoçudos
119:48porên faz que, pois ta alma for de ti partida
124:19a aqueles que se fían | en ti mui de coraçôn,
124:21ca éu sempr' en ti fïando | receb' aquesta paixôn.”
125:77E éu farei ao bispo | que venna por ti lóg' acá,
125:80de ti por quanto quisische | do démo sa companía.”
127:35dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
131:43E dizía-ll' assí: “Esto que ti fiz;
132:86que de ti saber querría:
132:93a mi, que amor ti havía? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
143:36mia Sennor, que en ti fía,
146:81que ante ti desfeito jaz;
146:84mio dé; tanto ti peç' en don.
149:32porque a ti semella | que de pan há fegura.
152:23Ca ves, esta escudéla | móstra-ti que és fremoso
171:46foron, dizend' ela: “A ti
174:24muit' hei éu de ti gran dóo | de que ta lingua tallaste;
186:19a ta mollér que amavas mais ca ti,
186:45e porên tenno que quen en ti crevér
195:144por ti, mentirosa.”
202:24Nóbre casa de morada, | tres moradas há en ti:
213:40mas o feito desta cousa | per ti seja escolleito,
214:42ca per ti a hei cobrada | e por ta gran pïadade.”
217:26que me perdõar quisiste, | a ti dou porên loor.”
219:40ca por ti muitos perdõa | e faz-lles que sejan séus.
237:49Sennor, sempr' en ti confïei, | como quér que pecasse,
237:75e do concello saïrá | contra ti mui grand' hóste,
238:42Déus fille de ti vingança, | assí como se vingou
247:14levou a moça a Salas | e diz: “Sennor, há-ti grado
247:20creendo que en ti éste | mui gran vertude sobeja;
255:84que en ti se fía.”
263:24que pois que o Córpo vires | de Déus que por ti morreu,
263:26Onde faz-ti levar lógo | sól que vires a luz cras;
264:37“A ti e nós defende | destes que non crevéron
265:101e se cantar ou loor éu de ti dix
268:21a ti ofér' estes nembros | mancos, que non tenno sãos,
268:22ca todo-los pecadores | en ti esperanç' havemos.
268:25per ti desta mia gran coita | que éu padesqu' e sobeja,
268:26ca nós vida e saúde | todos de ti atendemos.”
268:34ca todo-los pecadores | coitados a ti acorremos;
272:40ca en mudar-s' a omagen | por ti, mostrou-te que ben
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
274:37e a esto para mentes, | ca éu ant' a ti verrei
285:66tẽuda de rogar-lle | por ti, nen m' oïría.”
286:26e por ti me escarnecen, | como tu pódes veer.”
295:36chorando muit' e dizendo: | “A ti, Sennor, que és luz,
298:32Jesú de ti quiso, se for téu prazer,
298:35que me fillou óra ante ti tan mal
298:45que de ti pres carne, Virgen, rógo-t' éu
310:16de ti nacerá aginna.”
311:30levou ja de ti a alma; | e, mal pecad', assí é.”
313:46ca sen ti no-nos podemos | desta coita defender.
314:45e rogar polos coitados, | est' a ti muito convên.”
316:45mais por ti direi de grado | quanto ben dizer podér,
316:46e des aquí adeante | quéro ja por ti trobar.”
323:16dizendo: “Ai éu, méu fillo, | como fico de ti sóo;
324:37ca por ti sõo guarido, | ai, Sennor esperital.”
331:22dizendo: “Sen ti, méu fillo, | este mundo m' escurece.”
331:24dizendo: “Sen ti mui sóa | fico, e tu sen mi sóo;
336:26lle disse: “Sennor, mercee, | ca en ti a acharemos
340:9senôn por ti, que fust' alva.
340:16mais Déus por ti da altura
340:17quis de ti, sa creatura,
340:18nacer, e fez de ti alva.
340:36per ti que és nóssa alva.
340:40son per ti, Santa María.
340:44Ca sempre en ti atura
347:29contra ti, Madre de Cristo; | mas tu que és verdadeira,
350:31e por ti Nóstro Sennor
350:36Déus fillou en ti pousada
350:37e fez de ti, Virgen pura,
350:46de Déus en ti enchoíste;
360:21que esta mercee haja | por ti de Déus acabada,
361:42e en que os céos caben, | que podéss' en ti caber.”
368:34e haverás saúde, | ca nós por ti rogamos.”
369:64en ti, cona mui gran coita, | que se ben non conortasse.”
371:29Santa María do Pórto, | dizendo: “éu vou a ti;
391:26en ti e toda mercee | pora nos sempr' acorrer.
398:26que aquel gãado haja | de lobos per ti guardado.”
399:24de perder por ti méu tempo.” | E lógo na tésta
399:34porên maa voontade | de ti derraíga.
401:11Pois a ti, Virgen, prougue | que dos miragres téus
401:91Tantas son as mercees, | Sennor, que en ti há,
401:96no paraíso, veja | a ti sempr' e acá
401:97mi acórra en mias coitas | por ti, e haverá
401:99en ti quen soubér esto | e mais te servirá
404:25“Santa María, éu venno a ti
404:26polo ben que Déus pos en ti loar.
404:28ca tal come ti, u acharán, u?
404:34por salvar-nos e por a ti honrrar.
404:57que ti havía aqueste pecador (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
404:74venno-ti agora grand' emenda dar.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
407:41E cre' i óra esto que ti digu' éu: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:68a ti de Déus do céo | por te fazer certeiro
415:24aquel fruito que de ti nacerá”,
417:19Pois que veen os méus ollos | a ti, que és Salvador
419:88a mia alma méu Fillo | levou, ben ti digu' éu,
420:39e bẽeita u vẽo | a ti a ta pousada
420:56ment' a ti muit, aginna | con toda sa masnada,
422:2U verrá na carne | que quis fillar de ti, Madre,
422:7fais-lle tu emente | com' en ti foi enserrado.