Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
SOÍA22
4:48como xe fazer soía;
11:28mas no río que soía
14:8en un mõesteir' antigo, | que soía prét' estar
18:10ũa dona soía, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
63:34como cada día soía fazer.
68:18soía na vila d' Arraz.
125:68fezo que a sa eigreja | fosse, como ir soía.
137Como Santa María fez seer casto a un cavaleiro que soía seer mui luxurïoso.
146:11dona que soía morar
162:32a foi u x' ante soía estar.
206:23O póboo parou mentes | que foss' u soía ir
208:7Ond' avẽo en Tolosa, | en que soía haver
226:47soía, que sól non ên menguava ren.
232:34e viu séu açor na vara | u xe soía põer.
277:5aa térra que chamada | ést' Algarve, u soía
304:5en ũ' aldea que nome | há Ribéla, u soía
318:19Outro di' aa eigreja | foi, como soía ir,
325:46e diss': “En térra de Tánjar | me sõo como soía.”
328:10un logar que Alcanate | soía seer chamado.
334:38resorgiü e foi são | como soía seer. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
404:62con que soía no téu ben falar.
414:15e ficou virgen como xe soía;