Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
SISO34
2:12porque metera séu siso
4:55que de séu siso saiu;
16:24com' hóme fóra de séu siso, se foi entôn
35:3Ca muit' é hóme sen siso | quen lle de dar algu' é gréu,
36:9se fez, que ren non lles valía siso nen cordura,
41:2ben póde dar séu siso
41:8del perdera o siso;
41:14e tollera-ll' o siso;
41:20ca o nósso mal siso,
57:16e dá-lles siso (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
75:95que perdeu per sa folía | aquel rico de mal siso,
100:21Guïar ben | nos pód' o téu siso (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
104:10que con gran coita houvéra | o siso end' a perder.
127:5por un hóm' avizimao, | que por séu siso rafez
128:51que o vilão metera | i con gran mengua de siso,
204:23A cabeça lóg' ungiron | por lle Déus i siso dar,
256:30Porên será de mal siso | o que a non loará.
281:7El non éra de mal siso | nen deserrado en al,
296:15siso per que podésse | a saber ben servir;
306:5óra, muit' é de mal siso; | ca as óbras de Déus non
312:70maa e de mao siso | e de toda travessura.
320:18pelo séu mui bon siso.
329:33e perdeu todo o siso, | e tan irto se parou
330:14Qual é a que per séu siso
331:35que con gran coita o siso | pérden os que mui coitados
336:22e que non é en séu siso, | e de taes connocemos.
338:5que nos dá saúd' e siso | e ao démo quebranta,
366:47éran muito en chamá-lo, | nen per siso nen per arte
377:41e teve por de mal siso | quen contra ela contende;
382:6e hóme porque há siso, | entendement' e razôn.
400:36e foi i de bon siso.
401:25e que el me dé siso | que me póss' amparar
401:73siso, per que non cáia | en pecado mortal,
401:84me fez, que del me gães | siso, que mestér hei,