Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
SAÍR41
19:16lógo da eigreja saír-se quiséron;
47:18dereit' aa eigreja; | mas o dém' a saír
59:14Mais quis da orden saír
62:21non ousou saír, mas ao Espello
63:31E avẽo-ll' un día que quis saír
83:13que non cuidou saír vivo
84:40en séu leito e cobriu-a, | e non quiso que saír
86:22non podía ren ên saír nen entrar.
106:10como de prijôn saír
106:25“Se éu saír de prijôn,
109:38quando houvéron do hóm' a saír.
122:35A todos da capéla fez saír,
126:26e lógo o férro lle fez saír
132:112e por saír de sa ira
138:15E ar mandaron-lle que lógo saír
142:44o fez a Virgen do río saír
143:31e daquesta mui gran coita saír,
143:42fez e delas tan gran chuvia saír,
181:19demais, que saír fezésse | dos crischãos o concello
185:47Tan tóst' el rei de Grãada | sa cïada fez saír
212:35A mollér que o furtara | fora-se lógo saír
216:19A ela foi-lle mui grave | por de sa casa saír,
217:19E eles tant' empuxaron | que o sangue lle saír
226:45entôn fez a Virgen o logar saír
235:63E pois saír de Castéla, | el Rei con mui gran sabor
237:25Mais aquel día que saír | havía sábad' éra,
239:49ca a alma mi quér saír
243:22ũa péça so o geo, | que saír ên non podéron;
255:120que a fezéssen do fógo saír
265:75poderedes saír óra, se vos praz.”
271Esta é de como ũa nave estedéra tres meses en un río e non podía saír porque a combatían mouros, e Santa María sacou-a en salvo.
271:9saír per nulla maneira; | porend' estava assí
271:15Assí jouvéron tres meses | que non podéron saír
274:57E estando sempr' en prézes, | en outro día saír
285:41saír, ca viía
285:61e quando s' ên quis saír, a Virgen santa do bon prez
302:13mas el ên saír non pode, | e esto muitos o viron,
311:17passaron per Barçalona; | e u quiséron saír
312:42de fazer mollér manceba | saír tóste de cordura.
315:45senôn que a espiga | lógo lla saír viron
339:37assí que non pód' entrar nen saír