Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
QUISO35
16:5a Madre de Déus, que non quiso leixar perder
52:5que quiso mui grand' a Grorïosa mostrar;
63:12e nunca con mouros quiso haver paz;
84:40en séu leito e cobriu-a, | e non quiso que saír
93:14quiso Déus que caess' en el mui gran gafeen, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
100:24pora quen | en el creer quiso;
105:104e ela ren non lles quiso negar;
109:4ant' a de que Déus quiso nacer;
122:30que vivesses, mais quiso que na az
128:52mui sãa e mui fremosa, | como x' a Déus guardar quiso
139:18u Déus dar quiso
149:42que quiso seer póbre | por requentá-los póbres
150:10pois que quiso que el por fill' houvésse
156:19nen cantar como cantara | da que Déus quiso nacer
184:27Mais quiso Santa María, | a que o encomendara
184:29Ante quiso que vivesse | e crecess' e se crïasse,
192:16foi, quiso fazer.
197:26a Terena, mais non quiso | Déus que o fosse comprir;
198:21non quiso Santa María, | que neũu tal achassen;
234:20da Virgen Santa María, | de que Déus quiso nacer;
248:30a Virgen de que Déus quiso | nacer día de Natal.
261:31ũa noite quiso Déus que veer
274:55que quiso que dos pecados | me podésse repentir,
285:102quiso Déus que da sa graça foss' ele ben comprido,
292:13que quanto começar quiso | e acabar, acabou;
296:17E a Virgen non quiso | que en séu don falir
298:32Jesú de ti quiso, se for téu prazer,
313:2consello, pono a Virgen, | de que Déus quiso nacer.
313:4sa graça ca d' outro santo, | pois que Déus quiso fillar
329:14a honrra da Virgen santa, | de que Déus quiso nacer.
345:83Mas depois a poucos días | quiso Déus que gaannada
351:1A que Déus avondou tanto | que quiso dela nacer
369:27Mais non quiso ũu deles | que o anél lle durasse,
399Esta tricentésima nonagésima novena é como ena vila d' Élvas ũa mollér quiso matar séu fillo e meteu-lle ũa agulla pela cabeça, e apareceu-lle Santa María ante que o matasse e disse-lle que tomasse pẽedença.
420:65Bẽeita u Déus quiso | que ta carne juntada