Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
POI95
B:27e poi-lo gaannad' há, non lle fal,
4:45Poi-la comüiôn fillou,
5:63O Conde, poi-la livrou dos vilãos, disse-lle: “Sennér,
5:91Mas poi-la déron a un marinneiro de Sur,
5:93O marinneiro, poi-la na barca meteu, ben come fól (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:37Poi-lo meninno foi mórto, | o judéu muit' aginna
8:6haveredes poi-l' oírdes, | que fez en Rocamador
8:33Poi-lo monge perfïado | aqueste miragre viu,
8:37Poi-la Virgen grorïosa | fez este miragr' atal,
12:15Poi-la missa foi cantada, | o Arcebispo saiu
15:75Poi-lo sant' hóm' aquest' houve feito,
16:63Poi-la Grorïosa o cavaleiro por séu
17:31Poi-lo Emperador chamar mandou
19:23Poi-los malapresos arder-s' assí viron,
20:26nos vas, poi-lo couseces.
25:67Poi-lo crischão assí fis
25:113poi-los foi contar e volver,
26:42poi-lo foi tallar,
26:45Séus companneiros, poi-lo mórt' acharon,
31:60poi-lo viu en Vila-Sirga, | houv' ên maravilla féra;
32:20Poi-lo Bispo soube | per el a verdade,
34:11de noit'. E poi-la levou so sa capa furtada,
35:91E poi-ll' houvéron comprada, | un día ante da luz
38:21Poi-los monges foron ende tirados,
42:49Poi-las vodas foron feitas | e o día se saiu,
45:28e poi-ll' alçaron a mesa, | foi catar lógo correndo
49:53E poi-la donzéla chegou,
54:16que, poi-lo convent' as hóras dizía,
55:57foi entôn ela mui léda | poi-ll' el diss' onde vẽéra,
61:31Poi-lo vilão se sentiu ben guarido,
62:36“ven acá, méu fillo”, e poi-lo deitava (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
65:64que poi-lo Papa nen todo séu concello
65:85e poi-lo non achou, disso: “A Messías
67:66e poi-lo catou o bispo, | connoceu sa falsidade.
76:11E poi-lo achou con furto que fora fazer,
85:10e poi-lo houvéron feito, ataron-ll' as mãos
87:14poi-lo bispo dalí morreu,
87:31Poi-lo sant' hóme s' espertou,
94:46poi-la levou dessa vez,
96:20correr lóg' a el; e poi-lo fillaron
96:23Dalí fogiron poi-lo feit' houvéron.
102:58e poi-lo foio abérto
106:34Mais poi-la noite chegou,
119:51Poi-l' aquesto diss' a Virgen, en un mui bél chão
123:33mais poi-la candea adusséron i,
127:4a Virgen Santa María | na eigreja do Poi fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
133:24e poi-lo prést' a sagra começou,
136:1Poi-las figuras fazen dos santos renembrança,
138:21e poi-lo leixaron, foi lógu' el torcer
159:16na ola, ca tantos éran; | mais poi-las foron tirar,
172:22al Poi, e depois a Salas, | con loores e cantares.
175:22e poi-los houv' acalçados | disse-lles: “Estad', estade!”
178:5éra; e poi-lo oírdes, | haveredes ên sabor
181:21e poi-la sina sacaron | daquela que é espello
192:101Poi-lo castigara,
193:27E poi-lo hóm' a cabeça | houve da agua ben fóra,
193:47Poi-la jostiça fezéron, | o mercador entregado
198:5e poi-lo oíren, creo | que por mui maravilloso
206:24preegar e dizer missa; | e poi-lo viron partir
212:20mais poi-la ela por Santa | María esconjurou
213:16foi el con sas mercaduras; | e poi-lo ela viu ido,
228:20poi-lo non viu, foi pós ele | per alí per u passara,
235:10que morress' en séu serviço, | poi-lo séu ben nunca fal.
248:20por se ferir, non podéron | per ren poi-los encoller;
251:36os séus braços e déu-llo; | e poi-lo recebeu,
258:17e poi-lo despendeu todo, | un día ll' acaeceu
262Como Santa María guareceu no Poi ũa mollér que éra sorda e muda.
262:5mas eno Poi fez aquesto | a mais fremosa que sól
263:30E el, poi-la viu fremosa | e ar vestida tan ben,
265:40E o Emperador, poi-lo viu, mui gran
265:57poi-las achassen, ca nunca mur con mur
267:76poi-lo viron, todos se maravillaron;
271:32del Poi, que aqueste cález | receba en ofreçôn
274:1Poi-lo pecador punnar | en servir Santa María,
281:59Poi-lo viu el Rei queixar-se | e mui ben se repentir,
285:75Poi-la levou a sa térra e con ela juras pres,
295:24que el Rei fez sa omagen | da Virgen; e poi-la viu
298:27E poi-la assí ant' o altar fillou,
318:28E poi-lo todos disséron, | a que o mundo mantên
319:8dizer, se m' oírdes; e poi-lo contado
332:45e sei que poi-lo oírdes, | diredes, par San Martín,
333:52todos a aquestas vózes; | e poi-lo são acharon,
337:4haveredes poi-l' oírdes, | que conteu a un barôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
338:21e poi-lo viu tan maltreito, | el e os outros choraron,
341Como Santa María do Poi salvou ũa dona d' érro que ll' aponna séu marido.
341:32mais en aquel altar santo | do Poi quéro que juredes
341:37E pera o Poi se foron, | e de cérto ben sabiades
342:21Poi-lo Emperador esto | soube, lógo cavalgou,
343:27Poi-lo capelán foi ido, | a todos quantos entravan
355:56porende lle buscou mórte, | poi-lle tal respósta déra;
369:84mandou; e poi-lo viu, lógo | ar mandou que se calasse.
383:23E poi-lo houvéron visto, | ar fezéron romarías
384:28e poi-lo viron maltreito, | un frade con el poséron
405:44Poi-lo sábad' acabado
419:99Os onze, poi-lo viron, | disséron: “Tól-t' alá,