Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PERFÍA31
9:85lógo sen perfía
12:12com' é mui grand' e provada | a perfía dos judéus
18:42na touca a perfía,
20:19por nós a perfía
39:7Toda a noite ardeu a perfía
66:29aquí, que sempre perfía
85:1Pera toller gran perfía
108:2mal quen fillar perfía
115:115d' outre e sen perfía.”
119:17oiu como de peleja ou de gran perfía
125:4nen d' hóme mao perfía.
143:40cada ũa a perfía.
152:15el estand' en tal perfía, | pareceu-ll' a Grorïosa
153:16dizendo: “Perfía
167:14a mia esperança creo | que vóssa perfía vença.
187:21hinos e cantigos todos a mui gran perfía.
192:21e mui gran perfía
194:23E estando en perfía | de qual deles o matasse,
201:42e guarda-me do démo | e da sa gran perfía.”
211:38e fezéron mél a mui gran perfía.
214:11Dous hómes dados jogavan | a gran perfía provada,
222:41a ela que do dïabo | nos guard' e de sa perfía,
255:92ll' o fóg' a perfía.”
264:34que contra o téu Fillo | fillan tan gran perfía.”
285:1Do dém' a perfía
299:28de a non dar al Rei fillou perfía;
317:26a quiséssen guardar de sa perfía.
367:22mui mal o démo chẽo de perfía.
377:2ajuda-o per que vença | gran braveza e perfía.
393:4ven que é negra e fórte | e dura e de perfía.
409:31destrúe sa perfía