Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PEDIU29
5:78Pediu-lle séu amor; e porque ela mal llo acolleu,
8:35e ant' o jograr en térra | se deitou e lle pediu
21:15Lóg' o que pediu lle foi outorgado,
53:32que a Virgen a séu Fillo | mercee por el pediu
108:58fez Déus como llo pediu
125:90diss' ao padr' e à madre; | des i mercee lles pediu
127:9mal; e muit' ela chorando | entôn mercee pediu
144:37dũa fẽéstra, mercee pediu
146:57ían u el, e lles pediu
155:37entôn rogou-lle chorando, | des i pediu-lle por don
185:51Ele con medo de mórte | lóg' o castélo pediu,
212:34e pediu-lle que aquesta | coita tornass' en lezer.
248:24muit' e a Santa María | lógo mercee pediu,
259:36pediu-lles daquela cera porên;
274:40E foi-s' u éran os frades | e séu hábito pediu,
275:37da ravia são, e agua lles pediu,
287:40e perdôn pediu chorando | por aquele que naceu
305:10que do perdôn pediu carta, | mostrando muitas razões
305:28e ela pediu-lle algo | por aquela que non érra.
305:55Quand' o cambiador viu esto, | pediu por Santa María
314:40chorand' aa Grorïosa | por el mercee pediu
317:24e a mininna mercee lles pediu
324:21atá que foi toda dita; | mais o póblo lle pediu
347:41e pediu-lles que comesse, | e déron-lle pan e vinno;
355:42pediu mercee e ajuda | que ll' houvésse perdõado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
362:35E pois que foi ant' a arca, | se deitou e lle pediu
372:25e pediu que comesse | e bevess' outro tal,
377:13mais o hóme por mercee | lle pediü que lle désse
378:43E pois pediu que comesse, | e déron-lle manamán