Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OUTRE6
65:6demandand' a outre que m' ên dé recado.
104:41“A mi non me feriu outre | senôn queno mundo ten
115:115d' outre e sen perfía.”
259Como Santa María fez avĩir na sa eigreja d' Arraz dous jograres que se querían mal, e déu-lles ũa candea que non pode outre trager senôn eles.
292:8nonas pód' haver mellores | outre que el houv' en si;
352:18ante que o haver outre | ou perdê-lo per ventura.