Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OS842
1Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os séte goios que houve de séu Fillo.
2:20e os séus bõos escritos
3:33lle diss': “Os pecados méus
4:10ontr' os crischãos liía
4:40ant' os outros se metía.
5:99Os marinneiros disséron entôn: “Pois est' a Déus non praz,
5:110con que podésse os gafos todos guarecer.
5:114“Madre de Déus, bẽeitos son os que en ti fïúza han,
5:129Ontr' os gafos que a dona guariu, que foron mais ca mil,
5:143ant' o Apostóligu' e ante vós, como os feitos há.”
6:8porque naceu Jesú-Cristo | dela, que os reprende.
6:44un judéu o levou sigo, | que os panos revende.”
6:50u arriban os coitados, | dá-me méu fillo mórto
9:36os séus sen errança.”
9:57Mantenent' o frade | os que con el ían
10:9e póde-ll' os pecados perdõar,
10:18dou ao démo os outros amores.
11:24nunca os sinos tangía,
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
12:22ían os judéus e cospir-lle na faz.
12:23E sen aquest', os judéus fe- | zéran ũa cruz fazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
13:14so os pées e alçó-o | assí que non s' afogou.
14:24e chamou todo-los Santos | alí u os estar viu,
14:27Quando viu San Pédr' os Santos | que assí foran falir,
15:6houve séu Fill' os nembros na cruz;
15:15que os crischãos matar quería,
15:89du vai ontr' os séus, en que fïava,
15:97ontr' os séus todos; e tal vingança
15:138os séus de Jüião chufador.
18Esta é como Santa María fez fazer aos babous que crían a seda dúas toucas, porque a dona que os guardava lle prometera ũa e non lla déra.
18:13Porque os babous perdeu
18:23os babous ben dessa vez
18:41os bischocos e obrar
18:63ontre tanto os babous
19:10por prazer do démo, que os séus aguilla.
19:18ca Déus os trillou, o que os maos trilla.
19:26que os non metesse o dém' en sa pilla.
20:39e os homildosos
20:46que os téus non faleces.
22:14do que na cruz mataron os judéus.
22:22“Sennor, val-me como vales os téus,
24:35e mandou os sinos tanger,
24:38Os crérigos en mui bon son
25:112de como os el ascondía;
26:63Responderon os démões louçãos:
27:5o iférn' e os santos dele sacou,
27:9e que os Apóstolos, amigos séus,
27:11Os judéus houvéron desto gran pesar,
27:16os Apóstolos, e disse-lles assí:
27:18os judéus fezéron, que ides dizer?”
27:19Os Apóstolos, com' hómes de bon sen, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
27:27Os Apóstolos lóg' a Monte Sïôn
27:30a rogaron que os vẽéss' acorrer.
27:34per que a os judéus hajan de perder.”
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
27:47Foron-s' os judéus, e gãou dessa vez
27:55E os judéus, que sempr' acostumad' han
27:57foron i; e assí os catou de pran
28:47e os arqueiros tirar;
28:52os de dentro e tanta,
28:71os cólbes, ían matar
28:78os séus, e Mafométe
28:81que os vẽéss' ajudar;
28:83Alí u ergeu os séus
28:119demais foi-os segurar
32:38u dém' os séus ten
33:11que séus son os mandamentos.
33:15se foi, que os bastimentos
33:33Os do batél a remar
33:65os quiséss' acostumar,
35:19Os crérigos, quando viron | que a eigreja queimar
35:32que os levass' a Bretanna, | a que pobrou rei Brutús;
35:40Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: “Non me praz
35:48os ũus davan i panos, | os outros our' ou argên,
35:50sól que non guardes os córpos | de mórt' e de mal prender.”
35:55O almiral das galéas | viínna muit' ant' os séus,
35:65por mataren os da nave; | mas un vento non sotil
35:69e déu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu
35:78miragre maravilloso, | per que os fez guarecer
35:87Os mais desses mercadores | de Frandes e de París
36:12os santos todos a rogar se fillaron, chamando
36:14que os vẽéssen acorrer polas sas pïedades.
37:34e os séus miragres ontr' os outros tevéron
38:8os que contra ela van, non cuidand' i el tanger.
38:9Esto fazen os malfadados
38:19porque os houv' el sospeitados
38:25e ontr' os malaventurados
38:28os Santos e a Reínna sen par.
38:32panos os monges quando ían sas missas dizer,
38:35os gẽollos lógo ficados
38:40os que nas omágẽes de pédra querer creer;
38:49mas sa Madre os séus deitados
38:55do Meninno, e os panos dourados
38:58os peitos ll' houvéron de parecer;
38:61E demais houve os ollos tornados
38:71porên sas carnes os endïabrados
38:82os queixos houv', e mia vedes trager,
38:87e lóg' os óssos foron ben soldados
39:25que solament' os fíos defumados
42:29E os gẽollos ficados | ant' ela con devoçôn,
42:59que viu jazer ontr' a novia | e si pera os partir,
44:37dizend': “Ai, Sennor, tantos son os téus
45:9sen esto os mõesteiros | e as igrejas britava,
45:12e de roubar os que ían | seguros pelos caminnos,
45:19E, porque sempre os bõos | lle davan mui gran fazfeiro
45:33e os démões a alma | fillaron del en sa sórte,
45:36E disséron os dïabos: | “Mais vós, que razôn havedes
45:39Os ángeos responderon: | “Mais vós folía fezéstes
45:43Os dïabos ar disséron: | “Esto per ren non faremos,
45:64os dïabos a cogula, | todos ant' ela fugiron;
45:65e os ángeos correndo | pós eles mal los feriron,
45:67Pois que s' assí os dïabos | foron dalí escarnidos
45:71Os ángeos depós esto | aquela alma fillaron,
46:20os roubos que houv' havudos.
46:66os séus crischãos tornar
48:6ant' el e que non vaamos | u irán os soberviosos.
48:13por que os monges lle davan | sa renta da abadía;
48:15E demais, sobre tod' esto, | el assí os pennorava,
48:19Os monges, porque sentían | a sa casa mui menguada,
49Esta é de como Santa María guïou os roméus, que ían a sa eigreja a Seixôn e erraran o caminno de noite.
49:59térras en salvo os guïou
51:4sempre mui ben os ampara.
51:17se non foss' os do castélo | que, pois se viron coitados,
51:22os séus nunca desampara.
51:53Esta maravilla viron | os de dentr' e os da hóste,
51:59E os gẽollos ficados | aorou a magestade,
52:18ta que os monges las ían monger.
52:20que os monges houvéron pera si
53:5dun meninno pegureiro, | a que os pées arder (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
53:12que a per poucas dos pées | os dedos non lle queimou;
53:34que por séu rógo do fógo | os quis Déus todos livrar.
54:31Os frades, que cuidavan que mórt' éra,
54:57houvéron os outros, e quedo, quedo
56:23e de sũu os põer
57Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna que ían en romaría a Monsarrat.
57:5os séus de dano
57:7en salvo os guía.
57:15e os bõos avanta
57:52E os frades saíron
57:88os ladrões, mandaron
57:96E pois que os ladrões
58:51u achou os que fezéra vĩir
58:58ca non quér' os panos neno brïal.
59:27os pées da majestade
59:51E ficando os gẽollos,
59:80e os outros escrivir
60:16os céos sen chave,
61:20que ll' os ollos fóra da tésta deitava,
62:1Santa María sempr' os séus ajuda
62:2e os acórr' a gran coita sabuda.
63:26mais ía-os mui de rijo cometer.
63:52que vençudos foramos éu e os méus;
64:29e disse-ll': “Amiga, nunca os pecados méus
65:123Os ángeos Santa María fillaron
65:125e os madudinnos todos ben cantaron,
65:127E pois que os houvéron todos ben ditos
65:140e catou-os todos; mais tardou mui pouco
65:192sa mórt' os da vila e lógo vẽéssen
65:195que os havía mui gran temp' enganados,
66:4Os que m' oen cada día
66:49e os outros van
68:28os gẽollos ant' o altar
69:1Santa María os enfermos sãa
69:2e os sãos tira de vía vãa.
71:14que os judéus atenden | e que nós ja havemos.
73:2a que pód' os pecados das almas lavar.
73:16que dizían os monges missa matinal,
75:117E enquant' a Virgen disse, | sempr' o crérig' os gẽollos
75:121E pois que entrou, viu outros | maiores que os de fóra,
76:29porên m' envïou que entre ontr' os téus,
77:9e os calcannares ben en séu dereito
78:11Ontr' os outros bẽes muitos que el fazía,
82:8viu-os come pórcos contra si vĩir
83:5sempr' os vóssos corações
83:44os que o guardar soían,
84:5e ontr' os outros miragres | porende metê-lo quix,
84:17e ant' a omagen s' ía, | dizend': “Os pecados méus
85:9Os ladrões que fezéron est' éran crischãos;
85:11e os pées e déron-lle muitas con bastões,
85:40e queimando-lle-las barvas e pois os grinões.
85:48os guarde e do dïab' e de sas tentações.
87:1Muito punna d' os séus honrrar
87:11D' honrrar os séus há gran sabor
87:23Os séus faz honrrados seer
87:29Os séus honrrou e honrrará
87:35D' os séus honrrar muito punnou
87:41Os séus honrrou con gran razôn
88Como Santa María fez a un físico que se metera monje que comesse das vidas que os outros monjes comían, que a el soían mui mal saber.
88:66con que os foi confortar,
89:66os fez dessa vegada
91:11que os hómes por errança
91:24os fillava, e des i
91:27Ca os nembros lles caían,
91:39E os hómees tal medo
91:43e ela fez lóg' os enfermos guarir
94:72os que connocía
95:25ca ele os convidava e os recebía,
95:37os fez que se non podéron alongar da sérra, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
95:53e mandou que os fillasse come de ravata,
95:54dizendo: “Do que te pagas, de sũu os ata.”
96:31Primeir' os frades foron espantados
96:48fezéron os frades vĩir gran gente,
96:57e os hómees, pois viron tal preito,
97:73e os mezcradores en desdên
98:16e entravan i os outros, | dous e tres a par.
99:3os que mal cuidan fazer
102Como Santa María livrou un crérigo que os ladrões deitaran en un poço.
102:3guarda-os sen al
103Como Santa María feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarinna, porque lle pedía que lle mostrasse qual éra o ben que havían os que éran en Paraíso.
103:28os monges quando o viron, | e demandou-ll' o prïor,
103:31e o prïor e os frades, | de que mi agora quitei
104:23Pois que saiu da eigreja, | os dedos entôn meteu
105:37E quando os prazos foron chegados,
105:39foron os novios ambos enserrados
105:101E outro día os que madurgaron
105:107Os enfermos lógu' entôn os poséron
105:109e pois que os beijou, saúd' houvéron.
106:2non pód' os presos tẽer
107:27Os judéus que a levaron
108:34os gẽollos foi ficar
108:73con el os convertía.
109:1Razôn han os dïabos de fogir
109:24os démões da Madre do Rei
109:27Un judéu os conjurou por Déus
109:28que disséssen porque os judéus
109:42e d' os dïabos sempre destroír.
110:7Ca tantos son os bẽes de Santa María,
112:5guarda de mal e os guía,
112:21e os da nave sen grado
112:33séu pan e que os sacasse
114:30que adur parecían end' os sinaes.
115:55os meteu en folía.
115:218deceu ontr' os sérvos séus
115:259el e os séus andaron
116:55os ar fez pois acender
117:27per toda aquela térra, que os que a viran
118:34desta devemos os miragres séus.”
119:6levavan pera pẽaren con os descreúdos.
119:13pera prender os ladrões; pero os mesquinnos
119:38ca os séus non quér ela que sejan cofondudos.
119:46e faz come os que están sempr' apercebudos.
119:50faça, e que os santos non lle sejan sannudos.”
119:58os ángeos a levaron nóbres e temudos.
121:2carreiras en como guarde | os séus de mórt' e de mal.
121:22e ficou lóg' os gẽollos | escontra u o sól sal,
122:32porên deitar-t-ei ant' os pées séus
123:24ond' houvéron os frades mui gran pesar;
123:32esto foi porque os dïáboos vi;
124:22Entôn os que o matavan | disséron: “E que será
125:22fez ajuntar os dïabos | e disse-lles: “Ide fazer
125:33O crérig' outra vegada | de tal guisa os conjurou
125:61Os esposoiros juntados | foron lógo, com' apres' hei,
125:97Desta guisa acordados | foron os novios, como diz
127:27E os crérigos da sée | vẽéron corrend' alí
127:49fez e nos faz cada día, | e os crérigos “amên”
127:50responderon e os sinos | mandaron todos sõar.
131:65ollos muito todos, dizendo: “Os téus
132:99ca os méus? Porquê feziste,
132:135que os séus amigos guía,
133:18a changiu, dizend': “Os pecados méus (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
134:13que os nembros todos de tal tempestade
134:28perant' os doentes
134:29e os santivigou,
135:76os ollos, e sa razôn
135:98ll' os férros a est' e pról
135:124Pois os dous ben de raíz,
136Esta é como en térra de Pulla, en ũa vila que há nome Fója, jogava ũa mollér os dados con outras compannas ant' ũa eigreja; e porque perdeu, lançou ũa pédra que déss' ao Meninno da omage de Santa María, e ela alçou o braço e recebeu o cólbe.
137:2per que tira os que ama de maa carreira.
137:8e loava os séus bẽes quanto mais podía,
137:42ca de salvar os séus sempre é mui sabedeira.
138Como San Joán Boca-d' Ouro, porque loava a Santa María, tiraron-ll' os ollos e foi esterrado e deitado do patrïarcado; e depois fez-lle Santa María haver ollos, e cobrou per ela sa dinidade.
138:13porend' os gentíis maos e encréus
138:14sacaron-ll' os ollos a gran traïçôn.
138:26a que chaman sempr' os que coitados son,
141Como Santa María acorreu a un monge séu que a servía e que ficava os gẽollos cada que ementavan o séu nome na eigreja e beijava a térra.
141:16e a carn' e os nembros tant' enfraquecendo,
141:34déu, porque os que ama nunca os obrida.
142:15os cães non podían acorrer,
143:13Mas un frade mẽor os fez vĩir
144:35por ll' os córnos pelas cóstas meter.
145:50que Jesú-Cristo, que foi ontr' os ladrões
146Como Santa María guareceu a un donzél, fillo dũa bõa dona de Brïeiçôn, que ía en romaría a Santa María d' Albeça e topou con sus ẽemigos na carreira, e sacaron-lle os ollos e cortaron-lle as mãos.
146:51os ollos, e depois tallou
148:2guarda Santa María | os que lle son leaes.
148:12que enas lides tragen, | per que os Déus de dano
148:27E os séus escudeiros | dele foron chorando
151Esta é dun crérigo que honrrava as eigrejas de Santa María e guardava os sábados, pero que éra luxurïoso.
151:2per que os séus tirar póssa | de mal per muitas maneiras.
151:8e vigías de sas féstas | jajũava, e sen esto | os sábados ben guardava,
151:13a eigrej' e os altares | e reluzir as vidreiras;
151:29ca u el ant' os abades | non dúas vezes senlleiras
151:31Ca enquant' el os gẽollos | ficav' e “Ave María” | dizía mui simpremente
151:37tollend' os frócos das téstas | e descobrind' as moleiras
154:8os dados ant' ũ' eigreja | da Virgen Santa María;
154:20fillou-s' a jogar os dados | con outro séu companneiro.
155:53sempre nas mui grandes coitas | e ar guarda-os de mal;
158:23E pendorou i os férros | lógu' e as outras prijões | que ao cólo trouxéra;
158:24e contou i ant' os monges | e ante toda-las gentes | todo como ll' avẽéra
159:2os que as sas romarías | son de fazer desejosos.
162:19Porend' os gẽollos ficar
163Como un hóme d' Ósca, que jogava os dados, descreeu en Santa María e perdeu lógo a fala; e foi a Santa María de Salas en romaría e cobró-a.
163:5jogara muito os dados | e perdera quant' havía;
163:17e des aquí adeante, | se nunca os dados jógo,
166:1Como póden per sas culpas | os hómes seer contreitos,
166:6assí havía os nembros | todos do córpo maltreitos.
166:14pero tan gran temp' houvéra | os pés d' andar desafeitos.
166:16porque livra os doentes | de maes e de doores
169:16e de mal os guardava; | ca o que ela filla
169:18non houvéron os mouros | per ren de mal fazer
169:40ca os que Marïame | desama, mal os trilla.”
169:43que cuidaron os mouros, | por eixalçar sa fé,
169:45desfez a Virgen santa, | que os ende sacou,
169:48ca os que mal quér ela, | ben assí os eixilla.
171:28o fill' os malavegosos.
171:34o fillo; e os astrosos
171:58ontr' os téus mui grorïosos
172:26E desto cantar fezémos | que cantassen os jograres.
173:2que sãar pód' os coitados | de todas enfermidades.
174Como un cavaleiro servía Santa María, e avẽo-lle que jugou os dados, e porque perdeu dẽostou Santa María; e arrepentiu-se depois, e do pesar que ende houve tallou a lingua; e sãô-lla Santa María, e falou depois mui ben.
175:23Os roméus, quand' esto viron, | foron ên maravillados,
175:25que os prendeu, e tan tóste | foron ben escodrunnados,
175:31Os séus hómẽes crüées | muit' aginna o fezéron
175:72que sempr' acórr' os coitados | e parç' aos pecadores,
175:74e porend' os séus miragres | tan nóbres muito loade.
176:1Soltar póde muit' aginna | os presos e os lïados
176:6en cativo e havía | os pées enferrollados.
176:23os pecados que hás feitos.” | E el lógo s' espertou
177Esta é do que tiraron os ollos, que sãou Santa María de Salas e viu ben.
177:15E pois ll' os ollos tiraron, | aquel bon hóme, que fez?
177:16Pidiu-os; e pois llos déron, | aa Reínna de prez
179:16os talões e metudos
179:29os nervios ll' assí sõavan
181:2os que a Virgen mais aman, | a esses ela ajuda.
181:13E porend' os de Marrócos | al Rei tal conssello davan
181:18que os lógo non vencesse, | pois la houvésse tenduda;
182:42que os démões ata,
182:54que os maes remata.
183:12e porende os cativos | a ían sempr' aorar,
183:21Os mouros, pois viron esto, | fôrona dalí erger
185:1Poder há Santa María | grande d' os séus acorrer,
185:2en qual logar quér que sejan, | e os de mal defender.
185:22che mandarei a cabeça | d' antr' os téus ombros toller.”
185:36e com' os mouros son falssos, | quiça travarán de vós;
185:56E os que dentro jazían | houvéron tan gran pavor
185:64Entonç' os combatedores | tornaron todos atrás;
185:66no castélo, os de dentro | os fezéron ên caer
185:69se contra María fosse, | que os séus defender sól.”
185:73porque os séus mui ben guarda | e aos outros afán
187:7foi, e vendêrona os maos encréus
187:15con fam' os monges aquel santo logar;
187:23que os hôrreos foron chẽos de pran,
187:38E os monges todos fezéron assí
189:21E lógo os da eigreja | loaron con procissôn
192:2ten os hómes, porque lles faz creer
193:23u assí os hómes matan | en com' a este mataron.”
193:24E dando mui grandes vózes, | os da nave s' i juntaron,
193:28catou lógo os da nave | e falou-lles essa hóra
193:31Quando os da nav' oíron | falar, espanto prenderon,
193:36el jajũava da Virgen | e guardava os séus días;
193:43Quando os da nav' oíron | esto, mui grandes loores
193:45e pois foron eno pórto, | acharon os traedores
194:2assí é contra os maos | mui fórt' e mui temeroso.
194:29e os sentidos perderon | dos córpos en essa hóra,
194:41e quantos aquesto oíron, | os grandes e os mẽores, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
196:14éra, e ant' os gentíis | a guardavan asconduda-
196:32foi-se lógo mui correndo | a preguntar os crischãos
197:5Ca se el algún poder há | de os hómees matar
197:7mui maior poder sa Madre | há en os ressucitar;
197:9En un logar que Os Combres | chamad' é, que préto jaz
197:29Mais ficad' ant' os gẽollos | e aa Madre de Déus
198:6o terrán, e que metudo | dev' a seer ontr' os preçados. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
198:19E u andavan buscando | os mórtos que soterrassen
198:20e os outros mal chagados, | de que ben penssar mandassen,
199:18ca os que o démo sérven | han del taes galardões.
199:22e tornou-ll' o rosto negro | muito mais que os carvões.
199:38e que os guarda do dém' e | de sas maas tentações.
200:3Ca, ontr' os que hoge nados
202:16e de com' a Trĩidade | entendessen os encréus;
202:17e el dar non lle podía | neún cabo, mas os séus
203:7En servir Déus e os santos | havía mui gran sabor,
203:9e se ll' os póbres pedían | esmólna polo amor
204:12nen sól un sinal de vida; | e os físicos dalí
204:22a cabeça e o córpo | e os pées a ongir.
204:25e os pées por con eles | ir no mundo preegar
205:20e os muros desfezéron, | ond' en gran medo metudo
205:24e os mouros que dentr' éran, | por se mellor ampararen
205:27Con esta coita tan grande | do fógo que os cegava
205:28e d' outra parte do fógo | que os mui fórte queimava,
205:45que os de mórte guardasse, | pero que éran pagãos;
205:50nena madre neno fillo; | mas pousou-os en un prado
205:52os crischãos. Porên todos | muito se maravillavan;
208:10ían que quen os creía, | que o davan por perdudo.
209:8en loar os feitos daquesta Sennor
209:19E os físicos mandavan-me põer
211:4sabor de sabê-los e os creamos;
213:67Os outros, quando chegaron | a el e o jazer viron,
213:76E que os el perdõasse, | todos por Déus lle pedían
214:23O rico, quand' oiu esto, | volveu na mão os dados
214:31E des i, pois diss' aquesto, | lógo os dados filló-os
214:32na mão e mui coitado | eno tavleiro lançó-os.
214:38e os outros dous de senas, | pois déz e nóv' i contade.
215Como Santa María guardou a sa Majestade que non recebesse dano de muitos tormentos que lle fazían os mouros.
215:7E porque dest' os crischãos | non éran apercebudos,
215:9e porên foron as vilas | e os castélos corrudos,
215:12e roubavan os altares, | que sól ren i non leixavan;
215:13e depois os crucifissos | e as omaias britavan
215:27Os mouros, quand' esto viron, | todos grandes vózes déron
215:41Quand' esto viron os mouros, | tevéron que grand' avondo
217:10na eigreja u os outros | entravan a gran sabor.
218:5e ontr' os séus miragres | é d' oír pïadoso,
218:47somos de Jeso-Cristo, | cujos son os perdões.
218:49e pois a Vila-Sirga | os déu en ofreções (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
219:41E éu aqueste miragre | farei põer entr' os téus
221:2ca enas mui grandes coitas | ela os acórr' e guía.
222:4per que os que son errados | saca de maa carreira; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
223:13que raviou mui fórt', e os parentes séus
223:18ja ll' ante fazían os séus ataúde
224:43A vólta foi no logar | grand', e os roméus correron
224:47Pois aquel miragr' atal | viron os que i vẽéron
225:7ontr' os outros que oístes, | e tenn' éu que atal éste
226:16começand' a missa os monges, s' abriu
226:36nen ar que morressen come os dacá
226:39Un grand' an' enteiro assí os tẽer
227Como Santa María sacou un escudeiro de cativo de guisa que o non viron os que guardavan o cárcer en que jazía.
227:1Quen os pecadores guía | e aduz a salvaçôn,
227:2ben póde guïar os presos, | pois os saca de prijôn.
227:6a que muito mal fezéran | os mouros por sa razôn.
227:18E os mouros que o viron | preguntárono entôn
227:30o fezéran a açoutes | os mouros, e por al non.
227:35E quand' esto houve dito, | lógo s' os férros partiron
227:37e passou perant' os mouros | e viu-os, mas nono viron,
227:42os aduss' en testimonna, | que é préto de Carrôn.
228:30mas sacó-os desta dulta | a Virgen por caridade.
228:35E ben ant' o altar lógo | houv' os gẽollos ficados,
229:11E os mouros dentr' entraron | e quiséron derribar
229:18assí cégos e contreitos | os levaron ben dalí.
229:23Pois soubéron os da térra | esto, déron gran loor,
231Como Santa María fez que tres mininnos alçassen os mármores que non podían alçar toda a gente que se i ajuntava.
231:19os ũus pera altares,
231:48e os mininnos fillava,
232:35Quand' esto viu, os gẽollos | pos en térra, e a faz,
233:1Os que bõa mórte mórren | e son quitos de pecados,
233:16que os mouros gaannaran, | e os mataran na guérra,
233:22entrou naquela ermida | dizendo: “Os méus pecados,
233:26te farán os malcreentes | que andan desasperados.”
233:27Enquant' el esto dizía, | os cavaleiros mui tóste
233:42loores, porque son sempre | os séus por ela guardados.
234:1A que faz os pecadores | dos pecados repentir,
234:2ben pód' os mudos e sordos | fazer falar e oír.
235:18seend' os mais séus parentes, | que divid' é natural.
235:47Ca os mais dos ricos-hómes | se juraron, per com' éu
235:60os outros pera o démo | foron e, se Déus quisér,
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:44e os grandes miragres téus, | que o dém' han vençudo.
237:51e non hei, mal pecado, ja | temp' en que os chorasse,
238Como Déus se vingou dun jograr tafur que jogava os dados e porque perdera descreeu en Déus e en Santa María.
238:11Aqueste jograr jogava | os dados, com' aprendí,
238:13foron ên tan espantados | que se foron os mais d' i;
238:23na vila. E os gẽollos | ficaron todos entôn
238:26vira gente tan bavéca, | e mui mal os dẽostou.
240:1Os pecadores todos loarán
240:8os séus feitos, ca outro ben non hei;
240:10e os cuitados dereito farán.
241:14esposaron os moços | entôn pelo congeito
241:38e quebraron-ll' os braços, | ollos e sobrencellas,
242:18os dedos en ũa pédra | deitou; e fez-lo tẽer
243:14aas ãades deitaron | os falcões que montavan;
243:17Quand' esto os falcõeiros | viron, vẽéron aginna
243:20chamaron de Vila-Sirga | que os valess', e certeiros
243:23mais chamand' a Grorïosa, | os geos se desfezéron,
244:2os feitos da Grorïosa | con que nos faz tanto ben.
244:22e en aquesto ben tenno | que os vencerei de sen.”
245:24havía grand'; e porende | os que soían fazer
245:40e os fillos prenderemos.” | Ele diss' entôn: “Sennér,
245:83Entraron entôn os frades | nas matinas, e tafur
245:96viron que assí perderan | o pres' e os sóldos mil,
248Como dous marinneiros se querían matar en Laredo ant' o altar de Santa María, e pola sa gran mercee guardó-os que se non matassen nen se ferissen.
248:15E sacaron os cuitélos | lóg' ambos por se ferir;
248:19E assí como os braços | foron ambos estender
249:18E un día fazend' esto | foron-ll' os pées falir,
249:26por loar a sa mercee | e os séus bẽes gracir.
249:28aa Virgen grorïosa, | que os séus val e mantên. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
251:35os braços que llo désse. | E ela ar tendeu
251:36os séus braços e déu-llo; | e poi-lo recebeu,
251:56fill'.” E tendeu os braços | como se fosse séu.
251:60que dalí mui prét' éra, | a madre e os séus
252:2Déus d' acorrer os coitados, | ben come en alta sérra.
252:13os acorreu muit' aginna | e os defendeu de mal
252:15Os da vila, quand' oíron | esto, per com' aprendí,
253:9que nos perdôn os pecados, | ca x' é nóssa avogada.
254:21Disséron entôn os monges: | “Santa María nos valla
254:23Os dïabos responderon: | “Mestér vos foi que chamastes
254:27logar, en que muitas cuitas | sofren os que i entraron.”
254:28Quand' est' oíron os monges, | mantenente se tornaron
255:55os que fezéran aquele feito.
255:126os crérigos se pararon en az
256:26as sas mãos e os pées, | ca mui gran pról me terrá.”
258:14de que pois pães fezéssen, | con que os fosse fartar.
258:20entôn estava, e lógo | os fez coller manamán
258:26dizendo-lle que os pães | foss' ao forno levar.
258:30ollos, que os méus pecados | me faç' a Déus perdõar.”
259:2os séus por se deles mellor servir.
259:6mas o démo provou de os partir.
259:8feze-os o démo assí gresgar
259:40os jograres da térra que i van,
261:35per i os santos. E ela saber
261:47E os outros que oídes leer
261:53Quando os viu, foi as mãos erger
262:16e os santos e as santas | começaron de cantar
264Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que tiínnan cercada Costantinópla, tanto que os crischãos poséron a sa imagen na riba do mar.
264:11Ca os mouros vẽéron | cercá-la con gran brío
264:13e assí os cuitaron | que per força do río
264:15Assí que os crischãos | con mui gran cuita féra
264:18feitos grandes miragres | e sempre os fazía.
264:42e da bẽeita Madre, | que os guïou e guía.
265:10eno paraíso u os santos son.
267:61come Sennor bõa que os séus avanta,
267:75E tanto que os da nav' alí chegaron,
267:77e os séus entôn mui lédos per tornaron,
268:17os miragres que a Virgen | faz en Vila-Sirgu'; e quando
268:18os oiü esta dona, | fez o que nós vos diremos:
268:20alçou e diz. “Virgen sant', a | que non creen os pagãos,
269:1A que poder há dos mórtos | de os fazer resorgir,
269:2pód' os mudos e os sordos | fazer falar e oír.
271:11mellor dela non havía. | Porend' os mouros haver
271:19ca como quér que ben crean | en Déus os de Portogal,
271:30e guisad' os aparellos | quis como mellor podér.
272:29Quand' a mollér oiu esto, | chorou tan muito os séus
273:11E os panos con que éra | ende o altar cobérto
273:32que os haver non podía, | catou e viu a séu lado
273:36ena Virgen grorïosa | ben tẽed' os corações.”
273:40todos a Santa María; | e el coseü os panos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
273:41mui ben con aqueles fíos | e encobriü os danos, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
274:40E foi-s' u éran os frades | e séu hábito pediu,
274:53e disso que éu salrría | cras do mundo; e os séus
275:15E a Terena os levaron entôn,
275:17que os guarisse a Virgen, ca ja non
275:19E levando-os ambos a grand' afán,
275:41sa romaría; e porque os guarir
276:18u viu os sinos estar
276:19e foi que os tangesse,
276:25porend' a que val os séus
276:49con os outros monteiros,
276:51os óssos muit' enteiros
277:16daquel cérvo; mas os oito | que o sábado guardavan
277:19Os outros oito disséron | que da carne comerían
277:27Ca os que i jajũavan | foron sãos e guaridos,
277:28e os que comeron carne, | maltreitos e mal feridos;
277:34foron end' os outros oito | que fezéran mellor sen
277:35porque jajũad' havían. | Porend' os mouros venceron,
277:39Os outros, quand' esto viron, | prometeron que leixassen
278:11e de muitas térras éran | os que viínnan alí.
280:3Ca en ela os santos se catan,
280:5os pecados dos que ben baratan,
280:7Per ela se corregen os tórtos,
280:17e os grandes pecados perdõa:
281:26de os negar, e negó-os; | tanto ll' houv' a preegar.
281:33demais negasch' os séus santos, | mais al mi hás de prometer
281:54do dém', e Déus e os santos | neguei por m' enrrequentar.
281:64de vós haverdes pobreza | en méu rein' e ontr' os méus.”
283:16aos que os van buscar i.
285:18en todo-los séus feitos | cada que os fazía.
286:1Tanto quér Santa María | os que ama defender,
286:4guarda-os nas grandes coitas | que se non pérçan per ren,
288:14ant' a capéla da Virgen | que os céos escrarece.
289Como Santa María de Tocha guariu un lavrador que andava segando en día de San Quirez, que se lle cerraron os punos ambos.
289:1Pero que os outros santos | a vezes prenden vingança
289:18os outros. E aquel día | sól non houvéron ousança
292:41e en ricos mõimentos | os fez ambos sepelir,
293:29e o jograr lle rogava, | dizend': “Os pecados méus
294Como ũa mollér que jogava os dados en Pulla lançou ũa pédra aa omagen de Santa María, porque perdera, e parou un ángeo de pédra que i estava a mão e recebeu o cólbe.
294:2os ángeos aa Madre | daquel cujos son sergentes.
294:9fillou-s' a jogar os dados | ũa mollér muit' astrosa
294:26ca os ángeos que éran | ant' ela foron presentes
295:33a omagen os gẽollos | ant' el en térra ficou
296:13os gẽollos ficados, | e mui de coraçôn
297:8éste e que del os santos | la han per que den saúde
298:39Sennor, os pecados non cates que fiz
301:2muitas vezes i os cambia | por mostrar sa apostura.
301:28deste feito, pois lle viron | tẽer os férros nas mãos
302:9e quando chegou a noite, | os dinneiros que tragía
302:12os que alí albergaron | da eigreja se saíron;
304:12ca macar ard' ant' os outros | de linaça, sól penssado
304:19E porend' os dessa térra | non ousan seer ousados
305:1Sempre devemos na Virgen | a tẽer os corações,
307:6a térra e pos os céos en redor.
307:12que veen de longe os que van alá,
309:53os ũus dando dinneiros, | outros metend' i as mãos,
309:54e deitaron os cimentos | ben per u nevou Déus Padre.
312:4os que creen ena Virgen, | que é Sennor de nobrezas,
313Esta é da nave que andava en perígoo do mar, e os que andavan en ela chamaron Santa María de Vila-Sirga, e quedou lógo a tormenta.
313:34o séu córp' e os da nave | lle foi lógo ofrecer.
313:39E os gẽollos ficaron | como podéron mellor,
313:51O crérigo, pois diss' esto, | os ollos a céo alçou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
314:42que érran por séus pecados | os hómees muit' a Déus;
314:43mais tu, Virgen, de Déus Madre, | non cates os érros séus
322:2d' acorrer os pecadores | sempr' está aparellada.
322:15Ca el gran comedor éra | e metía os bocados
323:19E el aquesto dizendo, | os mouros lógo deitaron
323:21e os de Coira correndo | todo o logar leixaron
323:27Foi-s' o hóme; e os mouros | tod' aquel logar correron,
324:38E começou lóg' as mãos | contra os céos erger.
325:3Ca a que nos abr' os braços | e o inférno nos sérra,
325:43E ascuitou ũa péça | e oiu falar os mouros
325:45e oiu mogir as vacas | e oiu brüiar os touros,
326Como Santa María de Tudía prendeu os ladrões que lle furtaron as colmẽas.
326:28os do logar fillaron-s' a carpir,
326:36en pós eles, buscando-os assaz,
326:37atá que os viu jazer como jaz
326:42os prendeu, que non atendeu a cras.
327:1Porque ben Santa María | sabe os séus dões dar,
327:19E pois que os houve feitos | e con eles se cobriu,
327:21ca os calcannares ambos | pelos lombos os sentiu
327:22que ll' entraron tan de rijo | que os non pod' ên tirar.
328:15Ca este logar é pósto | ontr' ambos e dous os mares,
328:36os mouros, porque lle chaman | Santa María del Pórto,
328:44e outros a paancadas | os costados ben britados,
329:4de furtar ren do da Virgen, | que faz os céos abrir
329:23Onde, pero que os mouros | non teman a nóssa fé,
329:29leixou ir os outros todos | e foi en mui gran desdên
329:35Os outros séus companneiros | cataron-s' a derredor
329:41ca mui tóste os crischãos | o fillaron, e está
329:59foi, e os ollos tan tóste | se ll' abriron, e a luz
329:62e dos mouros os crischãos | o houvéron de saber.
331:20des i os dedos das mãos | non quedava de torcê-los,
331:35que con gran coita o siso | pérden os que mui coitados
332:6e pois ena carne dela | foi os inférnos britar.
332:33en poder os elementos; | ca nen un non vai nen ven,
332:40e pera tanger os sinos | dúas consigo levou
333:11Este tiínna os braços | tórtos atrás, e as mãos
333:12tórtas assí e os dedos, | e os pées non ben sãos,
333:47Des i estirou-ll' os nembros | todos, e per sa vertude
335Como Santa María converteu un gentil que adorava os ídolos, porque havía en si pïadade e fazía caridade aos póbres.
335:2assí naturalment' ama | os en que há caridade.
335:3En amar os que ben fazen, | Déus, Déus, non me maravillo,
335:5que fez os montes mui grandes | e fez o grão do millo,
335:61e fez chamar os gentiles | e esteve-lles rogando
336:30éu e os mais deste mundo | por pecados que fazemos.”
338:19Tan tóst' os que con el éran | pelas mãos lo fillaron
338:21e poi-lo viu tan maltreito, | el e os outros choraron,
339:1En quantas guisas os séus acorrer
339:19Os que na nave ían lógu' entôn
339:24que sempr' ajuda e acórr' os séus;
339:51Entôn o maestr' os peixes prendeu
339:52e os dous que éran mórtos comeu;
340:21que vejan os séus errores
340:29que non érren os caminnos,
340:57os céos, e que mereces
341:2outrossí en salvar punna | os que en tórto non jazen.
341:6ant' aquel que as maldades | e os érros se desfazen.
341:18de vós se han d' haver pẽa | os que en tórto non jazen.”
341:22e os que me mezcran vósco, | par Déus, mui gran tórto fazen.”
341:60e foi mui corrend' ant' ela | lógo ficar os gẽollos
341:65e tan tóste o miragre | meteron ontr' os maiores
343:24a per poucas non m' é hóra | que os ollos non te brito.”
344:1Os que a Santa María | saben fazer reverença,
344:11Gran cavalgada de mouros | saiu pera os crischãos
344:17e cabo dessa eigreja | bẽes os outros maséron,
344:34e foron-s' ũus a Élvas, | os outros a Olivença.
345:15Ca os mouros espreitaron | quando el Rei ben seguro
345:18e dalí os do castélo | fillaron-s' a combater
345:38e tan tóste que chegaron, | foi-os lógo a veer.
345:77que lle tirass' o mininno, | e que ela os tirara
345:78ambos do fógo e 'n salvo | os fora entôn põer.
347:4e porrei-o con os outros, | ond' un gran livro é chẽo,
347:15E os gẽollos ficados | ant' o altar e chorando
347:38assí que os que choravan | fezéron pois alegrías.
347:42ca os séus miragres dela | non son feitos d' arlotías.
348:12e os que o séu guardavan | non ll' acorreron tan tóste,
349:17E os que aquest' oían | de mais longe ca cen millas
351:14e quen soube chacotares | bõos, i os foi dizer.
351:35E os que ante choravan | começaron de riír
351:37que nunca atal beveran; | e os enfermos guarir
352:44os céos maravillosos | e ar pos a térra juso,
353:10o reino do Paraíso | e foi-os end' eixerdar.
353:13de Déus, séu Padr' e séu Fillo, | que el pera os séus ten,
353:18a que morrían os fillos, | que non podían durar.
353:71Entôn se foi o abade | e chamou os monges séus
354:9a que chaman donezinna | os galegos, e tirava
354:21caeu ontr' os pés das bestas, | e foi en atal maneira
355:63Os parentes da manceba | aas justiças fezéron
355:83Mais a Virgen glorïosa, | que chaman os pecadores
356:14os tirou, daquel enxeco, | ca de tod' é sabedor.
357Como Santa María do Pórto guareceu ũa mollér que vẽéra a sa casa en romaría e havía a boca tórta e os nembros; e começa assí:
357:1Como tórç' o dém' os nembros | do hóme per séus pecados,
357:2assí os correj' a Virgen | pois los há maenfestados.
357:6muit' havía e a boca, | e os ollos mal torvados.
357:18os reïs aos séus presos | que non sejan justiçados,
357:22os séus miragres tevéron | por dos outros mais preçados.
358:25por que a lavor foi feita | tóst' e os muros iguados
361:42e en que os céos caben, | que podéss' en ti caber.”
363:5a gente del, ca dizían que os dẽostava
364:21guardó-os entôn de guisa | que nïún mal non fillavan
366:27que os achan a vegadas | e os tẽen ascondudos
366:28e os van vender a furto | por non seeren connosçudos. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:38e foron caer en térra. | Mais os que connoscedores
367:37demais os coiros delas se fendían
367:47E quand' os madudinnos começaron
367:48os séus clérigos, que os ben cantaron,
369:32e a sortella lle déron, | mais que os non mesturasse.
369:63u se catan os coitados, | ca non foi quen se catasse
369:70e preguntou os dos barcos | que lle disséssen verdade | se algún pexe tragían.
369:100de guardar os séus de dano | nen tan ben os amparasse?”
371:2de miragres, que trobando | non póss' os mẽos dizer.
371:12os ũus en romaría, | havend' i gran devoçôn,
371:13os outros pera pobraren | e por haveren quinnôn
371:21que os mórtos resurgía | e os doentes guarir
372:12foron-ll' atar as mãos | e os pées entôn;
372:26e os que i estavan | foron-llo lógo dar.
377:5con ela e os séus livros | pintava ben e aginna,
377:17mais o que tiínna os seelos | lla houve mui mal parada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
378:42viveu e abriu os ollos | e catou enderredor.
379Como Santa María do Pórto se vengou dos cossárïos do mar que roubavan os hómees que viínnan pobrar en aquela sa vila.
379:2os séus defender ben póde | d' hómes maos roubadores.
379:42é, non quér que mal receban | per ren os séus pobladores
379:44e, empéro que os mouros | a vezes lle fazen guérra,
382:33e en térra os gẽollos | ficou e disse: “Per ren
383:44e os gẽollos en térra | houvéron lógo ficados
384:27O abade e os monges | todos veer-o vẽéron,
384:34mig' óra a paraíso, | u veerás os maiores.
384:38serás ontr' os que non mórren, | nen han coitas nen doores.”
385:6pera guardar os creschãos | dos mouros e ser bastida (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
385:7pera guerrejar os mouros | d' Espann' e os afriçãos.
385:10ca os que a sa mercee | mestér han nunca oblida.
385:11E tan gran sabor havían | os hómes de que sãava
385:12os enfermos, que quen coita | havía lógo chamava:
386:16por que os vĩir fezéra | por paravr' e por escrito,
386:34al Rei os séus despenseiros | dizendo: “Óbra d' aranna
386:41lógo catar os canales | méus que son mia renda quita;
389:25dos séus dar non i querían, | ca os santos son arteiros;
391:1Como pód' a Grorïosa | os mórtos fazer viver,
391:2ben outrossí pód' os nembros | dos contreitos correger.
391:7E esta en tal maneira | os pées tórtos assí
391:17me foi os pées a Virgen | e tornou-s' a séu altar,
391:20e os pées lle cataron | e víronos de feiçôn
391:21que os a tẽer devía, | e tan ben sãos que non
391:28que perdõas os pecados | e sãas toda door;
392:39Quand' est' oíron as gentes, | loaron os justiceiros,
392:41e lógo aquel astroso | fillárono os monteiros
393:31E porend' el e os outros | todos quantos i estavan
398:3Ca o día da gran Cẽa, | pois houv' os pées lavados
398:17pera os que sa mercee | d' havê-la son desejosos;
398:18mais un deles ontr' os outros | vos será per min contado.
398:22os andou tod' aquel día | buscando, o mui coitado.
398:23Enquanto os el buscava | con mui gran coita sobeja,
398:27E séu marido, con coita | de os achar, non quedava
398:37porque fez que os cordeiros | houvéssen por guardadores
398:38os lobos. E porên seja | séu nome sempr' eixalçado.
399:27os póbres e os coitados | pareceu-lle lógo,
399:31os maos feitos, dar-t-ía | porên maa mórte, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
401:4os pecados que fige, | pero que muitos son,
401:13téu Fillo, por mi rógues | que os pecados méus
401:14me perdôn e me queira | recebir ontr' os séus
401:16San Pédr' e Santïago, | a que van os roméus,
401:17e que en este mundo | queira que os encréus
401:28e que contra os mouros, | que térra d' Ultramar
401:30me dé poder e força | pera os ên deitar.
401:40que os que mio fillaren | mio sábian gradecer.
404:45e ar os beiços desfez e mordeu,
404:61e os séus beiços que feos están,
404:77e os peitos, e assí o guariu
406:33força, que sáian | os mouros d' Espanna.
406:35e nós roguemos | a que os pecados
406:56a Santa Virgen, | ant' os séus altares,
408:15Ca lle falssou os costados | a saeta que de fórte
409:45mui tóste os perdõa,
409:47Des i os oradores
409:48e os religïosos,
409:60os faz sen demorança.
409:79des i os mercadeiros,
410:6d' os séus miragres descobrir.
411:8e os Evangelistas | desta Sennor falaron
411:23porque os rezõavan | por malditos as gentes.
411:55Ca à pórta do templo | disséron-mi os porteiros, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:94guardade-mi os gãados | en aquesta mallada.”
417:16e beijando-lle os pées, | con alegría chorou
417:19Pois que veen os méus ollos | a ti, que és Salvador
418:1Os séte dões que dá
418:2Déus, a sa Madr' os déu ja.
418:4como os déu a sa Madre, | por que quantos lo oír
418:29e porên Santa María | os pecadores la han
418:37a séu Fillo os pecados, | e que nos guarde d' errar,
419:30os apóstolos tigo, | que Déus vĩir mandou
419:35E vestiu os mellores | panos que pod' haver,
419:49os Apóstolos onze; | e non vẽo alí
419:52os recebeu mui léda | a Santa 'mperadriz
419:84os viu, que Déus fezéra | ena nuve vĩir;
419:99Os onze, poi-lo viron, | disséron: “Tól-t' alá,
419:119San Pedro, e os outros | todos a ũa vóz
420:61Bẽeita u os santos | en mui gran vóz alçada
422:12U leixarán todos | os viços e as requezas,
422:16U verás os ángeos | estar ant' ele tremendo,
422:34E du o inférno | levar os que mal obraron,
423:11E u os céos fez e estendeu,
423:27E u os peixes, per com' aprendí,
424Esta segunda é de como os tres Reis Magos vẽéron a Beleên aorar a Nóstro Sennor Jesú-Cristo e lle ofereron séus dões.
424:18mui tóste os fezo chegar
424:25E a estrela os guïou
424:51mirra de que os mórtos van
424:55porend' assí os guardar quis
424:57que per sonnos os fez ben fis,
425:16quando con pavor os judéus
426:10trouxe-os mui mal porque éran encréus;
426:12os que o viran de mórte resurgir.
426:19Os que non crevéren, perdudos serán;
426:20mai-los outros os dïabres deitarán
426:26fez en Mont' Olivete ant' os hebréus.
426:33joïgá-lo mund' e os mórtos fará
426:34resurgir, que non creen os fariséus.”
427:18E porend' os dicípolos meter
427:25linguas de fógo sobre si, que os todos encendeu
427:37de fazer que os lenguages entendan, que cofondeu
427:41os lenguages, assí que un a outro non entendeu.”
427:44os dicípolos e as gentes converter