Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OÍDA17
21:39Lóg' a oraçôn da mollér oída
23:23Mantenent' a oraçôn da dona foi oída,
65:53e pois sa fazenda toda houv' oída,
78:55O outro, pois toda a missa houv' oída,
110:6sa deïdad' en carne, vista e oída?
128:31e mostrar-vos-ei tal cousa, | qual vïúda nen oída
129:26E esta cousa foi mui lonj' oída
134:24sa razôn oída;
141:38fez que o connocessen, porque lonj' oída
169:15deles éra oída, | e sempre d' oqueijôn
182:47Sa oraçôn oída
191:19que lle valvéss'. E tan tóste | foi sa oraçôn oída;
192:146qual non foi oída,
253:37e meteu-se na igreja, | u sa oraçôn oída
333:24fez fazer candeas lógo | que sa oraçôn oída
343:39A oraçôn desta dona | lóg' a Virgen houv' oída
411:43E disse-lle: “Non temas, | Ana, ca Déus oída