Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OÍD'7
8:8óra oíd' o miragre, | e nós contar-vo-lo-emos.
84:3E daquest' un gran miragre | oíd' óra, de que fix
125:65E por partir este feito | oíd' agora o que fez:
159:3E dest' oíd' un miragre | de que vos quéro falar,
294:13que fez ũa gran sandece, | e oíd' óra quamanna,
315:13a espigar con outras | e, com' oíd' havemos,
353:68Entôn lle diss' o abade: | “Pois que tu est' oíd' hás,