Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
MESURA26
2:11ben feita a sa mesura,
40:14Déus gran sen mesura
68:6en que toda mesura jaz,
71:29Esto mais ca mesura | foi, e porend' aginna
140:3Loemos a sa mesura,
149:28se a Hóstïa tẽes, | dá-mia por ta mesura.”
170:2ben e en que toda mesura jaz.
179:7Esta Sennor de mesura
202:6sa bondad' e sa mesura | e séu prez e sa valor.
216:13con ela e porên rico | sen mesura vos farei.”
224:1A Reínna en que é | comprida toda mesura,
224:42resorgiu a mórt' entôn, | braadando de mesura.
237:58des i degolou-a lógu' i | sen dó' e sen mesura;
301:10na sa mercee fïando, | mui comprida de mesura.
312:50éra muit' ende a donzéla | e el muito sen mesura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315:23tan muito, que o ventre | lle creceu sen mesura.
336:39Entôn respondeu a Virgen | mui comprida de mesura:
340:43téu ben e ta gran mesura?
350:33Val-nos, Sennor de mesura,
352:2e grandes, ca há vertude | do mui gran Déus sen mesura.
364:2de tod' ocajôn o guarda, | ca é Sennor de mesura.
382:35aa Virgen glorïosa, | u toda mesura jaz,
383:2aos séus Santa María, | Sennor de mui gran mesura.
391:25dizendo: “Bẽeita sejas, | ca toda mesura jaz
392:1Macar é Santa María | Sennor de mui gran mesura,
405:18fremosa sobre mesura,