Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FUSTE24
16:62quanto pola outra antano fuste rezar.”
21:28“Santa María, que me fuste fazer
25:95non vales, que fuste temer
25:151sabes que fuste receber
25:153e fuste a arc' asconder
42:53de mi por que te partiste | e fuste fillar mollér?
76:26dizendo: “Sandía, mal fuste falir,
76:27madre, porque fuste fillar séu Fillo dos séus
90:3Sóla fuste, senlleira,
333:26fuste de mi algún tempo, | val, ca mestér me sería.”
338:23Sennor, fuste batiçado, | fas que aquest' hóme veja.”
350:35fuste, e o da altura
355:78de mi algún pouco fuste, | fais esto que ch' hei rogado.”
420:4fuste e a ta alma | de Déus santivigada,
420:5e bẽeito, o día | en que pois fuste nada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
420:9e bẽeita a agua | en que fuste bannada
420:14e outrossí o tempro | u fuste presentada,
420:17e bẽeita u fuste | con Joséf esposada,
420:19e bẽeita a hóra | u fuste saüdada
420:25E bẽeita u fuste | a Beleên chegada
420:36houviste, macar fuste | mui póbr' e lazerada.
420:38a vida deste mundo | e del fuste passada,
420:46que te receber vẽo, | de que fuste loada,
420:53e bẽeita u fuste | das vertudes cercada