Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FREMOSO86
2:46houve dad' e tan fremoso,
6:13O menínn' a maravilla | ér' apóst' e fremoso,
16:4fremoso miragre, que foi en França fazer
19:3Desto vos direi un miragre fremoso,
25:4un gran miragre mui fremoso,
35:7Desta razôn un miragre | direi fremoso, que fez
42:5Dest' un miragre fremoso, | ond' haveredes sabor,
42:28e est' anél tan fremoso | ti dou porend' en sinal.”
43:22e a séu temp' houve fillo | fremoso de gran maneira.
47:10un miragre fremoso, | de que fix méu cantar,
52:4mui fremoso vos quér' óra contar,
56:2séu miragre mui fremoso
65:164muito fui loução, apóst' e fremoso,
67:25e demais viu-o fremoso, | apóst' e ben razõado,
68:4fremoso, que escrit' achei,
69:27Pois isto viu un hóme mui fremoso,
73:3E dest' un miragre fremoso vos direi
75:5E desta razôn vos direi | un miragre mui fremoso, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
77:3Desto fez Santa María miragre fremoso
79:5Porend' un miragre vos direi fremoso
93:9Est' éra mui fremoso e apóst' assaz,
117:3Dest' un fremoso miragre fez Santa María
125:45E entôn atán fremoso | o crérigo lle pareceu
132:19a un crérigo fremoso
151:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que fez a Virgen, | Madre de Déus grorïosa,
152:23Ca ves, esta escudéla | móstra-ti que és fremoso
154:3Desto mostrou un miragre | grand' e fórte e fremoso
161:32Rei, que fez este miragre | por ela atán fremoso,
167:3Desta razôn fez miragre | Santa María, fremoso,
181:3Fremoso miragre desto | fez a Virgen grorïosa
182:4miragre mui fremoso
184:5E de tal razôn com' esta | un miragre mui fremoso
194:1Como o nome da Virgen | é aos bõos fremoso,
196:3E desto vos contar quéro | un miragre mui fremoso
198:3Dest' avẽo en Terena | un miragre mui fremoso
201:4un fremoso miragre, | com' aprix en verdade
216:3Daquest' óra un miragre | fremoso quéro dizer
218:3E dest' en Vila-Sirga | miragre mui fremoso
219:10un logar u preegasse | de mármor riqu' e fremoso.
222:7Pois dizer-vos quér' éu dela | un miragre mui fremoso,
222:40por tan fremoso miragre, | e roguemos noit' e día
225:1Muito bon miragr' a Virgen | faz estranno e fremoso,
232:11Des i éra mui fremoso | e ar sabía voar
243:6un miragre mui fremoso, | que a Virgen corõada
245:7E sobr' aquest' un miragre | mui fremoso vos direi
252:4direi que Santa María | fez fremoso, sen mentir;
254:6porque sei que o terredes | por bõo e por fremoso.
258:40por tan fremoso miragre | que fezéra por amor
266:4un mui fremoso miragre | que fez en Castroxeriz
268:46por tan fremoso miragre | sirvamo-la e loemos.
273:3Desta razôn un miragre | direi apóst' e fremoso,
282:7E daquest' un séu miragre | mui fremoso contarei
284:3E daquest' un miragre | mui fremoso direi
285:3Dest' un fremoso miragre vos quér' éu óra contar
285:6e de fremoso parecer e apósta mininna;
285:20quería, que éra menínn' e apóst' e fremoso.
286:7E mui fremoso miragre | vos direi desta razôn
288:3E dest' un mui gran miragre | vos contarei mui fremoso,
292:48tan rico e tan fremoso | e atán apósto é,
293:36que tan fremoso miragre | assí ante todos fez.
297:3Dest' un fremoso miragre | vos róg' óra que ouçades,
305:4un mui fremoso miragre; | e se i mentes parardes,
305:61por tan fremoso miragre, | e con gran prazer choraron
309:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que foi verdade
312:7E daquest' un gran miragre | fez apósto e fremoso,
315:3E daquesto avẽo | miragre mui fremoso
318:4un miragre mui fremoso, | e creo que foi assí;
324:42que tan fremoso miragre | foi ben ant' eles fazer.
327:4un miragre mui fremoso | que fez a Madre do Rei
329:7Dest' un fremoso miragre | avẽo, com' aprendí,
336:15Este cavaleiro éra | grand' e apóst' e fremoso,
341:7Alí foi un cavaleiro | grand' e apóst' e fremoso
345:55E tragía en séus braços | un tan fremoso mininno
351:3E desta razôn miragre | mui fremoso vos direi,
352:3Dest' un fremoso miragre | vos direi, se m' ascuitardes,
355:10o miragr' é mui fremoso | e bõo e muit' honrrado.
362:4un miragre mui fremoso | que foi en França fazer
369:46de que o vinqu' éra d' ouro, | mui ben feito e fremoso, | e a pédr' éra vermella;
369:98por tan fremoso miragre | aa Virgen glorïosa, | que é Sennor das sennores;
371:4mui grande e mui fremoso | esta Reínna de prez
375:11E de tal razôn fremoso
381:30por tan fremoso miragre | que fora alí fazer.
384:10fazía-o mui fremoso | escrito con tres colores.
399:7Porend' un miragre dela | direi mui fremoso
404:12e mui fremoso de córp' e de faz,
406:50Ben vennas, Maio, | alégr' e fremoso;