Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FONTE16
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:7Monssarrat éste chamado | o logar u é a fonte
48:12se non quant' o cavaleiro | da fonte lles dar quería,
48:28fez que se cambiou a fonte | ben dentro na sa herdade
48:33déu a herdad' u estava | a fonte ond' el vendera
57:25deceu a ũa fonte
57:31cabo daquela fonte,
57:58e viu cabo da fonte
155:26dũa fonte, que sól gota | non pude dela fillar.
191:11d' ir cada día por agua | mui longe a ũa fonte
191:17contra a fonte por agua, | un tal vento a fería
275:38e déron-lla dũa fonte peranal.
314:12porên foi veer sa fonte | que éra end' a mellor
314:16viçosos cab' ũa fonte | que éu hei; des i caçar
314:20sa tenda cabo da fonte, | e des i mandou vĩir
319:41fonte de bondades, tu lle dá saúde,