Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FILLOU176
2:58que o fillou a séu dano;
4:45Poi-la comüiôn fillou,
5:45Quando foron ambos a ũa parte, fillou-s' a chorar
5:89senôn a Condessa, que lla fillou, mas esto muit' adur;
5:146E con pesar séus panos se fillou a romper.
5:147A Emperadriz fillou-s' a chorar e diss': “A mi non nuz
9:16u fillou morança.
14:15E tan tóste que foi mórto, | o dém' a alma fillou
15:98fillou del come bon lidador.
16:64fillou, des alí rezou el, e non lle foi gréu,
19Esta é como Santa María fillou vingança dos tres cavaleiros que mataron séu ẽemigo ant' o séu altar.
21:4e que forma d' hóme en ela fillou,
21:22por el, e sas faces fillou-s' a carpir.
25:47tangeu e fillou-s' a dizer
25:104e fillou-a con alegría,
26:27Semellança fillou de Santïago
27Esta é como Santa María fillou a sinagóga dos judéus e fez dela eigreja.
30:7u fillou por Madr' e déu por Sennor
30:27fillou dela carn' e sofreu paxôn
33:54E el fillou-s' a chorar
34Esta é como Santa María fillou dereito do judéu pola desonrra que fezéra a súa omagen.
35:77fillou e quant' alí déra, | e non cataron o bél
38:36houv' ant' eles e fillou-s' a culpar.
44:16pera Salas séu caminno fillou
50:24de que prendeu carne e por madre fillou,
53:25E ela o en séu cólo | fillou, com' aprendí éu,
53:28o pos; e lóg' o meninno | se fillou ben a dormir,
64:60fillou lógo as çapatas, e fez i mal sen;
66:30fillou e afán
67:28fez tanto que o bon hóme | o fillou por escudeiro;
73:17fillou ũa casula de branco cendal
73:19E fillou na outra mão, com' aprendí,
75:65e fillou o Córpus Crísti | e o cáliz da igreja;
75:129Quand' o crérigo viu esto, | fillou-se-ll' ende tal medo,
76:14o sen, e con coita fillou-s' a carpir.
79:27e fillou lóg' outras, daquelas estrannas,
79:34fillou lóg' a Musa, que jouve tenduda;
84:39E fillou sa mollér lógo | e deitó-a, sen mentir,
88:64de que se fillou a dar
88:80muit' e fillou-s' a chorar
93:17E el alí estando, fillou-s' a dizer
94:71e fillou-s' a preguntar
95:55Mais desto non fillou ren e, ben come quen cata
95:56por pouco, fillou un vidro de mui béla talla.
97:14e con coita fillou-s' a chorar
98:17Quand' aquesto viu a dona, | fillou-s' a chorar
99:27se fillou pola querer
102:23E el fillou pepïões
108:33se fillou e lóg' alí
117:16que por sa Madre Déus dela fillou, fez-ll' as mãos
119:54e fillou del pẽedença dos érros sabudos;
122:46e fillou-a nos braços mui vïaz,
132:76o fillou tan fèramente
132:132fillou de mui gran pobreza
134:27E a ir-se fillou
135:47Mas o padr' entôn fillou
143:38E lóg' a gente fillou-s' a rogir
146:45E u séu caminno fillou
154:20fillou-s' a jogar os dados | con outro séu companneiro.
154:31fillou mui gran pẽedença | e entrou en ôrdin fórte,
155:33que ll' o ermitán mandara; | e fillou-s' a comedir
157:12e depois que s' eles foron, | lóg' a fazer se fillou
167:10e de fïar-se na Virgen | fillou mui grand' atrevença;
168:22e fillou-s' assí a dizer:
174:10e fillou-s' a chorar muito, | como hóme que se sente
175:18fillou un vaso de prata | alá en sa poridade
178:16na casa, aquela múa | mórta lógo a fillou
194:33fillou todo o séu lógo | e foi-s'; e eles ficavan
197:15e con despeito daquest' o | fillou o démo porên,
197:19mais ũa vez atán fórte | o fillou, que ben alí
197:37Outro día madurgada | pera Terena fillou
206:22E fillou lóg' un cuitélo | e foi a mão cortar.
206:28missa de Santa María, | e fillou-s' end' a doer,
208:2fillou, ja per ren non póde | seer nenllur ascondudo.
208:16e fillou o Córpus Crísti, | mais per ren nono passou,
209:15Ca ũa door me fillou i atal
212:42e porque muito chorara, | fillou-se d' adormecer.
216:15O dïabo, pois menage | do cavaleiro fillou
218:48E este, que fez? Lógo | fillou mui bõos dões
221:4fillou dela e pres carne; | ar porque de sa natura
225:17cousa; mais mui grand' esforço | fillou, a fóro d' Espanna,
225:37e el a coçar fillou-s' e | non catou al senôn quando
225:39E tan tóste que saída | foi, o crérigo fillou-a
227:39E pois deles foi partido, | fillou en séu cól' aginna
238:1O que viltar quér a Virgen | de que Déus carne fillou,
238:18en viltar Santa María, | de que Déus carne fillou.
239:34e pero a ir-se fillou
244:19Mas un desses marinneiros | fillou-s' a escarnecer
246:17mas as pórtas ben serradas | achou, e fillou-s' acá
246:32que a fillou pela mão | e na vila a meteu
251:39e mui léda cantando | nos braços o fillou.
251:54E ergeu-se mui tóste | e fillou-s' a correr,
255:66nen fillou rógo,
258:35se fillou, e depois esto | ar direi-vo-lo que fez:
259:31O bispo daquel logar lles fillou
261:37se fillou o primeiro que veer
263:37e ao altar dereito | se fillou corrend' a ir.
269:17que pola Virgen bẽeita | o fazía. El fillou
272:43daquest' érro que hei feito.” | E fillou-s' a repentir;
274:43El entôn no mõesteiro | sa pẽedença fillou
278:20fillou-s' a chover mui fórte, | e houvéron a entrar
278:26fez que foi lógo guarida. | E fillou-s' a bẽeizer
278:27a Virgen Santa María; | e outro día fillou
281:25e néga todos séus santos.” | E fillou-xe-lle pavor
282:24que me fillou atán tóste | lógo enos braços séus;
285:13fillou por sa companneira e por sa aguardador,
286:19E fillou lóg' ũa pédra | pera esse can ferir,
286:34e o hóme que vingara | fillou-a a bẽeizer.
287:21fillou-a, indo na barca, | e deitou-a eno mar.
287:25que entrou con el na barca; | e tan tóste a fillou
288:30fillou dalí adeante, | e en mui bõa vellece
293:25mas a gente que viu esto | o fillou e o ergeu,
294:9fillou-s' a jogar os dados | ũa mollér muit' astrosa
294:23Ond' esta mollér sandía | viu ũa pédr' e fillou-a,
296:26pois me fillou por madre | Déus, seend' éu mollér.”
298:25a fillou mui fórt' o dïabo felôn,
298:27E poi-la assí ant' o altar fillou,
298:35que me fillou óra ante ti tan mal
299:28de a non dar al Rei fillou perfía;
301:21e fillou-o pela mão | e soltó-o muit' aginna
302:8e acolleu-s' a un hóme | con que fillou companía;
305:16e a mollér mui de grado | a fillou e pois guardou-a
305:47O cambiador fillou outra | balança maior daquela,
305:50per ren podésse de térra. | Entôn fillou dous bolssões
312:10deceu dos céos e carne | fillou ena Virgen pura.
312:23Des que tod' esto foi feito, | o cavaleiro fillou-a
314:24E ela orou tan muito, | que fillou ên desprazer
315:35A mollér fillou lógo | séu fill' e foi correndo
316Como Santa María fillou vingança do crérigo que mandou queimar a ermida, e fez-lla fazer nóva.
316:30estand' assí ante todos; | e fillou-s' a braadar
318:22se fillou, dizendo muito: | “Hóm' ou mollér que soubér
325:20dũa moura que o démo | fillou pera si en sórte,
327:26E do érro que fezéra | fillou-s' a mãefestar
327:27ante todos, e chorando | ar fillou-s' a repentir,
328Esta é como Santa María fillou un logar pera si eno reino de Sevilla e fez que lle chamassen Santa María do Pórto.
329Como déus fez a un mouro que fillou a oférta do altar de Santa María que se non mudasse do logar.
332:29e porend' a sa omagen | fillou lógo, sen mentir,
335:34e fillou-a pela mão | e disse-ll': “Acá entrade,
335:36E achou ende mui pouca | e fillou-a muit' aginna
335:40fillou-s' aquel hóme bõo | e non quis outro sergente,
337:34e o padr' a boc' abérta | fillou-se Déus a loar.
342:20tẽendo séu Fill' en braço, | que dela carne fillou.
343:13aos séus, fillou-a fórte- | mente a gran maravilla,
343:19El fillou agua bẽeita | e foi alá mui de grado;
345:36con que ll' andava, e lógo | fillou sas cavalerías
345:70despertou daqueste sonno | e fillou-o a dizer
349:1Muito praz aa Virgen santa | que Déus fillou por parenta (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
350:36Déus fillou en ti pousada
353:22que o fillou por séu rógo | e feze-o ben crïar
353:30e lógu' en sa voontade | o fillou muit' a amar.
353:34non viía que lle davan, | fillou-s' a maravillar.
353:42se fillou ant' o meninno | e começou-ll' a rogar
361:35Entôn todo o convento | se fillou muit' a chorar,
362:20as fillou lógo correndo | un que éra i daián
362:38mui mellor que ante vira. | E fillou-s' a braadar,
363:12chegou aquel mandadeir' e fillou-o privado
366:17fillou-se con séus falcões | que mudara no verão
366:30séus falcõeiros, e lógo | fillou dos mais sabedores
369:90e déu-llo. E ele, lógo | que o houve connosçudo, | fillou-se-ll' ên mui gran medo;
372:17e pois dormiu un pouco, | a Virgen a fillou
377:42e fillou lógo sa carta | e foi con ela sa vía.
389:34fillou mui grand' en comê-los | e en bever bõos vinnos.
391:11Ond' avẽo ũa noite | que gran door a fillou
399:19E pois cuidou muit' aquesto, | fillou eno braço
399:22e fillou ũa agulla | longa com' espiga,
404:32bẽeito seja, ca en el fillou
404:54se podésse; e fillou-s' a chorar,
411:24E porên fillou ele | ofértas e presentes
411:33mais fillou séus gãados | e foi-s' aa montanna,
414:29de si a ela, mais fillou faiçôn
417:6que fillou el nos séus braços | lédo sôbelo altar?
417:15Lógo que viu o meninno, | enos braços o fillou,
419:4e el fillou por madre, | mostrou-nos que amor
419:14que a fillou quartãa, | que nunca ên sãou.
419:77e o córpo San Pedro | fillou con sét' e tres
423:24que en fazê-las non fillou afán;