Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESTEV'9
43:47Toda a noit' a mesquinna | estev' assí braadando
132:113estev' en gran coita féra,
174:12des i sacou séu cuitélo | e estev' assí tallando
222:23O capelán ũa péça | estev' assí en dultança
241:33Estev' o moç' o vaso | na fẽéstra lavando,
242:23E estev' assí gran péça | do día, com' apres' hei,
274:7Por fazer esta garnacha | estev' ũa gran sazôn
347:16estev' ant' a Virgen santa | e muito lle demandando
355:20e estev' e atendeu-a; | e pois chegou, preguntou-lle