Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESTE217
A:19este livro, com' achei,
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
2:45Pois ll' este don tan estranno
2:55este confessor de Cristo,
4:85Por este miragr' atal
5:6Santa María, a Madre de Déus, ond' este cantar fiz,
5:23dizend': “Este méu irmão receb' hoi mais por fillo méu,
6:21Este cantar o meninno | atán ben o cantava,
8:37Poi-la Virgen grorïosa | fez este miragr' atal,
9:82este, pois desvía?
14:35U Déus por Santa María | este rógo foi fazer,
15:19Este Jüião havía guérra
15:129ca este feit' é de tal natura
15:143que lles este feito foi contando,
16:7Este namorado foi cavaleiro de gran
17:41venna provar o maestr' este mal;
21:29en dar-m' este fill' e lógo mio toller,
21:34Fillo, dá-m' este méu que veja riír.
26:15Este roméu con bõa voontade
26:81Este joízo lógo foi comprido,
31:37mas este novélo non
35:26este foi conas relicas | polas fazer connocer.
35:99Quand' este miragre viron, | tornaron mui volontér
42:21Este donzél, con gran medo | de xe ll' o anél torcer
45:31En este coidad' estando | muit' aficad' e mui fórte,
47:13Este monj' ordinnado | éra, segund' oí,
50Este é de loor de Santa María, que móstra por que razôn encarnou Nóstro Sennor en ela.
51:11Este castél' aquel conde | por al fillar non quería
56:13Este sabía leer
63:7Este cavaleiro, per quant' aprendí,
63:19Este conde de Castéla foi sennor
65:65en este feito non me déron consello,
65:77que lla léves, e se en este meógo
65:118mais jazed' en este lugar mui calado.”
65:134sólta-ll' este laço en que jaz lïado.”
68:36que m' este tórto fazer fez
75:126Mais valvéra que non fosse | éu en este mundo viva,
76:22dizend': “Este terrei éu trões que vir
78:70contar este feito e com' és poderosa.”
82:32ant' este méu frade neno espantar?
83:35Este rógo lle fezéra
85:53Pois que Santa María lle diss' este fazfeiro,
86:40este miragre daquela mollér fez,
88:26que fez este malfadado:
88:67érg' a este que dit' hei,
93:28quéro que este mal te faça lazerar.”
101:7Este fora a Seixôn
102:9Este éra todavía
102:14ía este pastorinno,
103:35de como fora este feito, | disséron: “Quen oïrá
103:36nunca tan gran maravilla | como Déus por este fez
105:112este feito pela térra vïaz.
107:6qual este cantar dirá
108:37vẽo, este diz de ti
108:44a este da falssa lei
113:25Este miragre tan grande, | que fez pola de bon talán
118:8muitas vezes sobr' este preito tal;
119:7Este sobrejoíz éra dũa vila bõa
119:11Este mui bon pan comía sempr' e bõos vinnos
121:44mui mais; e este miragre | per muitas térras contou
122:15A este Rei ũa filla naceu
123:28nos saber Déus faça u este fez ir.”
124:11de jajũá-la sa fésta | de março, com' este fez,
125Como Santa María fez partir o crérigo e a donzéla que fazían voda, porque o clérigo trouxéra este preito pelo démo, e fez que entrassen ambos en orden.
125:65E por partir este feito | oíd' agora o que fez:
125:86farei mui de bõa mente; | mais este, de que soon mollér,
128:7Este morava en Frandes, | préto do mar, na ribeira,
131:73por este miragr' e por outros que faz
135:91aquel, e este que sé
135:125segund' este conto diz
135:129ond' éu este cantar fiz,
137:33este cavaleir' e fez-lle tẽer castidade
141:2dar-ll-á en este mundo e no outro vida. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
141:3Dar-ll-á en este mundo vida e saúde
142:49por este miragre que fez tan gran,
143:10foi este miragre, que sen falir
144:8E retraen este miragr' assí:
145:9este muit' amava a Santa María
149:30este que tenn' en braços | é essa vèramente
149:34creendo que pan éste, | este polos crischãos
151:27Sobr' esto foron juntados | no logar muitos abades | pora saber este feito,
152:7Este per ren madodinnos | nen vésperas non oía,
152:25és na alma, porên cheiras | com' este manjar astroso,
155:21este pichél chẽo d' agua, | e podedes lóg' haver
155:47que de mias lágrimas dúas | enchí tod' este pichél.”
155:48Quando viu o ermitano | este miragre tan bél,
155:50e fez per toda a térra | este miragre mostrar,
156Este miragre fez Santa María en Cunnegro por un crérigo que cantava mui ben as sas prosas a sa loor, e prendêrono heréges e tallaron-ll' a lingua.
161:32Rei, que fez este miragre | por ela atán fremoso,
164:7Este monge acusado | fora aquela sazôn
165:7A este soldán chamavan | per séu nome Bondoudar,
165:11Este séus hómes tragía | con crischãos toda vez
165:26e porend' en este feito | móstra algún gran sinal.”
168:25dá-m' este méu fillo mẽor
171:60este dos maravillosos.”
173:20por este tan gran miragre, | e gran dereito faremos,
175:30foi de sanna, que tan tóste | diss': “Este moç' enforcade.”
178:9e faagando-o muito, | dizendo: “Este don téu
178:36que nos guard' en este mundo | d' ocajôn e d' outro mal
179:19Con este mal que sofría
184:32este feito e que sempre | hóm' en sa loor estude.
185:11Este grand' amor havía | con un mouro de Belmez,
187:36que nos acorrer queira en este ano tan gréu,
191:22de ben; e este miragre | soubéron per tod' Espanna.
193:23u assí os hómes matan | en com' a este mataron.”
194:42tevéron este miragre | por nóbr' e por pïadoso.
197:28irei alá de bon grado | e farei este jornal.
202:31Este miragre que Santa | María demostrar quis
208:36e contou-ll' este miragre, | que sól non ll' ên leixou ren,
209:3Mas en este tórto per ren non jarei
210:22este troux' o mandado, | e por que sól non demos
215:44que teve tod' este feito | por gran maravilla féra
218:13e de séu haver tanto | lle custou este feito,
218:48E este, que fez? Lógo | fillou mui bõos dões
221:11Este menínn' en Castéla | con Rei Don Alfonsso éra,
221:49E quand' el Rei Don Alfonsso | houv' este miragr' oído,
222:15Este mõesteir' Achélas | há nom' e si é chamado;
227:7Este foi un escudeiro | de Quintanéla d' Osonna,
228:7Este mal a aquel múu | per gran door lle vẽéra
233:40da térra este miragre, | mui gran prazer end' houvéron;
234:11Este moço de Saldanna | éra, per com' apres' hei,
235:28e depois, quand' en Requena | este Rei mal enfermou,
235:30fez por el este miragre | que foi começ' e sinal
236:18que sempre muito guardásti, | queiras este méu guardar.”
237:76e mui lonj' este feito téu | seerá retraúdo.”
241:15dun clérigo mui santo, | que juntou este preito,
241:73Este miragr' escrito | foi lógo mantenent' e
244:6e por Déus, este miragre | ascuitade-o mui ben.
245:88en tal logar come este? | Ben louco fust' e sandeu.”
248:18e toda a gent' i vẽo | veer este feit' atal.
253:67que nos dé en este mundo | a fazer o séu serviço
255:31com' este. Mais ela per que mórto
259:39Hoj' este día esta vertud' han
261:42por Déus en este mund' e endurar
262:7Este logar é bispado, | e eigreja nóbr' há i
264:43E por este miragre | déron grandes loores
265:102que te prouguésse, fas-lle tu este son.”
268:37dá-me pola ta vertude | a este córpo guarida,
272:11Esta mollér que vos digo, | com' este miragre diz,
273:35este miragre, mais nóvo; | e por aquesto, varões,
275:47Este miragre mostrou aquela vez
279:5como sofr' este vósso loador;
281:28Diss' entôn o cavaleiro: | “Este poder nono hás
285:21Este, des que viu a monja, quis-lle mellor d' outra ren,
286:11Este fóra da eigreja | fazía eno portal
291:46este feito que hajades | gran sabor de a honrrar.
292:15Assí que en este mundo | fez-ll' acabar o que quis
292:26per este Rei Don Fernando, | que é cidade cabdal.
292:54que mostrou en este feito | o que naceu por Nadal.
292:74quen m' adubaría este | anél? Soubéss' óra qual
296:11Este muit' ameúde | fazía oraçôn
297:30dizendo: “Este rei tenno | que enos ídolos cree.”
302:7Este con outra gran gente | vẽo i en romaría,
305:59quantos este feito viron, | tan tóste lle consellaron
307:28“Se tu quéres que se tólla este mal,
314:47lógo o lume dos ollos | e diss': “Este logar dou
318:6e tal miragre com' este | de contar é u xe quér.
318:15Este cada que podía | mui de grad' ía furtar;
318:23de como foi este feito | e o non diz, dé-lle Déus
323:7En Coira, cabo Sevilla, | foi este miragre feito
323:13a este déu ũa féver | e foi mórt' a tercer día.
325:67E quantos alí estavan | e este feito soubéron,
326:27Outro día, pois viron este mal,
327:7Mas este foi muit' apósto | e feito con gran razôn;
327:29E porende, méus amigos, | quen este miragr' oír
328:11Este logar jaz en térra | mui bõa e mui viçosa
328:15Ca este logar é pósto | ontr' ambos e dous os mares,
328:23Ond' en este logar bõo | foi pousar ũa vegada
328:38E atal feito com' este | deve ser escarmentado.”
328:66que póde seer, se este | feito non for acabado.”
328:67E demais lle déu con este | logar toda a ribeira
329:36e acharon este mẽos, | e houvéron gran pavor
331:22dizendo: “Sen ti, méu fillo, | este mundo m' escurece.”
333:11Este tiínna os braços | tórtos atrás, e as mãos
333:34por que foss' este miragre | mais provado todavía.
334:7Este, per quant' hei apreso, | en Aroches gran sazôn
334:21e levasses-ll' este vinno, | pódes el e mi servir
335:31de que papelinnas faça | que dé a este meninno,
335:60de como viu este feito, | e muito mentes parando;
335:68e mostrou-lles este feito | e disse-lles: “Ai, irmãos,
336:15Este cavaleiro éra | grand' e apóst' e fremoso,
337:16E este barôn havía | un meninno fillo séu
339:11Este logar Alecante nom' há,
345:11Este dous anos havía, | ou ben tres, que gaannara
345:61se perez' este mininno, | que é cousa atán béla,
345:64e, por Déus, este mininno | que tragu' en braços fillade
345:65que o non queim' este fógo, | e sequér a mi leixade;
345:72cabo del, e este sonno | lle contava tod' a eito.
345:84Xerez este Rei houvésse | e de crischãos pobrada,
353:15Este miragre mui grande | foi, segundo que oí
354:7Este pesar foi por ũa | bestiola que muit' amava
355:11Este manceb' en Manssella, | com' éu aprendí, morava,
359:11Este dous fillos havía, | e Domingo o maior
360:18este méu póboo seja | e contigu' en ta companna.”
362:7Este cég' ourívez fora | que non houvéra mellor
362:41e pois m' este ben feziste, | quando me for mestér, u
365:7Este monje con loucura | grande que ll' o démo dava,
366:11quand' este feito fezéron, | tornaron pera Sevilla.
375:27Este escrivan del Rei éra, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
376:23Don Manüél e dá-ll' este | anél que ll' hei prometudo.”
382:20ao ric-hóm' este preito, | que houv' a morar alí
384:7Este mui bon clérigu' éra | e mui de grado liía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
389:11Este miragre foi feito | en Sevilla na cibdade
401:10e por este serviço | dá-m' este galardôn.
401:17e que en este mundo | queira que os encréus
401:43en este mundo, queira | que faça o mellor,
408:11Este de que vos éu falo | éra fidalgu' escudeiro,
411:59E por esta vergonna | e por este dẽosto
417:17dizendo: “Pois este vejo, | Déus, que viver-me leixou
418:11D' entendemento mui grande, | este o segundo é;
419:22que leixes este mundo | mao u t' el leixou.”
419:53e disso-lles: “Amigos, | este día fiíz
419:112d' irmos provar aquesto | que nos diz este fól;
419:114non demos mais por ele, | ca sempr' este dultou.”
420:72haja en este mundo, | e me dês por soldada
427:11com' este Spírito fezo decer