Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESTAR45
1:43a Madalena: com' estar
14:8en un mõesteir' antigo, | que soía prét' estar
14:24e chamou todo-los Santos | alí u os estar viu,
18:40estar fazendo
28:87sôbela vila estar
33:44e entôn viron estar
45:22estar e enfermaría, | e todo en sa herdade.
62:33e viu-o estar u fazían dança
69:35E a déstro viu estar da capéla
75:73E pois entrou, viu a déstro | estar ũas seis donzélas
88:59cabo da pórta estar
103Como Santa María feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarinna, porque lle pedía que lle mostrasse qual éra o ben que havían os que éran en Paraíso.
105:12que adur pod' en séus pées estar,
112:38u a viron sãa estar.
113:21Dit' esto, saíron fóra | da eigrej' e viron estar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
131:40a estar con el e se del non partir
162:32a foi u x' ante soía estar.
178:21e diss' a mui grandes vózes: | “Leixad' a múa estar,
183:11Ben do tempo dos crischãos | a sabían i estar,
202:34hoge día enclinada | estar dentr' en San Vitor.
208:32con séu altar estar dentro, | e a omagen cousiu
211:35E aquel eixam' estar i leixaron,
216:24estar de Santa María | e disso: “Quér' éu alí
226:46todo sobre térra como x' ant' estar
233:28chegaron polo mataren; | mas viron estar grand' hóste
244:28estar, e a séus parentes | rogou-lles que fossen i
261:27haveredes e mui sóa estar
271:25do masto per ũa córda, | e quér' enforcad' estar
272:34estar na outra pared'; e | foi-se lóg' agẽollar
273:16que entrou un hóme bõo, | e viu estar desaposto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
276:18u viu os sinos estar
281:46e viron o cavaleiro | sóo senlleiro estar.
282:20E quando pararon mentes, | vírono en pé estar
293:16da vila foi, mui ben feita, | e viu sobr' ela estar
293:24que en pées estar non pode | e lógu' en térra caeu; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
300:31o dém', e faz-lo estar
314:15u podemos quinze días | ou tres domaas estar
314:53viu estar, todos disséron: | “Bẽeita sejas, amên.”
325:53e viu estar ajuntada | i mui gran gente sobeja,
327:14na eigreja, u o vissen | estar sôbelo altar.
329:44ena eigreja, e viron | estar aquele sen lei
382:34non póss' estar que non faça | óra ũa oraçôn
405:47como x' ante sól estar
407:35e ũa dona cabo si estar viu,
422:16U verás os ángeos | estar ant' ele tremendo,