Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESTA440
B:24per esta quant' enas outras perdí.
1Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os séte goios que houve de séu Fillo.
2Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant' Alifonsso e déu-ll' ũa alva que trouxe de Paraíso, con que dissésse missa.
2:28ll' ant' esta Sennor mostrara,
2:49quen s' en esta ta cadeira,
3Esta é como Santa María fez cobrar a Teófilo a carta que fezéra cono démo, u se tornou séu vassalo.
4Esta é como Santa María guardou ao fillo do judéu que non ardesse, que séu padre deitara no forno.
4:37Quand' o moç' esta visôn
5Esta é como Santa María ajudou a Emperadriz de Roma a sofrê-las grandes coitas per que passou.
5:9Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador
6Esta é como Santa María ressucitou ao meninno que o judéu matara porque cantava “Gaude Virgo María”.
7Esta é como Santa María livrou a abadessa prenne, que adormecera ant' o séu altar chorando.
7:53por salva póss' esta dar,
8Esta é como Santa María fez en Rocamador decender ũa candea na vïóla do jograr que cantava ant' ela.
9Esta é como Santa María fez en Sardonai, préto de Domás, que a sa omagen, que éra pintada en ũa távoa, se fezésse carne e manass' óio.
9:7En esta cidade, | que vos hei ja dita,
9:63a esta osmança
9:66con esta gaança.”
9:99bõa será esta, | asse Déus m' ajude,
9:144esta que compramos,
10Esta é de loor de Santa María, com' é fremosa e bõa e há gran poder.
10:15Esta dona que tenno por Sennor
11Esta é de como Santa María tolleu a alma do monge que s' afogara no río ao démo, e feze-o ressocitar.
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
13Esta é como Santa María guardou o ladrôn que non morresse na forca, porque a saüdava.
14Esta é como Santa María rogou a séu Fillo pola alma do monge de San Pedro, por que rogaran todo-los santos, e o non quis fazer senôn por ela.
14:7Esta Sennor grorïosa | quis gran miragre mostrar
14:23Mui triste ficou San Pedro | quand' esta razôn oiu,
15Esta é como Santa María defendeu a cidade de Cesaira do Emperador Jüião.
16Esta é como Santa María converteu un cavaleiro namorado, que s' houvér' a desasperar porque non podía haver sa amiga.
16:32se esta dona vós queredes, fazed' assí:
17Esta é de como Santa María guardou de mórte a honrrada dona de Roma a que o démo acusou pola fazer queimar.
17:48e esta coita que tu hás de pran
18Esta é como Santa María fez fazer aos babous que crían a seda dúas toucas, porque a dona que os guardava lle prometera ũa e non lla déra.
19Esta é como Santa María fillou vingança dos tres cavaleiros que mataron séu ẽemigo ant' o séu altar.
20Esta é de loor de Santa María, por quantas mercees nos faz.
21Esta é como Santa María fez haver fillo a ũa mollér maninna, e depois morreu-lle, e ressocitou-llo.
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus hómees.
23Esta é como Santa María acrecentou o vinno no tonél, por amor da bõa dona de Bretanna.
24Esta é como Santa María fez nacer ũa fror na boca ao crérigo, depois que foi mórto, e éra en semellança de lílïo, porque a loava.
25Esta é como a imagen de Santa María falou en testimonio ontr' o crischão e o judéu.
25:141de Déus, se esta paga fiz,
26Esta é como Santa María juïgou a alma do Roméu que ía a Santïago, que se matou na carreira por engano do dïabo, que tornass' ao córpo e fezésse pẽedença.
27Esta é como Santa María fillou a sinagóga dos judéus e fez dela eigreja.
27:44que esta omagen a María faz,
28Esta é como Santa María defendeu Costantinóbre dos mouros que a combatían e a cuidavan fillar.
29Esta é como Santa María fez parecer nas pédras omágẽes a sa semellança.
30Esta é de loor de Santa María, de como Déus non lle póde dizer de non do que lle rogar, nen ela a nós.
31Esta é como Santa María levou o boi do aldeão de Segóvia que ll' havía prometudo e non llo quería dar.
32Esta é como Santa María amẽaçou o bispo que descomungou o crérigo que non sabía dizer outra missa senôn a súa.
33Esta é como Santa María levou en salvo o roméu que caera no mar, e o guïou per so a agua ao pórto ante que chegass' o batél.
34Esta é como Santa María fillou dereito do judéu pola desonrra que fezéra a súa omagen.
34:22non cheiravan atán ben com' esta que emento.
35Esta é como Santa María fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a súa omage, e llo tomaran depois.
36Esta é de como Santa María pareceu no maste da nave, de noite, que ía a Bretanna, e a guardou que non perigoasse.
37Esta é como Santa María fez cobrar séu pée ao hóme que o tallara con coita de door.
38Esta é como a omagen de Santa María tendeu o braço e tomou o de séu fillo, que quería caer da pedrada que lle déra o tafur, de que saiu sángui.
39Esta é como Santa María guardou a sa omagen, que a non queimas' o fógo.
40Esta é de loor de Santa María das maravillas que Déus fez por ela.
41Esta é como Santa María guareceu o que éra sandeu.
42Esta é de como o crerizôn meteu o anél eno dedo da omagen de Santa María, e a omagen encolleu o dedo con el.
43Esta é como Santa María resucitou un meninno na sa eigreja de Salas.
44Esta é como o cavaleiro que perdera séu açor foi-o pedir a Santa María de Salas; e estando na eigreja posou-lle na mão.
44:23E demais esta cera ti darei
45Esta é como Santa María gãou de séu fillo que fosse salvo o cavaleiro malfeitor que cuidou de fazer un mõesteiro e morreu ante que o fezésse.
45:15E esta vida fazendo, | tan brava e tan esquiva,
45:45que esta alma fez óbras | por que a haver devemos
46Esta é como a omagen de Santa María, que un mouro guardava en sa casa honrradamente, deitou leite das tetas.
46:53Adur pod' esta razôn
47Esta é como Santa María guardou o monge, que o démo quis espantar por lo fazer perder.
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
49Esta é de como Santa María guïou os roméus, que ían a sa eigreja a Seixôn e erraran o caminno de noite.
51Esta é como a omage de Santa María alçou o gẽollo e recebeu o cólbe da saeta por guardar o que estava pós ela.
51:53Esta maravilla viron | os de dentr' e os da hóste,
52Esta é como Santa María fez vĩir las cabras montesas a Montsarrat, e se leixavan ordennar aos monges cada día.
53:35E oiu mais que a Virgen | diss' a Déus esta razôn:
53:36“Fillo, esta mia capéla | que é tan póbr' en Seixôn,
53:50prazer que esta igreja | façades mui ben obrar.
54Esta é de como Santa María guariu con séu leite o monge doente que cuidavan que éra mórto.
55Esta é como Santa María serviu pola monja que se fora do mõesteiro e lli crïou o fillo que fezéra alá andando.
55:7Esta dona mais amava | d' outra ren Santa María,
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
56:22cinque por esta razôn
57Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna que ían en romaría a Monsarrat.
58:7Esta monja fremosa foi assaz
60Esta é de loor de Santa María, do departimento que há entre Ave e Éva.
60:10e por esta razôn:
61:21e con esta coita lógo se tornava
64:7Esta dona, per quant' éu dela oí dizer,
64:31senôn a esta, que é Sennor Espirital,
65:23E durou depois muit' en esta maldade,
65:114e seed' esta noit' aquí albergado.
65:159Ca esta térra foi de méu poderío,
65:175E por razôn tive que en esta térra
66:31por mi en esta prebenda.”
66:36esta santa crerizía,
67:3E de tal razôn com' esta | un miragre contar quéro
67:27En esta guisa o démo | chẽo de mal e arteiro
68:19E pois fez esta oraçôn,
69:26esta claridade non é humãa.”
70Esta é de loor de Santa María, das cinque lêteras que há no séu nome e o que quéren dizer.
73:36com' esta, ca ja nunca, enquant' éu viver,
75:28e diss': “Esta 'nfermedade | semella muit' aficada.
76:7Esta mollér bõa houv' un fillo malfeitor
77Esta é como Santa María sãou na sa igreja en Lugo ũa mollér contreita dos pées e das mãos.
78:34dizend': “Esta vía non te seja nojosa.”
78:40e diss': “Esta missa, a como quér que seja,
80Esta é de loor de Santa María, de como a saüdou o ángeo.
81:3Esta sennor que dit' hei
83:52E pois esta cousa dita
89Esta é como ũa judéa estava de parto en coita de mórte, e chamou Santa María e lógo a aquela hóra foi libre.
90Esta é de loor de Santa María.
90:7e per esta maneira
90:13e per esta maneira
90:19e per esta maneira
90:25e per esta maneira
90:31e per esta maneira
91:6que esta Madre de Déus
92:7E esta Virgen santa déu
93:25E pois houve rezado esta oraçôn
94Esta é como Santa María serviu en logar da monja que se foi do mõesteiro.
100Esta é de loor.
105:108ant' ela por esta cousa provar;
106Esta é como Santa María sacou dous escudeiros de prijôn.
106:43tóll' esta prijôn nojosa.”
109:26“Esta nos fará dest' hóme partir.”
110Esta é de loor de Santa María.
111Esta é como un crérigo de missa que servía a Santa María morreu no río que ven por París; e a tercer día ressocitó-o Santa María e sacó-o do río.
112:3Esta é Santa María,
113:9Esta caeu en tal guisa, | se a Déus leixasse vĩir,
114Esta é dun mancebo a que séus ẽemigos chagaron mui mal de mórte, e sa madre prometera-o a Santa María de Salas, e foi lógo guarido.
115Esta é como Santa María tolleu ao démo o mininno que lle déra sa madre con sanna de séu marido, porque concebera del día de Pascoa.
116Esta é como Santa María fez acender dúas candeas na sa eigreja en Salamanca, porque o mercador que as i poséra llas encomendara.
120Esta é de loor de Santa María.
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:3E de tal razôn com' esta | en Proença ũa vez
122:7Esta capéla no alcáçar é
122:11Esta fez pintar o Emperador,
122:19Esta meninna sa madre crïar
125:17Ela fezo séu mandado | e usou esta oraçôn:
125:23com' éu a donzéla haja | lógu' esta noit' en méu poder;
125:73que con esta mia crïada | cuidas casar, pero me pes,
125:76mais leixa esta loucura | e tórna-t' a crerezía.
126Esta é como Santa María guareceu un hóme en Élche dũa saeta que lle entrara pelos óssos da faz.
127Esta é como Santa María non quis que entrasse na sa eigreja do Poe un mancebo que déra a sa madre un couce; e el, pois viu que non podía entrar, cortou o pée, e depois sãou-o Santa María.
128Esta é do Córpo de Nóstro Sennor, que un vilão metera en ũa sa colmẽa por haver muito mél e muita cera; e ao catar do mél mostrou-se que éra Santa María con séu fill' en braço.
129:26E esta cousa foi mui lonj' oída
130Esta é de loor de Santa María.
130:13mais esta nos dá sis' e faz-nos pról
130:16e esta dando-o sempre mais val;
130:25mas esta non quér con séu ben tardar
131Esta é como Santa María guardou o emperador de Costantinóbre que non morresse so ũa pena que caeu sobr' ele, e morreron todo-los outros que con ele éran.
132Esta é como Santa María fez ao crérigo que lle prometera castidade e se casara que leixasse sa mollér e a fosse servir.
133Esta é de como Santa María ressucitou ũa mininna que levaron mórta ant' o séu altar.
134Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.
135:17esta Madre do Sennor,
135:111esta moça por mollér.”
136Esta é como en térra de Pulla, en ũa vila que há nome Fója, jogava ũa mollér os dados con outras compannas ant' ũa eigreja; e porque perdeu, lançou ũa pédra que déss' ao Meninno da omage de Santa María, e ela alçou o braço e recebeu o cólbe.
143:35e diss': “A esta gente faz sentir,
144:10que esta Sennor, com' éu aprendí,
146:13Esta, per com' oí dizer,
146:23esta dona quería ben,
150Esta é de loor de Santa María.
150:4esta é sa Madre Santa María.
150:6com' a esta, pois el quis ensserrado
151Esta é dun crérigo que honrrava as eigrejas de Santa María e guardava os sábados, pero que éra luxurïoso.
152:23Ca ves, esta escudéla | móstra-ti que és fremoso
156:20por nós; e con esta coita | cuidava o sen perder.
156:38assí esta Virgen Madre | lle foi comprir séu querer.
157:24róga mui gran pïadade: | Porend' esta foi entôn
158Esta é como Santa María sacou de prijôn un cavaleiro e mandou-lle que se fosse pera Rocamador.
160Esta é de loor de Santa María.
161:28mas esta non prendeu dano, | porque foron ben oídas
162:12en verdad', esta Sennor de gran prez
162:18que faz esta Sennor espirital.
165:40dizendo que esta vila | non se podía bastir
165:43O mouro, con mui gran medo, | lle respôs esta razôn:
166Esta é como Santa María guareceu un hóme que éra tolleito do córpo e dos nembros, na sa eigreja en Salas.
166:7Con esta enfermidade | atán grande que havía
167Esta é como ũa moura levou séu fillo mórto a Santa María de Salas, e ressucitou-llo.
168Esta é dun miragre que fez Santa María de Salas por ũa mollér de Lérida que lle morreron séus fillos, e o postremeiro ressucitou-llo Santa María, que havía tres días que éra mórto.
169Esta é dun miragre que fezo Santa María por ũa sa eigreja que é ena Arreixaca de Murça, de como foron mouros acordados de a destroír e nunca o acabaron.
170Esta é de loor.
170:3Esta é Madre de Nóstro Sennor,
175:67Esta jostiça tan bõa | a Madre do Josticeiro
176Esta é do cativo de Maiorgas que sacou Santa María quand' éra de mouros.
177Esta é do que tiraron os ollos, que sãou Santa María de Salas e viu ben.
178Esta é dun meninno de Alcaraz a que séu padre déra ũa muleta, e morreu-lle; e encomendou-a a Santa María de Salas, e levantou-se sãa.
179:7Esta Sennor de mesura
179:15Esta tiínna premudos
180Esta é de loor de Santa María.
180:48atal com' esta, ca Déus foi juntar
181Esta é como Aboíuçaf foi desbaratado en Marrócos pela sina de Santa María.
183Esta é dun miragre que mostrou Santa María en Faarôn quando éra de mouros.
184Esta é como Santa María livrou de mórte ũu meninno que jazía no ventre da madre, a que déran ũa cuitelada pelo costado.
184:5E de tal razôn com' esta | un miragre mui fremoso
185:43que estava na cïada. | E disse-ll' esta razôn:
186Esta é como Santa María guardou ũa mollér do fógo, a que querían queimar.
187Esta cantiga é do mõesteiro de Jerusalen, como lles déu Santa María muito trigo en un ano caro e depois muito ouro.
187:9esta foi a primeira eigreja de Suría.
188Esta é dũa donzéla que amava a Santa María de todo séu coraçôn; e quando morreu, feze-a séu padre abrir porque põía a mão no coraçôn, e acharon-lle fegurada a omage de Santa María.
188:11Esta donzéla tan muito | Santa María amou,
189Esta é como un hóme que ía a Santa María de Salas achou un dragôn na carreira e mató-o, e el ficou gafo de poçôn, e pois sãou-o Santa María.
190Esta é de loor.
191:15de servirdes ben a Virgen, | que esta muito servía.
193:42porên por servir a ela | seerei en esta guérra.”
195:81esta querelosa.
196:38ca tal com' esta aquela | é que m' houv' apareçuda.”
198Esta é como Santa María fez fazer paz e que se perdõassen ũus hómees que se querían matar ũus con outros ant' a sa eigreja en Terena.
200Esta é de loor de Santa María.
201:22mató-o; ar fez outro | que pos per esta vía.
202Esta é como un clérigo en París fazía ũa prosa a Santa María e non podía achar ũa rima, e foi rogar a Santa María que o ajudasse i, e achó-a lógo. E a Magestade lle disse “muitas graças.”
202:14de s' acabar esta prosa | que lle foss' ajudador.
202:23esta rima que vos digo, | e que quér dizer assí:
205:27Con esta coita tan grande | do fógo que os cegava
207Esta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara, e soltó-o en ũa eigreja de Santa María, e disse-lle a Magestade “gracías” porên.
209:32esta Virgen santa, Sennor de gran prez,
210:12Quen viu nunc' amizade | que esta semellasse
213:54ca nunca éu vos fiz tórto, | sabe-o tod' esta beira.”
213:80dos céos muitos e muitas; | mas esta Sennor comprida
214:22Déus que o jógo gãedes, | esta igreja levade.”
214:29mais dou-vos esta igreja | por vóssa, en que servida
217Esta é de como un conde de França que vẽo a Santa María de Vila-Sirga non pude entrar na eigreja a mẽos de se confessar.
218Esta é como Santa María guareceu en Vila-Sirga un hóme bõo d' Alemanna que éra contreito.
219Esta é como Santa María fez tornar negra ũa figura do démo que éra entallada en mármor blanco, porque siía cabo da sa imagen que éra entallada en aquel mármor meesmo.
220Esta é de loor de Santa María.
222Esta é do capelán que cantava missa no mõesteiro das donas d' Achélas, que é en Portugal, e consomiu ũa aranna, e depois saiu-lle pelo braço.
222:6como nos nozir non póssa | en esta vid' escarnida.
222:30dona e toda-las monjas, | esta cousa foi ordida.
223Esta é como Santa María sãou ũu hóme bõo que coidava morrer de ravia.
223:21quen servir podéss' esta de bon talán
225:30ou me tolless' esta coita, | ca ben é ên poderoso.”
225:31Esta aranna andando | per cima do espinnaço
225:35havía esta aranna. | E un día, el estando
226Esta é do mõesteiro d' Ingratérra que s' afondou e a cabo dun ano saiu a cima assí como x' ant' estava, e non se perdeu null' hóme nen enfermou.
226:54ca esta nos céos nos fará entrar.
227:3Esta é Santa María, | Madre do Rei de vertude,
230Esta é de loor de Santa María.
234Esta é como Santa María de Vila-Sirga fez oír e falar un moço que éra sordo e mudo, porque teve vigía ũa noit' ant' o séu altar.
235Esta é como Santa María déu saúde al rei Don Afonso quando foi en Valadolide enfermo que foi juïgado por mórto.
235:67E con esta 'nfermidade | das outras sãar-o fez;
236:7Esta en ũa galéa | andava, com' aprendí,
237:9Esta mollér en Santarên, | com' aprendí, morava,
237:14jajũava esta mollér | e non comía nada
237:17Outro costum' esta mollér | vos direi que havía:
237:21Vivend' esta mollér assí, | estand' en tal estado
237:78e pois que viu assí seer | esta mollér mesquinna,
239Esta é dun miragre que Santa María fez en Murça por un hóme que déu séu haver a guardar a outro, e negou-llo e jurou-lle por el ant' a Magestade.
240Esta é de loor de Santa María.
241Esta é como un meninno que éra esposado con ũa meninna caeu de cima dũa muit' alta pena en fondo, e quebrou per todo o córpo e morreu. E sa madre começó-o de pedir a Santa María, e déu-llo viv' e são, e ontr' o moço e sa esposa meteron-s' en orden.
242Esta é como Santa María de Castroxeriz guariu de mórte un pedreiro que houvéra de caer de cima da óbra, e esteve pendorado e teve-se nas pontas dos dedos da mão.
242:8que en Castroxeriz fezo | esta Reínna sen par
243:5E de tal razôn com' esta | avẽo ũa vegada
246Esta é dũa bõa mollér que ía cada sábado a ũa eigreja que chaman Santa María dos Martires, e obridô-xe-lle, e depois foi alá de noite, e abriron-xe-lle as pórtas da eigreja.
246:15Esta igrej' alongada | da vila ja quant' está.
247:7Esta, ante que nacesse, | sa madre a prometera
247:16linnaj' e naceu-me esta | filla; mas se éu soubésse
247:19E porende cha aduxe | a esta túa eigreja,
249:3E de tal razôn com' esta | un miragre vos direi
250Esta é de loor de Santa María.
253:7Róga sempr' ao séu Fillo | esta Virgen corõada
253:8polos érros que fazemos | en esta vida minguada
255:13Esta foi rica e ben casada
256:22de Santa Marí' e disse: | “Esta cabo mi será,
258:3E de tal razôn com' esta | un miragre vos direi
259:39Hoj' este día esta vertud' han
260Esta é de loor de Santa María.
261Esta é da bõa dona que desejava veer mais d' al hóme bõo e de bõa vida, e bõa dona outrossí.
262:10onde fez grand' ũa noite | miragr' en esta maneira:
262:18en bon son “Salve Regina”; | e esta foi a primeira
263:20a esta eigreja lógo.” | E el espavoreceu;
264:19Esta omagen éra | en távoa pintada
264:27Esta põer mandara | na riba, mantẽente,
265:100esta traïçôn nen fazê-la non quix;
267:7que fez esta Virgen santa e Reínna,
268:11Esta dona que vos digo | havía todo tolleito
268:18os oiü esta dona, | fez o que nós vos diremos:
268:28esta dona en carreta | se fez trager a Espanna;
268:39Pois que a oraçôn feita | houv' esta mollér coitada,
268:43Pois esta dona guarida | foi da coita que havía,
270Esta é de loor de Santa María.
270:19Gran merce' ao mundo | fez por esta Sennor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
270:23Con esta juntar quise | Déus verdadeir' amor,
271Esta é de como ũa nave estedéra tres meses en un río e non podía saír porque a combatían mouros, e Santa María sacou-a en salvo.
272:11Esta mollér que vos digo, | com' este miragre diz,
272:25Diss' el: “Quand' esta omagen | que éu vejo se mover
273Esta é como Santa María déu fíos a ũu hóme bõo pera coser a savãa do séu altar.
274Esta é do frade que fazía a garnacha d' orações a Santa María.
274:7Por fazer esta garnacha | estev' ũa gran sazôn
274:22esta garnacha se fosse | comprida como devía.”
274:23Diss' entôn Santa María: | “Esta garnacha per si
274:30ao mõesteir' e esta | garnacha acabaría.”
276:11esta que nos caudéla
280Esta é de loor de Santa María.
281:9e passand' assí séu tempo, | con esta ventura tal,
283:32que en esta fésta que ven
284Esta é como Santa María livrou un monge do poder do démo que o tentava.
284:6e un cantar ên fige | segund' esta razôn.
285:8e grand' ordinnamento | esta dona havía,
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un hóme bõo.
287:11Esta en Santa María | fïava, per com' oí,
290Esta é de loor de Santa María.
291:31Entôn, no cárcer jazendo, | a esta Sennor de prez
292:3E de tal razôn com' esta | vos direi com' ũa vez
292:60di a méu fillo que ponna | esta omagen de San-
292:80que esta noit' hei sonnado | vél dúas vezes ou tres.”
294:23Ond' esta mollér sandía | viu ũa pédr' e fillou-a,
297:27Quand' el diss' esta paravla, | mui préto del Rei estava,
298:14a Seixôn que lle tolless' esta door.
298:20e saiu-s' entôn esta mollér assí
299:8esta Sennor quant' ele mais podía,
300Esta é de loor de Santa María.
303:24acórre-m' a esta coita | tu que és tan pïadosa
304Esta é como Santa María de Ribéla non quér que arça outr' óio ant' o séu altar senôn d' olivas que seja ben claro e muit' esmerado.
305:32que non tragu' ergu' esta carta, | que é de mia pẽedença”
306:11Esta eigrej' é aquela | que chaman de Leterán,
306:25Esta omagen un día | viu-a un herége fól,
306:39Esta omagen bẽeita | des entôn assí está
308:19Estando en esta coita, | esforçou-se de falar,
309Esta é como Santa María vẽo en visôn en Roma ao Papa e ao Emperador e disse-lles en qual logar fezéssen a eigreja.
309:27e porên te rógu' e mando | que digas a esta gente
309:31Outra tal visôn com' esta | o Emperador dormindo
310Esta é de loor de Santa María.
313Esta é da nave que andava en perígoo do mar, e os que andavan en ela chamaron Santa María de Vila-Sirga, e quedou lógo a tormenta.
313:50chegar; mais tu esta coita | nos pódes toda toller.”
315Esta é como Santa María guareceu en Tocha, que é cabo Madride, un meninno que tiínna ũa espiga de triígo no ventre.
319Esta é como Santa María guariu en Terena ũa manceba raviosa.
319:10o que faz serviç' a esta pïadosa.
319:39sobr' esta mia filla móstra ta vertude
321Esta é como Santa María guareceu en Córdova ũa moça dũa grand' enfermidade que havía.
321:7Esta de Córdova éra | natural, e padecía
321:10e passara ja tres anos | que esta door tiínna.
321:19A mollér con esta coita | non sabía que fezésse
322:9E de tal razôn com' esta | vos direi, se m' ascuitades,
322:10un gran miragre que fezo | esta Sennor muit' honrrada.
323:6que fez esta que ja outros | há feitos muitas vegadas.
324:11Esta éra tan fremosa | e de tan bõa façôn,
324:16esta Virgen grorïosa | que nos muito mal tolleu
325:7E de tal razôn com' esta | direi mui maravilloso
325:19Esta con outra cativa | jazían en prijôn fórte
326:9en Tudía esta Sennor de prez,
328Esta é como Santa María fillou un logar pera si eno reino de Sevilla e fez que lle chamassen Santa María do Pórto.
330Esta é de loor de Santa María.
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
333:8en Terena esta Virgen, | Madre do Fillo bẽeito,
335:11E de tal razôn com' esta | mostraron gran maravilla
335:25e disse-ll': “Ai, hóme bõo, | pora esta creatura,
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
336:12a esta mui Grorïosa | e que sempre a loava
337:12E esta door havía | tan fórte, creed' a mi,
339Esta é como Santa María guardou ũa nave que non perigoasse no mar.
340Esta é de loor de Santa María.
341:25ca de tal cousa com' esta | non póss' éu haver conórto,
343:34consell' en esta mia filla | com' o démo a leixasse.
347Esta é como Santa María de Tudía resorgiu ũu meninno que éra mórto de quatro días.
349:18viínnan por seer sãos | por esta que acrecenta
349:20en sãar enfermidades; | e esta se lle dobrava
349:26esta saúde tan nóbre; | e porên ben quareenta
350Esta é de loor de Santa María.
351Esta é como Santa María acrecentou o vinno na cuba en Arconada, ũa aldea que é préto de Palença.
351:28mas chegou un hóme bõo, | que lles diss' esta razôn:
352Esta é como Santa María del Viso guariu ũu açor dun cavaleiro.
353:3E de tal razôn com' esta | vos direi, se vos prouguér,
354:11Pero esta outras cousas | muitas e bõas fazía
355Esta é como Santa María de Vila-Sirga livrou ũu hóme da forca, que non morreu, por un canto que déra a sa eigreja.
355:8que fez esta Virgen, Madre | de Déus, ante muita gente
355:89e teve-o viv' e são | esta Sennor que chamamos
356:13punnavan de a haveren. | Mais esta santa mollér
357:7Dona Sancha nom' havía | esta mollér, e vẽéra
357:13ca en tal coita com' esta | tu sóa és meezinna;
360Esta é de loor de Santa María.
360:9e per esta razôn mesma | dev' el a perder querela
360:21que esta mercee haja | por ti de Déus acabada,
361:15En esta tan gran vertude | meteu Déus, com' aprendí,
361:38e en tal noite com' esta | por nós sen door nacer.
362:3E de tal razôn com' esta | vos quér' éu óra dizer
362:15Esta foi aquela arca | de que vos éu ja falei
363:1En bon ponto vimos esta Sennor que loamos,
364:8pera esta Sennor santa, | todos de mui bõa mente;
365Esta tricentésima e sesagésima quinta é como Santa María tirou de dulta un frade noviço que dizía que a alma non éra nada, no mõesteiro de Fontefría en Narbona.
365:17diss' el, “pois qu' é esta alma | atal como nemigalla,
366Esta tricentésima e sesagésima sésta é como Santa María do Pórto fez cobrar a Don Manüél un açor que perdera. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:3E de tal razôn com' esta | ũa maravilla féra
368:3De tal razôn com' esta | un miragre mui grande
369:5E de tal razôn com' esta | vos direi un gran miragre, | sól que me ben ascoitedes,
369:22fillad' esta mia sortella: | e dade-lla por cevada, | que me lóg' aquí tragades.”
370Esta é de loor de Santa María.
370:11Esta nos quis dar Déus por nóss' avogada
371:4mui grande e mui fremoso | esta Reínna de prez
372:11se fillava de rijo. | E por esta razôn
376:31seja, Sennor, e tu val-me | a esta coita tan féra.”
376:35esta cousa, foi pós ele | en tal que o preguntasse
376:43esta sortella.” E lógo | foi-se con ela correndo
376:46tornou-s' al Rei. E pois ll' houve | esta cousa retraúda,
377:3E de tal razôn com' esta | fez un miragr' a Reínna
377:35Tanto que esta promessa | el houv' assí prometuda,
378:32esta menin' ao Pórto | ide lógo prometer
378:34lla ide, e mantenente | perderá esta door.
380Esta é de loor de Santa María.
382:7E de tal razôn com' esta | vos quéro contar que fez
383:11Esta mollér ũa filla | havía que muit' amava,
383:47E pois esta mollér bõa | pela Virgen foi guardada
389:27E tal promessa com' esta, | como quér que pequeninna
390Esta é de loor de Santa María.
391:7E esta en tal maneira | os pées tórtos assí
399Esta tricentésima nonagésima novena é como ena vila d' Élvas ũa mollér quiso matar séu fillo e meteu-lle ũa agulla pela cabeça, e apareceu-lle Santa María ante que o matasse e disse-lle que tomasse pẽedença.
400Esta é de loor de Santa María.
401Esta é petiçôn que fezo el Rei a Santa María.
403Esta quinquagésima é dos séte pesares que viu Santa María do séu fillo.
404Esta septüagésima sésta é como Santa María guareceu con séu leite o crérigo de grand' enfermidade, porque a loava.
405Esta septüagésima novena é como Santa María faz en Costantinóbre decer un pano ante sa omagen.
406Esta primeira é das Maias.
407Esta düodécima é como Santa María fez veer ao hóme que cegara porque se comendara ao démo.
408Esta é como Santa María sãou o escudeiro a que déron a saetada polo costado.
408:8en Salas, u móstra muitos, | esta ben-aventurada
411Esta é a primeira, da nacença de Santa María, que cae no mes de setembro; e começa assí:
411:10do linaj' onde viínna | esta Sennor honrrada. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:19Enquant' esta companna | santa assí obrava,
411:59E por esta vergonna | e por este dẽosto
411:60fogí a esta térra, | e hei ja assí posto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:119do inférno. Ca esta | lle pos a serradura
413Esta terceira é da virgĩidade de Santa María, e esta fésta é no mes de dezembro, e feze-a Sant' Alifonsso; e começa assí:
414Esta quarta é da trĩidade de Santa María.
415Esta quinta é de como o ángeo Gabrïél vẽo saüdar a Santa María, e esta fésta é no mes de março.
415:3Esta troux' o ángeo Gabrïél
417Esta séptima é como Santa María levou séu fillo ao templo e o ofereceu a San Simeôn; e esta fésta é no mes de febreiro.
419Esta novena é da vigilía de Santa María d' Agosto, como ela passou deste mundo e foi levada ao céo.
419:107E por que me creades | esta cinta me quis
420Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.
421Esta undécima, en outro día de Santa María, é de como lle venna emente de nós ao día do jüízio e rógue a séu Fillo que nos haja mercee.
422Esta düodécima é de como Santa María rógue por nós a séu fillo eno día do jüízio.
423Esta primeira é de com' el fez o céo e a térra e o mar e o sól e a lũa e as estrelas e toda-las outras cousas que son, e como fez o hóme a sa semellança.
424Esta segunda é de como os tres Reis Magos vẽéron a Beleên aorar a Nóstro Sennor Jesú-Cristo e lle ofereron séus dões.
425Esta terceira é como Nóstro Sennor resurgiu e como se mostrou aos apóstolos e aas tres Marías.
425:8com' esta? Ca nos reemiu
426Esta quarta é como Nóstro Sennor subiu aos céos ante séus dicípolos.
427Esta quinta é como Nóstro Sennor envïou o séu Santí Spírito sobre los séus dicípolos.