Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESPELLO10
62:21non ousou saír, mas ao Espello
128:37que con gran precissôn fossen | por aquela que espello
181:21e poi-la sina sacaron | daquela que é espello
213:38Sennor, tu que és dos santos | espello e lumẽeira;
253:3Ca pola sa homildade | é ela lum' e espello
273:1A Madre de Déus que éste | do mundo lum' e espello,
315:32que a Santa María, | que éste nóss' espello,
355:51Ca, se mi a Virgen María | guardar, que é méu espello, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
368:17esto que te dizemos; | que a que é espello
369:62de si nen ar que fezésse, | e diss': “Ai, Santa María, | tu que és lum' e espello