Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENTRARA14
38:30entrara na eigreja, como sól acaecer,
51:58aprix que dentro entrara.
67:75Entôn começou o démo | a contar de com' entrara
103:9entrara; mais aquel día | fez que ũa font' achou
123:9entrara na orden e i mui bon prez
126Esta é como Santa María guareceu un hóme en Élche dũa saeta que lle entrara pelos óssos da faz.
126:7Ca a saeta ll' entrara assí
129:9e ben até eno toutiço entrara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
142Como Santa María quis guardar de mórte un hóme dun rei que entrara por ũa garça en un río.
193:9e porque sóo entrara | ontr' aquela companía,
195:62pois sábad' entrara,
245:84cuidaron entôn que éra | e entrara per algur;
339:29per u entrara a agua, e i
339:45per u entrara a agu' e achou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.