Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENTEIRO9
61:29pelo rostro, e tornou-llo tan enteiro
71:9en loar muit' a Virgen, | ca un gran livr' enteiro
188:14e un mes enteiro jouve | que non pode ren gostar
208:17e tod' enteiro com' éra | ena boca o levou;
226:39Un grand' an' enteiro assí os tẽer
254:9que segund' ôrdin sofrían; | e tod' un día enteiro
273:30de sacar end' un enteiro, | nen quen lle dissésse dello. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
292:35Ca o achou tod' enteiro | e a sa madre, ca Déus
303:4de Burgos, e se m' oírdes, | direi-vo-lo tod' enteiro,