Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENOS18
4:35e enos braços tẽer
6:35e déu-lle tal dũa acha, | que ben atro enos dentes
33:46viran enos mudamentos.
49:30enos séus corações
75:40“Na mollér e enos fillos | hei mia alma ja leixada.”
145:53porque enos póbres o séu empregara
177:3Ca pois ela enos céos | sé con Déus e sa Madr' é,
196:31Mas pois que desto recado | non achou enos pagãos,
236:15E tragendo enos braços | entôn aquel fillo séu,
251:14viu ũa Majestade | enos braços tẽer
273:29nen aínda enos panos | do altar, pero provasse
282:24que me fillou atán tóste | lógo enos braços séus;
288:20son as almas enos céos | dos santos, e corõadas,
294:18senllas mãos enos peitos; | e enas outras tẽentes
297:30dizendo: “Este rei tenno | que enos ídolos cree.”
353Como un meninno que crïava un abade en sa castra tragía de comer ao meninno que tiínna a omagen enos séus braços, e disso-ll' a omagen que comería con ele mui cedo.
417:15Lógo que viu o meninno, | enos braços o fillou,
427:52foi enos céos a par de si, que haver