Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENO135
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
4:34eno altar u siía
5:130foi guarecer o irmão de Conde eno mes d' abril;
6:71e aquel que o ferira | eno fógo o queimaron,
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
12:5eno día que a Déus foi corõar,
21:18houve, ca lle non quis eno don falir.
37:14e depois eno conto dos çopos ficava,
42Esta é de como o crerizôn meteu o anél eno dedo da omagen de Santa María, e a omagen encolleu o dedo con el.
43:53Lógo fez que o meninno | chorou eno ataúde
44:5avẽo eno reino d' Aragôn,
45:72e cantando “Súrgat Dêüs” | eno córpo a tornaron
47:4que eno démo jaz.
51:12senôn pola gran requeza | que eno logar havía;
53:22e que vos pes m' haveredes | eno cól' a soportar.”
55:36que a non lév' o dïabo | nen eno inférno arda.
55:51E pois entrou eno córo, | en mui bõa vóz e crara
67:36enas montannas mui fórtes, | e eno mar que pescasse;
70:1Eno nome de María
74:32e fez-lle que eno pinzél se sofreu
77:21eno mes d' agosto, no día 'scolleito,
79:42que eno jüízo, u verrá irado,
80:22eno día o pecador.
86:7Eno mar que cerca o mund' arredor,
107:57eno día temeroso
125:74que ja sé eno taamo, | toda ben cobérta d' alfrês.
127:42sobr' ele eno méu nome, | e éu farei-o sãar.”
129:9e ben até eno toutiço entrara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
131:6e eno oírdes fillad' i lezer.
132:81tragía eno meógo
135:74Ben tro eno sól levado
136:19lle lançou por eno rostro ferí-lo Meninno.
136:21e eno côved' a pédra fez-ll' un furadinno,
138:20eno caminno que devía tẽer;
138:39amou eno mundo quand' en el naceu.”
142:7Esto foi eno río que chamar
149:16mas eno Sagramento | dultava con loucura.
161:19Dizend' esto, a omagen | foi põer eno meógo
165:51O soldán diss' ao mouro: | “Eno Alcorán achei
171:45Eno caminno se meter (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
175:19e metê-o eno saco | do fillo; e pois foi ido,
178:37e que nos dé eno outro | a vida esperital,
180:39senôn sa touca, ca eno logar
183:16e eno mar a deitaron | sannudos con gran desdên;
185:7Aqueste castélo éste | eno reino de Geên,
188:25e eno coraçôn dentro | ll' acharon i sen mentir
189:15Ca o poçôn saltou dela | e feriu-o eno rosto, | e outrossí fez o bafo
193:12que eno mar o deitassen, | e un canto lle poséron
193:45e pois foron eno pórto, | acharon os traedores
196:43eno Paraíso santo, | u están todo-los santos
201:28de si que dun cuitélo | se feriu eno peito;
210:14eno córpo da Virgen | e que nos amparasse
211:32e eno miragre meteron mentes,
212:46o sartal, que eno sẽo | ela fora asconder.
214:32na mão e mui coitado | eno tavleiro lançó-os.
215:23eno braço e tallou-lle | del ũa mui gran partida.
216:5en servir Santa María, | e eno séu ben fazer
218:22eno levaren sigo | foron end' acordados.
219:12e eno mármor mui branco | mandou-lles i fegurar
224:30eno que Déus quér fazer | cobraron sa queixadura.
224:40eno cimiteiro d' i. | Outro día madrugada
227:26neno córpo coiro são | atá eno vargallôn.
232:13eno reino de Castéla; | e un día, pois jantar,
233:9mas un día que o sóo | eno caminno achavan,
235:73lle fez ben sentir a mórte; | mais eno día fiíz
236:16eno coraçôn a Virgen | rogou, com' aprendí éu,
236:25e pose-a eno pórto | de Marssela, u están
238:46eno jograr que vos dixe, | e assí o apertou
240:40eno jüízo mais irado for,
249:17eno mais alto da óbra, | como bon maestre faz.
252:1Tan gran poder a sa Madre | déu eno fondo da térra
262:5mas eno Poi fez aquesto | a mais fremosa que sól
263:14non podía nen erger-se | eno leito nen seer,
264:35Quand' est' houvéron dito, | eno mar a poséron
264:41eno mar s' afondaron | per rógo dos crischãos
265:10eno paraíso u os santos son.
265:72Que eno empérïo pouca gent' é
265:106ben, trouxe a mão e eno tocôn
265:107lla pos, e foi são eno mes d' abril;
267:35E o mercador eno bórdo da nave
267:45eno nósso ben; ca pero que nos tenta
269:23Ca eno leito jazendo | aginna se foi erger
271:4grand' e mui maravilloso | eno río d' Azamor,
275:44de séu haver, que eno logar meteu;
278:38ca non quis Santa María | eno sãar detẽer.
286:10que eno séu paraíso | o quisésse receber.
286:11Este fóra da eigreja | fazía eno portal
287:21fillou-a, indo na barca, | e deitou-a eno mar.
287:37e ben eno mar mui fondo | aqueste saco abriu,
291Como Santa María tirou un escolar de prijôn en Touro porque lle fezéra ũa cantiga eno cárcer jazendo.
291:20eno mundo mui sen guisa, | e conssello non achou
292:22sa omagen na mezquita | põía eno portal.
299:38eno tardar, e a vós non convên
304:14muitas vezes eno ano, | e háno ja por costume.
309:5eno tempo que ja éra | tornada en creschandade,
310:7eno córpo de sa madre,
312:2eno logar en que seve | da Virgen a sa fegura.
318:8eno reino de Toledo, | e é logar fórt' assaz,
318:37e mil vezes eno día | desejava de morrer.
321:44eno nome de María | escritas e feguradas;
323:40fezéran nen eno leito | nen na mesa nen no 'scano.
325:10e haverá mais fïança | eno séu ben todavía.
328Esta é como Santa María fillou un logar pera si eno reino de Sevilla e fez que lle chamassen Santa María do Pórto.
328:9préto de Xerez, que éste | eno reino de Sevilla
329:21que sôbrelos anjos todos | quantos eno céo son (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
335:13eno tempo dos gentíis | a un hóme en Cezilla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
341:66miragres eno gran livro, | en que outros muitos jazen.
343:3Ca diz eno Evangeo | dun hóme que non falava,
345:71a sa mollér a Reínna, | que jazía eno leito
346:26e o dém' avezimao | eno avisso ancóra.
347:7Eno reino de Sevilla | ũa mollér bõa éra,
353:35E lógu' en aquela hóra | pos eno séu coraçôn
353:40aa eigreja correndo, | e eno altar sobir
354:1Eno pouco e no muito, | en todo lles faz mercee
358:3Desto fezo eno Pórto | que de séu nom' é chamado
360:13e as chagas eno córpo | que pres pera dar conórte
364:3Desto direi un miragre | que eno gran Pórt' avẽo
366:4avẽo ja en Sevilla | eno tempo que i éra
368Como Santa María do Pórto guariu ũa mollér dũa coobra que tragía eno ventre, e havía ben tres anos.
371:1Tantos vai Santa María | eno séu Pórto fazer
372:31dela. E quantos éran | eno logar loor
381:22eno mundo.” E con coita | foi lógo esmorecer.
381:27mui são e muit' alégre. | E quantos eno logar
383:41mui longe da outra parte | eno mar, e pois tornou-a
384:37e eno Livro da Vida | escrit' ontr' as escrituras
390:6e eno séu paraíso nos dar
391:3Desto direi un miragre | que eno gran Pórto fez,
392:7E dest' un mui gran miragre | avẽo eno gran Pórto,
399:19E pois cuidou muit' aquesto, | fillou eno braço
399:20o menino e deitó-o | eno séu regaço,
401:6nen eno gran jüízio | entre migu' en razôn,
411:61que nunca alá tórne; | e eno mes d' agosto
422Esta düodécima é de como Santa María rógue por nós a séu fillo eno día do jüízio.
423:37muito foi; pero mais u eno vil