Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENFERMIDADE28
54:24ena garganta houv' enfermidade
65:24atá que caeu en grand' enfermidade
67:54que disse que non podía | servir por enfermidade.
93:1Nulla enfermidade
125:42e ena enfermidade | fez-la en tal guisa maiar
134:2poder há de toller tod' enfermidade.
166:7Con esta enfermidade | atán grande que havía
221Como Santa María guareceu en Onna al rei Don Fernando, quand' éra meninno, dũa grand' enfermidade que havía.
228:14foi-s' o múu levantando | con súa enfermidade
239:32Déus con grand' enfermidade.
256Como Santa María guareceu a reínna Dona Beatriz de grand' enfermidade, porque aorou a sa omage con grand' esperança.
269:20Mas ũa enfermidade | grande ll' avẽo entôn,
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
308:15lle déu tal enfermidade | que começou a inchar
321Esta é como Santa María guareceu en Córdova ũa moça dũa grand' enfermidade que havía.
321:46e desta enfermidade | guarrá lóg' a pastorinna.”
325:21que enfermidade grande | adusse mui tóst' a mórte;
346:1Com' a grand' enfermidade | en sãar muito demóra,
346:12mais ũa enfermidade | houve mui perigoosa;
346:21a guariü ben daquela | enfermidade sobeja (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
367:23E pois guariu desta enfermidade,
367:45e con est' enfermidade sobeja
378:24a que pres enfermidade | tan grande, com' aprendí,
384:24dũa grand' enfermidade, | de que éra en possente;
385:1De toda enfermidade | maa e de gran ferida
389:17de tan grand' enfermidade | que por mórto o juïgava (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
393:3Ca segund' enfermidade | ravia de melanconía
404Esta septüagésima sésta é como Santa María guareceu con séu leite o crérigo de grand' enfermidade, porque a loava.