Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
END'110
1:20é end' envergonnada”.
2:25a end' havían deitada
3:12que o foi end' el sacar.
3:23per quant' end' éu aprendí,
4:9per quant' end' aprendí éu—
5:128foi end', e muitos gafos fezéron s' i trager.
7:36façades end' emenda.”
9:60e comprou end' ũa, | a mellor pintada.
9:140non viu end' a pórta | nen per u vẽéra.
14:33perdôn. E diss' el: “farei-o | pois end' havedes sabor;
18:72end' a mais béla,
19:6e contar-vos-ei end' a gran maravilla.
23:16havê-lo, non éra end' en térra que podésse
31:4quéren end' as bestias mudas.
32:14en que el morava | foi end' acusado;
38:48britou-ll' end' un assí que ll' houvéra lóg' a caer;
42:20que sa amiga lle déra, | que end' éra natural.
43:6muit' end' el; mas disse-ll' ela: | “éu vos porrei en carreira
43:24déss' end' a Santa María | teve-o grandes sét' anos
44:31E que houvéss' end' el maior prazer,
53:3E de tal ja end' avẽo | un miragre que dizer
63:28tanto fez i d' armas, per quant' end' éu sei,
65:149que se foss', e teve-s' end' el por maltreito
65:162me ficou end' a mi, e fui rei alçado.
69:44e tirou-ll' end' un vérmen a semella
71:46de quant' ante dizías, | e mais t' end' amaremos.”
78:62contou-ll' end' a hestórïa maravillosa.
82:26me, ca de gran medo hei end' éu assaz.”
85:41Quand' o judéu viu aquesto, foi end' espantado;
97:67que ll' end' a verdade descobriu,
99:10end' aa Virgen bon grado.
102:24e déu-ll' end' a séu sabor.
104:10que con gran coita houvéra | o siso end' a perder.
104:24ena boca e tan tóste | tirou-a end' e odeu
104:32ond' aquesta mollér éra, | per com' end' éu apres' hei,
105:55que quantos físicos houv' end' a Pisa
105:57E desto queixou-s', e fez end' enquisa
106:38end' a Virgen pïedosa.
108:1Dereit' é de s' end' achar
114:30que adur parecían end' os sinaes.
115:147que end' é Patrïarca
117:30aos coitados, ca desto muit' end' é tẽuda.
122:54malgrad' end' haja o démo malvaz.
131:63E quando o viron, déron end' a Déus
132:104lle ficou end' a espinna.
134:44ca non cabían dentr' end' a meadade.
145:24E pois se viu póbre, foi end' esmarrido;
146:87ca ben sei que poder end' hás
147:22o tev' end', e lle creceu
147:26ca tu end' és poderosa
149:11e creo que terredes | por estrann' end' o feito
151:18que a eigreja non póssa | veer nen sól end' as beiras.”
157:9de feijóos que fezéran | end', e un deles meteu
159:17acharon end' ũa menos, | que a serventa furtar
162:46E todos déron loor end' a Déus
165:27Pois sa oraçôn fezéron, | per quant' end' éu aprendí,
168:6que non lle fal end' o querer.
174:14Mas tan gran door end' houve, | que se saiu d' ontr' a gente
175:12en casa dun grand' herége, | non sabend' end' ele nada;
185:4en Chincoia, un castélo, | per quant' end' éu aprendí,
186:39ca dereit' é”. E, per com' end' aprix éu,
187:48entôn o convento déu end' aa Virgen loor,
191:8que fora por sa soldada, | cuidand' end' algún dinneiro
192:8quant' end' aprendí,
196:8e se deles lle falava | alguên, lógu' end' el fugía;
199:14e do mal que ll' end' avẽo, | por Déus, oíde, varões:
206:28missa de Santa María, | e fillou-s' end' a doer,
215:22entôn, e end' ũu deles | lle foi dar ũ' espadada
218:11E dest' assí gran tempo | foi end' atán maltreito,
218:22eno levaren sigo | foron end' acordados.
219:28e viron o démo negro, | fillaron-s' end' a riír;
221:18e houv' end' a maior parte, | ca todo ben merecía.
221:31Quantos la ir assí viron | gran pïadad' end' havían,
226:37morrían de fóra, ca poder end' há
227:17e el nembrou-s' end' e lógo | chorou, baixando a tésta.
231:42porrei t' end' éu ena vía.
233:40da térra este miragre, | mui gran prazer end' houvéron;
255:118viron, fillaron-s' end' a repentir,
257:10e foi-s' end', e nonas mandou catar amïúde.
262:39E porend' esto creede, | e non creades end' al
267:10quant' end' aprendí a quen mio há contado.
270:24e foi end' Isaías | séu profetizador;
273:30de sacar end' un enteiro, | nen quen lle dissésse dello. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
277:34foron end' os outros oito | que fezéran mellor sen
287:12mais d' outra cousa que fosse, | e avẽo-ll' end' assí
289:29e desaprendeu-ll' as mãos | e tolleu-ll' end' as doores;
298:9quant' end' aprendí ren non vos negarei,
303:38e do que sabor havía | fez-ll' end' amor e pitança.
309:17querían fazer end' ũa | mui grand' e nóbre sobeja,
311:16a Monssarraz. Mas primeiro, | per quant' end' éu puid' oír,
313:37se faça end' hóm' afóra, | e peçamos-lle perdôn,
313:45Acórre-nos, Sennor bõa, | pois poder hás end' e sen,
314:12porên foi veer sa fonte | que éra end' a mellor
316:37e tan tóste que foi dita, | per quant' end' éu aprendí,
317:1Mal s' há end' achar
324:7Aquesto foi en Sevilla, | per quant' end' éu aprendí,
335:54que buscada non hajamos, | sen duvida end' estade.”
345:4vos direi que end' avẽo, | sól que me seja oído,
353:10o reino do Paraíso | e foi-os end' eixerdar.
353:58dou end' a maior partida | e vou-llo sempre levar.”
358:14que, se muitos end' houvérdes, | a lavor será creçuda
359:38grandes, que de mui de longe | foi end' oído o son.
368:15que fomos end' abade; | e dar-t-emos consello
400:17e cuid' end' haver gualardôn
407:24que se non pod' end' erger.
411:22muit' end' ele; mas ela | éra ên mais coitada,
413:17sen prender end' ela dano nen espanto;
419:97E el déu end' a ela | porên loores mil,
420:16e outrossí a óbra | que end' houviste obrada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.