Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENCRÉUS14
22:26crevéron ben, ca ant' éran encréus.
35:57lles diss' a mui grandes vózes: | “Falssos, maos e encréus,
133:10come crischãos, mais non com' encréus.
135:30séus padres, maos encréus
138:13porend' os gentíis maos e encréus
146:50ll' un desses mui maos encréus
165:24guarda-nos que non caiamos | en poder destes encréus
185:61e guarda a ta capéla | que non seja dos encréus
187:7foi, e vendêrona os maos encréus
202:16e de com' a Trĩidade | entendessen os encréus;
401:17e que en este mundo | queira que os encréus
419:44que mataron méu Fillo | como falsos encréus,
425:17do ángeo, esses encréus,
426:10trouxe-os mui mal porque éran encréus;