Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ELA670
B:21dos miragres que ela fez; e ar
B:36ca tal rógo sempr' ela ben oiu.
B:37Onde lle rógo, se ela quisér,
B:40que me dé gualardôn com' ela dá
B:42por ela mais de grado trobará.
1:53que houv' ela, u viu alçar
2:4dá a quen por ela fía.
2:17dá a quen por ela fía.
3:5Por ela nos perdõou
3:20des i a ela negar.
4:70o por que ela carpía,
5:16e ela outrossí a el amava mais que outra ren;
5:37a sa mollér, e ela lógo soltar mandou
5:47de sa mollér, que, porque non quiséra con ela errar,
5:54e lógo que a viu, mui sannudo a ela leixou-s' ir
5:60que jouvéssen con ela per força, segund' éu aprendí.
5:61Mas ela chamando Santa María, lógu' i
5:64dizede-m' óra quen sodes ou dond'.” Ela respôs: “Mollér
5:78Pediu-lle séu amor; e porque ela mal llo acolleu,
5:95mas ela diss' entôn: “Santa María, de mi non te dól,
5:136mas de grand' algo que porên lle davan ela ren non pres,
6:4de quen por ela mal prende.
6:28e leixad' ela despenda, | pois que tan ben despende.”
6:42e a quantos ela viía, | a todos preguntando (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
8Esta é como Santa María fez en Rocamador decender ũa candea na vïóla do jograr que cantava ant' ela.
9:20que pousou con ela, | com' outros pousavan.
9:21Diss' ela: “Ouçamos
9:149e déu-ll' a omagen, | ond' ela foi cérta,
11:18con ela tẽer
13:6a ela s' acomendava, | e aquello lle prestou.
14Esta é como Santa María rogou a séu Fillo pola alma do monge de San Pedro, por que rogaran todo-los santos, e o non quis fazer senôn por ela.
15:7demais, per ela Santos chamados
15:78e ela lógo ll' apareceu
16:10cuidou a morrer por ela ou sandeu tornar.
16:18perdía por ela, non llo querí' ascoitar.
16:65quanto lle mandara ela; e, com' oí éu,
17:26en tal que fosse lógu' ela queimada.
17:30e ela vẽo ben acompannada.
17:34de que foi ela mui maravillada.
17:37“O ben”, diss' ela, “se prazo houvér
21:4e que forma d' hóme en ela fillou,
21:10éra, foi a ela un fillo pedir.
22:6que ela fez grande nos días méus.
23:7Sobre toda-las bondades que ela havía,
25:36foi ela, e el hóme santo
25:109achou en ela. E mui ben
25:130con ela, que mal t' ên verría.”
26:20sen con ela casar.
27:46e non queramos con ela contender.”
28:61con ela apareceu;
28:62e ela mui sen sanna
29:28en ela das sas alturas.
30Esta é de loor de Santa María, de como Déus non lle póde dizer de non do que lle rogar, nen ela a nós.
30:21Nen ela outrossí a nós de non
32:2com' ela querría,
33:59que quen per ela fïar,
34:6que quen contra ela vai, palla é contra vento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
38:5Ca ela e séu Fillo son juntados
38:8os que contra ela van, non cuidand' i el tanger.
39:14o fum' a ela, nena caentura.
40Esta é de loor de Santa María das maravillas que Déus fez por ela.
41:9mas ela tolleu-ll' aquesta door
41:15mas cobrou-llo ela, e por mellor
42:29E os gẽollos ficados | ant' ela con devoçôn,
42:47e per prazer dos parentes | lógo con ela casou
43:6muit' end' el; mas disse-ll' ela: | “éu vos porrei en carreira
43:9de Salas ambos vaamos, | ca quen se en ela fía,
43:15E a mollér fez promessa | que se ela fill' houvésse,
43:21que lóg' a poucos de días | ela se sentiu prennada,
43:34con sa cera como ll' ela | prometera da primeira.
44:3Quen fïar en ela de coraçôn,
45:53ela lóg' a Jeso-Cristo | aquela alma pidía,
45:64os dïabos a cogula, | todos ant' ela fugiron;
49:5Ca ela nos vai demostrar
49:40perdess' ela queixume;
50Este é de loor de Santa María, que móstra por que razôn encarnou Nóstro Sennor en ela.
50:25muit' amar devemos, ca per ela mostrou
51Esta é como a omage de Santa María alçou o gẽollo e recebeu o cólbe da saeta por guardar o que estava pós ela.
53:25E ela o en séu cólo | fillou, com' aprendí éu,
53:30e séu fillo Jeso-Cristo, | a que ela presentar
54:2ven, ca ela é nóssa meezinna.
55:15Ambos assí estevéron | ta que ela foi prennada;
55:17e ela tornou-se lógo | vergonnosa e coitada,
55:23E ela foi fazer lógo | aquelo que lle mandava;
55:39Quand' ela est' houve dito, | chegou a Santa Reínna
55:54que aos que ela ama | por ll' errar non abaldõa.
55:57foi entôn ela mui léda | poi-ll' el diss' onde vẽéra,
57:22ela, por ũa bõa
58:40dentro no poç'; e ela braadou
59:73quand' ela lles contou quen
61Como Santa María guareceu ao que xe lle torcera a boca porque descreera en ela.
62:30assí foi ela léd' e atrevuda.
64:25chorand' entôn ela lle começou a pedir
64:33e porende a ela rógu' éu, que pód' e val,
64:42que por força fez que fosse con ela falar.
64:68séu marid' a ela, e tan fremosa a viu
64:69que a lógo quis; mas ela non llo consentiu
65:4que Santa María fez; e ela mande
65:145e ela disse, pois que llo dit' houvéron:
66:27E ela lle respondía:
68:34ant' ela e disse: “Malvaz
69:75Lógo o que mandou ela foi feito,
70:17foi por ela de nós visto,
70:22de Déus, pois ela nos guía.
73:13e ela llo dava; porend' ena servir
74:6ela mui fremos' a todo séu poder.
74:31E ela lógo tan tóste ll' acorreu
75:4é ela mui despagada.
75:8e porên gran maravilla | lle foi per ela mostrada.
75:21E estando desta guisa, | déu a ela féver fórte,
75:37Ao crérigo pesava | desto que ll' ela dizía,
75:69E viu con ela na chóça | ũa tan gran claridade,
75:71E el tornar-se quiséra, | mas disso-ll' ela: “Entrade
75:82a Virgen Santa María | non quis con ela no leito
75:140levó-a Santa María; | e ela seja loada.
76:6sempr' en ela fora, según fui oír. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
77:14se ll' ela fezéra, mais a séu proveito
77:19E ela alí jazendo fez mui bõa vida
82:2pois o poder ela do démo desfaz.
83:6en ela sejan firmados.
83:24muitos e ant' ela chóran;
84Como Santa María resuscitou a mollér do cavaleiro, que se matara porque lle disse o cavaleiro que amava mais outra ca ela; e dizía-lle por Santa María.
84:9e ela a el amava | que xe perdía o sen;
85Como Santa María livrou de mórte un judéu que tiínnan preso ũus ladrões, e ela soltó-o da prijôn e feze-o tornar crischão.
85:25E ela lle disse lógo: “Para-mi ben mentes,
86:35Mais a Santa Virgen que ela rogou
86:37e a súa manga sobr' ela parou
88:73houv' ant' ela e rogar
88:75Diss' ela: “Non é penssado
89:18Ela assí jazendo,
89:41E ela o fez lógo,
89:53Mais ela, por peleja
91:43e ela fez lóg' os enfermos guarir
91:47ca ela sempre ven quando
93:36por que todos en ela devemos fïar.
94:31mais ant' ela foi leixar
94:36diss' ela en sa razôn,
94:47en ela fillos e fillas;
94:55Mais enquant' ela andou
94:58ela mui ben o guardou,
94:85E ela, con gran pavor
95:2de lles fazer, non quér ela que esto ren valla.
96:46e ela des i foi mia aguardador.”
98:27foi ela e muita gente | que aquesto viu.
98:28E sempr' ela en sa vida | a Virgen serviu
103:10mui crara e mui fremosa, | e cab' ela s' assentou.
103:41por ela, e aquí nos móstra | o que nos depois dará”.
104:13que sól que ela podésse | ũa hóstïa furtar
104:15pois que lle tal ben quería. | E ela tóste, sen al,
104:29lóg' a ela séu amigo | e ja mais nunca partir
104:30dela se ja podería, | e de con ela viver.
104:37E ela maravillada | foi tanto que est' oiu,
105:44nunca per ren pod' a ela passar;
105:95“Tod' esto”, diss' ela, “creo de chão;
105:99e ela sentiu o córpo ben são
105:104e ela ren non lles quiso negar;
105:108ant' ela por esta cousa provar;
107Como Santa María guardou de mórte ũa judéa que espenaron en Segóvia; e porque se acomendou a ela non morreu nen se firiu.
107:12E ela diss': Ai, cativa,
108:15que en ela encarnar
109:5ca per ela perderon séu poder
111:39u ela ressucitado
114:5gran fïança en ela e a servía
114:26ca xe sóe ela a fazer de taes
114:34e ela o fez lógu', e achou-ll' iguaes
115:90ela con sanna porên
115:236Ela seja téu solaz
116:54mas ela pïadosa
117:19Muitas físicas provaron en ela, que palla
119:38ca os séus non quér ela que sejan cofondudos.
120:3Ca sen ela Déus non haverán
120:11Ca en ela sempre acharán
121:14a ela s' acomendava, | que aos séus nunca fal.
121:24a Virgen que lle valvésse. | E ela valeu-ll' entôn;
121:28de rósas e el con ela | do outro cabo põer
122:26e ela fez como a quen despraz
122:38e ela chorando pos séu anfaz
123:2valrrá muit' a quen en ela ben crevér.
125:17Ela fezo séu mandado | e usou esta oraçôn:
125:34que ar tornaron a ela, | e un deles tan muit' andou
125:87com' o leixarei?” (diss' ela). | Diss' a Virgen: “Há-che mestér
126:27sen door ela dos óssos da faz.
126:29que a loaron, ca en ela jaz
127:2que pois ela non llo haja | con ben a galardõar.
127:9mal; e muit' ela chorando | entôn mercee pediu
128:2que u quér que a el achen, | ela con el é achada.
128:11Ela respôs-lle: “Farei-o | se méu conssello fillardes.”
128:12Diss' el: “Praz-me.” Respôs-ll' ela: | “Pois quando vos comungardes,
128:26que tiínna abraçado | e el ela abraçada.
128:54Porên seja el loado | sempr' e ela mui loada.
129:30de fazer lóg' a ela sa vĩida.
130:3Ca ela faz todo ben entender,
131:12ela a Virgen amava mais d' al ren;
131:70diss' el, “id' a ela graças ên render.”
132:120cuidand' ela séu dereito
133:15que o séu padr' entôn por ela fez,
135Como Santa María livrou de desonrra dous que se havían jurados por ela quando éran meninnos que casassen ambos en uno, e fez-lo ela comprir.
135:65con ela, que mui mortal
135:71con ela séu gasallado
135:83érg' a quen m' ela dará;
136Esta é como en térra de Pulla, en ũa vila que há nome Fója, jogava ũa mollér os dados con outras compannas ant' ũa eigreja; e porque perdeu, lançou ũa pédra que déss' ao Meninno da omage de Santa María, e ela alçou o braço e recebeu o cólbe.
138Como San Joán Boca-d' Ouro, porque loava a Santa María, tiraron-ll' os ollos e foi esterrado e deitado do patrïarcado; e depois fez-lle Santa María haver ollos, e cobrou per ela sa dinidade.
138:2rogar, oír-ll-á ela sa oraçôn.
138:4e mui de coraçôn en ela fïar,
141:5u verá el e ela e sa gran vertude
141:40com' ela fez e faz sempre muit' ameúde.
144:13algo por ela, lógo sen falir
145:2dér, dar-vo-ll-á ela grandes galardões.
145:5de fazer por ela ben e que tennades
145:6firmement' en ela vóssos corações.
145:30de lle comprir ela as sas promissões.
147:2ar fez pois ũa ovella | ela falar ũa vez.
147:7e porend' ela un día
149:23tolleu-xe-lle de vista; | e por ela catando,
149:29Ela lle respôs lógo; | “Hóme de mal cïente,
150:7seer en ela e hóme formado,
150:17E pois per ela nos déu nóva lee
151:12e por se deitar con ela | catou per ũa fẽéstra, | e viu de Santa María
151:15Outra vez tornou a ela, | e ela lle preguntava | porque a assí leixara.
151:19Ela serrou as fẽéstras | o mais de rijo que pode, | que non viss' el ren de fóra.
151:30passava, mostrou-vo-ll' ela | sinaes d' amor certeiras.
152:20e preguntou-lle quen éra. | Diss' ela: “Dar-ch-ei recado:
153:22Disse-ll' ela: “Vai e ven,
155:7Ca séu Fillo faz por ela | mais que por null' outra ren;
155:10quena ama e a sérve | e sabe en ela fïar.
155:25e con séu pichél por agua | foi; mais ela lle fugiu
155:36se a serviss' e posésse | en ela séu coraçôn;
157:2o que faz mal, e mui tóste | por ela o er faz são.
157:11Ela con sabor daquesto | da farinna lles furtou,
157:21E ela, quando viu esto, | a Rocamador foi-s' ên
161:32Rei, que fez este miragre | por ela atán fremoso,
162:22e Déus por ela miragres mostrou,
162:47e a ela, que sen falir
163:2e ar, se se ben repente, | per ela póde cobrá-la.
165:33ca pois se chegou a ela, | tal gente lle semellou
165:53guérra per nulla maneira | con ela non fillarei,
167:7Ela, con coita do fillo, | que fezésse non sabía,
167:9de Salas, e dos miragres | oiu que ela fazía,
167:13mais ela lles diss': “Amigas, | se Déus me de mal defenda,
169:16e de mal os guardava; | ca o que ela filla
169:48ca os que mal quér ela, | ben assí os eixilla.
169:51ca a conquereu ela | e demais conquerrá
171:41o padre; mas ela dizer
171:46foron, dizend' ela: “A ti
171:55diss' ela, “o que demandar
173:8de pédra, que en gran coita | éra con ela mortal;
173:21ca sempr' ela nos acórre | enas coitas que havemos,
174:4Santa María e sempre | a ela s' acomendava;
174:33e nós pesar lle fazendo, | faz-nos ela sempr' amores
175:62e porende as loores | deste feit' a ela dade.”
177:3Ca pois ela enos céos | sé con Déus e sa Madr' é,
177:26catass' aos séus pecados. | E ela o fez sãar
178:27Por quanto ela dizía | o menino non déu ren,
178:29e fez estadal per ela | que ardess' ant' a que ten
179:13mas ela a fez dereita,
180:16quis Déus en ela, que todo caudéla.
180:21foi tanto Déus, que por ela salvar
180:49en ela prez e sen e cortesía
180:55Déus en ela carne d' hóme verría,
181:2os que a Virgen mais aman, | a esses ela ajuda.
184:9de séu marido; mais ela, | polas súas pecadillas,
184:13Ela con pavor daquesto, | e de que éra prennada
184:15que ela que a guardasse | que non foss' acajõada,
184:17Ela aquesto fazendo, | o démo chẽo d' enveja
184:21Ela que viu o marido | a que chagavan de mórte,
185:74dá que contra ela vẽen, | e faz vençudos seer.
186:6se lle non valess' ela que poder há. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
186:17deitar-se con ela; e pois se deitou,
187:37ca muito mais ca esto por ela nos faría.”
188:2macá-lo encobrir queiran, | ela o faz pois mostrar.
188:3Desto ela un miragre | mostrou, que vos éu direi,
188:12que, macar no mund' estava, | por ela o despreçou
188:26omagen da Grorïosa, | qual x' ela foi fegurar.
189:8pero non fugiu ant' ela, | ca med' houve se fogisse | que sería acalçado;
192:22por ela prendía
193:15que alí u o deitaron | tan tóst' ela foi chegada
193:18ca o que en ela fía, | en sa mercee non érra.
193:37e porend' o guardou ela | e feze-lle no mar vías
193:39“E porque entendeu ela | que prendera éu engano,
193:42porên por servir a ela | seerei en esta guérra.”
195:31se con ela albergasse,
195:50ela se changía,
195:54U ela chorava,
195:57Diss' ela: “María
195:138ment'. E ela disse:
198:25Reínna Santa María; | ca ela nunca obrida
200:5a mi há ela mostrados
200:30que por ela morrerei.
200:38a ela, que sempr' amei.
201:34nen tan empoçõada | en com' ela quería.
202:15Ca ela éra ben feita | de sa loor e de Déus
202:18gẽollos ficou que ela | foss' ende acabador.
203:2algún ben, dar-vo-ll-á ela | que dé, se o non tevér.
204:2quand' houvér coita de mórte, | ben o pód' ela guarir.
204:17ela u ele jazía | e mui ben o confortou,
204:19Pós ela vírgẽes muitas | entraron e a dizer
205:2e guard' há de mal por ela | o que ll' é encomendado.
205:51a Virgen Santa María, | a que por ela rogavan
205:53a ela e a séu Fillo | mui grandes loores davan,
207:2demostrar-ll' haverá ela | sinaes que lle praz ên.
209:25e dei ende graças a ela porên,
210:6en ela nóssa carne | con que pois britaría
210:17a bondade da Virgen, | que per ela comprisse
212Como ũa bõa dona de Toledo emprestou un sartal a ũa mollér póbre por amor de Santa María, e furtaron-llo, e fez-llo ela cobrar.
212:15Ela ja nono ousava | porend' emprestar per ren;
212:16e aqué-vos ũa dona | mui póbre a ela ven
212:20mais poi-la ela por Santa | María esconjurou
212:23Ela déu-o a sa filla | e levou-a a bannar,
212:41e passand' assí per ela, | a dona con gran door
212:46o sartal, que eno sẽo | ela fora asconder.
213:13ca ela mui mais a outros | ca non a ele amava,
213:16foi el con sas mercaduras; | e poi-lo ela viu ido,
213:19Ela fazendo tal vida, | ũa noite a acharon
213:33ca todos mui mal juigados | a ela van por conórto,
213:78que ela o guarecera | como guariu a primeira
215:42de vertud' en ela éra, | e foi da agua sacada.
216Como Santa María se mostrou en semellança da mollér do cavaleiro ao démo, e o démo fugiu ant' ela.
216:7Ela dun bon cavaleiro | mui rico éra mollér,
216:13con ela e porên rico | sen mesura vos farei.”
216:19A ela foi-lle mui grave | por de sa casa saír,
216:23Ela indo per carreira, | viu eigreja cabo si
218:6de que ela faz muitos | nóbres e mui preçados.
220:13e Déus en nós por ela | móstra miragres quantos
221:2ca enas mui grandes coitas | ela os acórr' e guía.
221:28diss' ela: “Levá-lo quéro | alô, assí Déus m' ajude,
221:33e ían con ela gentes | chorando muit', e changían
222:3Ca ela troux' en séu ventre | vida e luz verdadeira,
222:5demais, contra o dïabo | ten ela por nós fronteira
222:41a ela que do dïabo | nos guard' e de sa perfía,
223:3Ca ela poder há de saúde dar
223:7Per todo o mund' ela miragres faz,
225:28porên rógo aa Virgen | que se a ela prouguésse,
226:14mais quis Déus por ela gran cousa mostrar.
227:29que dele s' amerceasse, | ca por ela tan astroso
231:8u en ela ensserrado
231:49e ben com' ela mandava
232:3Ca enas enfermidades | há ela poder atal,
233:4por un mui bon cavaleiro, | que en ela ben creía
233:6se ll' ela 'ntôn non valesse, | que val sempr' aos coitados.
233:42loores, porque son sempre | os séus por ela guardados.
235:40e que tornass' a sa térra | por en ela ben sãar;
235:80per ela e per séu Fillo, | aquel que seve na cruz
236:12quantos en ela andavan, | que non escapou barôn
236:19Ela aquesto rogando, | foi-lle lóg' aparecer
236:26muitas gentes cada día, | a que lógu' ela contar
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:28e con outros pós ela foi | como louc' atrevudo.
237:31ela começou vózes dar: | “Ai éu en térr' allẽa,
237:34con ela, mais disse-ll' assí | ela: “Por Déus te rógo
237:37contra ela, o traedor, | e diz: “Se non fezéres
237:39perdud' hás.” E ela respôs: | “Pódes quanto quiséres
237:42chamou ela: “Madre de Déus, | valla-m' a ta vertude;
237:55de quanto tragía entôn, | e ela braadando,
237:84que sobre los santos tal don | há ela recebudo.
240:16ca u a chaman sempr' ela i val,
240:17e per ela somos livres de mal
240:20e quanto ben ela no mundo fez
240:25e se non foss' ela, foramos ja
240:28ca ela péd' a séu Fillo perdôn
240:32fará dereito, pois sempr' ela quér
241:4a quen por ela fía.
242:3E d' ela fazer aquesto | há gran poder, a la fé,
242:5e porên, macar nos céos | ela con séu Fillo sé,
243Como ũus falcõeiros que andavan a caça estavan en coita de mórte en un regueiro, e chamaron Santa María de Vila-Sirga, e ela por sa mercee acorréu-lles.
244:8que chaman Santa María, | en que ela mostrad' há
244:13e leixou-s' ir lóg' a ela | a gente quando a viu,
245:74Diss' ela: “Faz o que digo | e non sejas dultador.”
245:77e ante que s' i metesse, | disse-ll' ela entôn: “Ves,
245:92que sempr' a Virgen servisse, | pois a ela prougu' e quis
246:16Mas quando chegou a ela, | cuidou lógu' entrar alá,
246:33e levó-a a sa casa, | ond' ela prazer prendeu;
246:36com' éu tan gran ben fezéstes?” | Respôs-ll' ela volontér:
247:11Pero crïaron sa filla, | e ela foi ben crecendo;
248:4guarda-nos ela daquesto, | que non possamos per ren.
248:27E ela o rógo deles | oiu e sa oraçôn;
251:21lógu' ela s' esfurtava | e ía-se parar
251:35os braços que llo désse. | E ela ar tendeu
251:57Quand' esto viu a madre, | en ela salto déu,
251:79e meteu-lla nas mãos; | e diss' ela: “Est' é
252:22ca o que o démo mete | en férros, ela desférra.
253:3Ca pola sa homildade | é ela lum' e espello
253:70con ela e con séu Fillo; | e porên “amên” cantade.
254:4que mostrou Santa María, | ond' haja ela bon grado;
255:21Ela e séu sennor ambos déron
255:31com' este. Mais ela per que mórto
255:78e ela lógu' en térra se tendeu
255:96e de fógo, dond' houv' ela pavor;
255:122ela foi tantos
255:125E pois que ela foi na igreja,
256:2macar seja muit' enfermo, | ela mui ben o guarrá.
256:11aa hóst'. E séu mandado | fez ela mui volontér;
256:13non vistes do que foi ela; | ca pero de Monpislér
256:16ca d' haver ela séu fillo | estava ena sazôn;
258:23Ela enquant' amassava | a un séu fillo mandou
258:27E ela con gran vergonna | diss' ao fillo: “Par Déus,
259:16quanto lles ela disse lles nembrou,
259:17e foron i u lles ela mandou,
261:13e ela con sabor de o veer
261:17ela. E ele vẽo sen lezer
261:19e ela, tanto que o foi veer,
261:29Ela o fez sen vagar i prender.
261:35per i os santos. E ela saber
262:8u tod' aquestes miragres | faz ela, com' aprendí,
263:5Ca ela sempr' a nós dá(a) | que façamos o mellor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
263:23Diss' ela: “Fas ũa missa | cantar, ca de cérto sei
263:32Diss' ela: “Santa María, | de que Déus carne prendeu.”
264:7E ela, por vertude | que del há, nos defende
265:29E ela o fez a séu sennor amar,
266:25Porên quantos i estavan | déron a ela loor,
267:3Ca per ela foi a mórte destroída
267:13Santa María e por ela fïava,
268:3Ca o que gran confïança | en ela houvér, sen falla
268:15Ela assí mui coitada | per santüairos andando,
269:16por que tanto jajũava; | e ela lle dessinou
269:18se a jajũar com' ela | e mercee lle pedir
269:38respondí que mui de grado | quería con ela ir.”
270:8pois ela a sobervia | do démo foi britar;
271:2aa Virgen tod' aquele | que en ela ben crevér.
271:33e que non cate com' éste | pera ela pouco don;
272:4meter, ben alí nos móstra | ela merce' e amor
272:14dos Céos, ca ben cuidava | por ela perdôn gãar.
272:22E ela foi mui coitada | e começou-ll' a falar
272:37maior miragre mostrara | sa Madr': “E pois ela quér
274:18E ela en súa mão | ũa garnacha tragía
275:30que ela me guariu mui ben deste mal.
278Como ũa bõa dona de França, que éra céga, vẽo a Vila-Sirga e teve i vigía, e foi lógo guarida e cobrou séu lume. E ela indo-se pera sa térra, achou un cégo que ía en romaría a Santïago, e ela consellou-lle que fosse per Vila-Sirga e guarecería.
278:6pera quen en ela fía | de gran sabor i haver.
278:29que a Santïago ía; | mas ela ll' aconssellou
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
280:3Ca en ela os santos se catan,
280:7Per ela se corregen os tórtos,
280:11Ela é lume dos confessores
281Como un caveleiro vassalo do démo non quis negar Santa María, e ela o livrou do séu poder.
281:2se ben fïar en sa Madre, | fará-ll' ela perdõar.
281:50e fez sinal que ant' ela | sól non m' ousasse parar.
282:4d' acorrer sól por un vérvo | a quen en ela ben cree;
284:37a Virgen grorïosa? | Con ela me quér' ir.”
285Como Santa María fez aa monja que non quis por ela leixar de s' ir con un cavaleiro que se tornass' a súa ôrdin, e ao cavaleiro fez outrossí que fillasse religïôn.
285:26que se con el se fosse, | con ela casaría.
285:30E tanto lle diss' aquesto, que ela saborosa
285:40Mas quando foi na pórta, | per ela non podía
285:49E ela jazía
285:52a abadessa se levou e a monja con ela.
285:56mas ela lle jurava | que mui mal se sentía,
285:70e saiu per ela e foi-se. E fez i maldade;
285:75Poi-la levou a sa térra e con ela juras pres,
285:79E ela vivía
285:88a ela en dormindo | e mal a reprendía
287:19Ela creê-o e foi-se | con el a aquel logar;
287:24e foi lógo pera ela | e tan muito a rogou
287:29mais tan tóste foi con ela | a Reínna sperital,
287:41da Virgen Santa María; | e ela o recebeu,
288Como un hóme bõo de relijôn foi veer a igreja u jazía o córpo de Sant' Agostín, e viu i de noite Santa María e grandes córos d' ángeos que cantavan ant' ela.
289:30Por que todos ben devemos | haver en ela fïança.
290:28ela que por nós todos rogará.
291:33Déus por ela ao mundo; | e pois lóg' aquela vez
292:11Se el leal contra ela | foi, tan leal a achou,
292:14e se ben obrou por ela, | ben ll' ar pagou séu jornal.
292:18u veería séu Fillo | e a ela outro tal.
292:62guisado de seer tan alte | com' ela, nen tan igual. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
293:16da vila foi, mui ben feita, | e viu sobr' ela estar
294:6mais o coraçôn en ela | e sejades chus creentes.
294:17e dous ángeos ant' ela, | e qualquér deles havía
294:26ca os ángeos que éran | ant' ela foron presentes
294:30a mollér e dar con ela | foron nas chamas ardentes.
295:14demais trobava per ela, | segund' oí departir.
295:16muitos e maravillosos | que móstra por ela Déus,
295:28en ela e que rogassen | por el Rei de coraçôn.
295:35Mas el Rei deitou-s' en térra | ant' ela, tendud' en cruz,
295:39“Non,” diss' ela, “mais as vóssas | mãos vos beijarei éu
295:49e ela fez-lle mercees | grandes, segund' éu oí,
296:2convên-lle que a sêrvia | com' a ela prouguér.
296:6por muitos de miragres | que faz quand' ela quér.
296:32e quen servir a ela, | séu Fillo servirá,
297:38daquesto que el há dito, | pois que en ela descree.”
298:30sa oraçôn quant' ela pode mellor,
299:46houve con ela grande vèramên.
300:8e ela filla e crïada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
300:24que nos pód' ela guardar.
300:41e por ela vou trobar,
300:51que por ela vou fillar;
303:21e buscou-a por ferí-la; | mas ela, por sa ventura
305:2ca per ela guaannamos | de Déus mui grandes perdões.
305:19e u quér que ela ía, | sempre sa carta levava
305:23E ela assí andando, | chegou a ũa cidade
305:28e ela pediu-lle algo | por aquela que non érra.
305:31Ela respondeu-lle lógo: | “Juro-vos per mia creença
305:36disse-lle que lle daría | sobr' ela quanto pesasse,
305:39Ela havendo na Virgen, | Madre de Déus, gran fïança,
305:43Ela meteu na balança | a carta, e tan pesada
305:57quant' ela do séu quisésse, | per que sempre viviría
306:18ela de Spírito Santo | lógo sen neún lezer. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:34o ventr', assí come ante | que foss' ela conceber.
306:41e Déus miragres por ela | mostrou pois e mostrará,
308:2sól que am' a Déus, séu Fillo, | que soub' ela muit' amar.
309:18en que fosse Déus loado | e ela que é sa Madre.
309:38en que foss' ela loada | e Déus, verdadeiro Padre.
309:42en que fosse Jesú-Cristo | load' en ela, sa Madre.”
311:6ca descre' en Déus, séu Fillo, | e en ela que Madr' é.
311:46de ren que por ela faça, | ca mui ben empregad' é.”
312:30non podía, e por ela | foi coitad' a desmesura.
312:43Elas con ela falaron | e tanto ben lle disséron
312:46E el deitou-se con ela | en ũa casa escura
312:48e quis i jazer con ela; | mas per neũa maneira
312:58que sól podésse con ela | haver prazer nen folgura.
312:61omagen da Virgen santa, | e que a ela pesara
312:65fez con ela bẽeições | por emendar a errança
313Esta é da nave que andava en perígoo do mar, e os que andavan en ela chamaron Santa María de Vila-Sirga, e quedou lógo a tormenta.
313:5sa carn' e fazer-se hóme | por nos per ela salvar,
313:10séu Fillo, de pran há ela | por tal miragre fazer.
313:31que ela en Vila-Sirga | fez e faz a quantos van
313:65a Virgen muitos miragres, | assí com' a ela praz.
314:10Ela séu marid' havía | cavaleir' e caçador,
314:24E ela orou tan muito, | que fillou ên desprazer
314:49e bẽeita seja ela | porque nos assí mantên.”
315:40ela e sas vezinnas | e lógo o deitaron
316:21ca alí mostrava ela | muitos dos miragres séus
317:18mais ela per ren non llo consentía.
317:32a moça, leixou-se depós ela ir
319:4a ela séu Fillo, que enfermidades
319:26fazían por ela, tant' éra queixosa.
319:27Vivían en coita con ela mui fórt' e
319:31por ela, ca outro fillo non havían.
319:55Ela diz: “Amigos, as sogas tallade,
319:64des i a sa térra con ela tornaron
321:5tan tóste Santa María; | porên, se ela m' ajude,
321:17pero todo-los dinneiros | que ela lles déu houvéron,
321:40a ela e a séu Fillo, | tod' o córpo e a cara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
322:12muito e que cada día | a ela s' acomendava;
322:26que cae no mes d' agosto, | quand' ela foi corõada.
323:3Ca ela, que é guardada, | póde guardar sen contenda
324:14en ela, e amïúd' i | a ían porên veer.
325:70e ela dend' adeante | ena eigreja servía.
326:26a ela neno que morreu na cruz.
327:6u ela fez ende muitos | outros en aquel logar.
327:33e ela guariu-o lógo, | que non prendeu i afán;
328:3Ca se ela quér que seja | o séu nom' e de séu Fillo
331:1Ena que Déus pos vertude | grand' e sempr' en ela crece,
331:4que o que en ela cree | non busc' outra meezinna;
331:6ca a cada door sabe | ela quant' i pertẽece.
331:10Jesú-Crist' en ela carne | fillar con que nos nodrece.
333:22ca ela é dos coitados | esforço e luz e vía.
333:49ca xe sól ela de taes | feitos fazer ameúde;
333:54porque tan apóst' acórre | a quen por ela confía.
337:28que i estavan, e ela | foi o séu Fill' asconder
341:19Diz el: “Porquê mio dizedes?” | Diss' ela: “Porque vos vejo
341:27Diss' ela: “Ja Déus non queira | que éu en tal tórto jaça,
341:35Diss' ela: “De mui bon grado | farei o que me mandades,
341:60e foi mui corrend' ant' ela | lógo ficar os gẽollos
341:63Ela perdõou-lle lógo, | e déron todos loores
344:2macar se non amen eles, | ela met' i avẽença.
344:6que ela fez en Tudía; | e meted' i ben femença.
345:60E porend' ela changendo | se chamava: “Ai, meséla,
345:73E ela lle respondía | ben de dereit' en dereito:
345:77que lle tirass' o mininno, | e que ela os tirara
348Como Santa María demostrou a ũu rei que trobava por ela gran tesouro d' ouro e de prata.
348:2aos que sérven séu Fillo | ben e ela contra mouros.
348:16viu a Virgen grorïosa | e foi contra ela indo,
348:19Ela lle disse: “Téu rógo | de méu Fill' é ja cabudo;
348:42pera servir Déus e ela | dest' e dos outros tesouros.
349:19nósso ben per sa vertude | que ela grande mostrava
349:22o ángeo de Déus con ela, | u ela disse: “Sergenta (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
351:24que, se non foi a madeira, | en ela non ficou al.
352:32do açor e foi con ela, | havendo grand' esperança
352:35E foi-se lógo con ela | quanto pod' aa eigreja
354:5en ela sa asperança, | ca lle fez veer aginna
354:10con ela aves das cóvas, | e de taes hóme vee.
354:20que a quis tirar da arca; | e com' ela é ligeira,
354:26sobr' ela, e el Rei disse: | “Ai, varões, quena vee?
354:28e conortar-m-ei con ela | come quen se mal conórta.”
354:37Porên seja el bẽeito | e ela seja loada,
355:13el non quería séu preito | nen por ela non catava,
355:21e disse-ll' a que viínna. | E ela entôn rogou-lle
355:27Nunca tanto dizer pode | que s' ela tornar quisésse
355:30pero foi ja sa carreira | con ela muit' anojado.
355:32rogou-ll' ela que quisésse | séu amor e sa companna.
355:37de tal cousa demandares?” | Ela foi ên vergonnosa,
355:55Ela houve gran despeito | del por esto que disséra,
355:84e que ela mui de grado | acórr' aas sas doores,
355:98e per ela hei éu vida, | pero que estou colgado.”
355:106seer lédos e pagados, | ca est' há ela usado.
358:2non vos é gran maravilla | se x' ela a si ajuda.
360:6de nos perdõar por ela | non é cousa muit' estranna.
360:8dalí nos fez séus parentes | pora amar-nos por ela;
361:24que quen quér que a viía | en ela gran devoçôn
364:13se dentr' en ela caesse, | mais que tan tóste fĩisse,
365:26que contar non sabería. | E diss' ela: “Estad', estade, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
365:29deceu méu Fill' e pres mórte | por ela fórt' e mui dura;
367:2e fremosos a quen s' en ela fía.
367:3Ca en aquele que s' a ela chama
368:20E ela foi-s' a Silos; | e pois que fez sa ida,
368:35Ela fez outro día | ben como lle mandaron,
368:37no mar ela e outros; | e pois Cáliz cataron
368:41deitou ũa coobra | per ela, a semella
369:6que fezo Santa María, | por que mui mais d' outra cousa | sempr' en ela confïedes;
369:53E ela dizend' aquesto, | o alcaide mui sobervio | cavalgou en séu cavalo
369:65Ela havendo gran coita | e fazendo mui gran dóo, | vẽo a ela sa filla
369:73Disse-ll' ela: “E son muitos?” | Respôs el: “Par Déus de céo, | non é mais dũu senlleiro,
369:75Rogou-ll' ela entôn muito | que por Déus que llo mostrasse
369:83como aquel anél achara. | E ela que llo mostrasse (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
369:86se ll' a sortella non désse, | pois lle dava séus dinneiros, | que morrería por ela.
369:89El disse que lle prazía. | Entôn ela ante todos | tirou o anél do dedo
369:93E ela contou-llo todo | en qual guisa o houvéra; | e pois llo houve contado,
371:36e ela encima dele, | chus liviãa que froxél,
371:42e ela foi-s' ao Pórto | aa Virgen ofrecer. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
372:34Jesú-Cristo, que vẽo | en ela encarnar.
375:26ant' ela que todo vee.
376:43esta sortella.” E lógo | foi-se con ela correndo
377:1Sempr' a Virgen grorïosa | ao que s' en ela fía
377:5con ela e os séus livros | pintava ben e aginna,
377:33que se el a cart' houvésse | e per ela a gãava,
377:41e teve por de mal siso | quen contra ela contende;
377:42e fillou lógo sa carta | e foi con ela sa vía.
378:3Ca pois ela avogada | é e nóssa razôn ten,
378:15Onde daquest' en Sevilla | fez ela miragr' atal
378:17foi, por grande o terredes, | ca ela que pód' e val
380:7Ca ela non tardou
382:36que ela na voontade | al Rei meta, se lle praz,
383:50foi lógo Santa María | per ela, e fez cordura.
385:14a ela; e pois guarían, | fazían alá su ida.
386:54ca o que a mui ben sérve | sempre con ela gaanna.
391:16lle foi por que braadara; | diss' ela: “Porque britar
392:2muit' estranna quen por ela | mente ou faz falsa jura.
392:21e ela nono podía | provar. E porên mandava
399:11Ela se preçava muito | de sa fremosura,
401:70pero que sempr' en ela | muito faland' están.
403:24ant' ela foi vĩudo.
405:20Ant' ela está un pano
406:45por que sejamos | con ela festinno.
409:15per ela, que há dada
409:23per ela han gãada
409:30ca ela todavía
409:38ca per ela sennores
409:69por ela, que contadas
410:17nacend' ela, naceu e sé
411:22muit' end' ele; mas ela | éra ên mais coitada,
411:42quis Déus que do séu ángeo | foss' ela confortada. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
413:3Ca ela foi virgen ena voontade,
413:6en ela pres carne que el non havía,
413:7ond' ela foi prenne. Mas como x' ant' éra
413:17sen prender end' ela dano nen espanto;
414:9Ca ela foi virgen na voontade
414:29de si a ela, mais fillou faiçôn
414:33E tant' houv' ela en si homildade
414:40recebessen per ela sãidade.
418:10vẽo Déus en ela carne, | con que nos pois julgará.
418:21u Déus en ela pres carne | e foi hóme, ca des i
418:26sería Madr', e diss' ela: | “Por sérva me achará.”
418:33e por aquesto foi ela | Madre de Nóstro Sennor
419Esta novena é da vigilía de Santa María d' Agosto, como ela passou deste mundo e foi levada ao céo.
419:7Mais como passou ela | deste mundo contar
419:16e non vinna a ela | enfermo que lógu' ên
419:17são se non partisse; | mais a ela per ren
419:25que verría por ela | o Rei espirital,
419:26séu Fillo Jesú-Cristo, | que en ela encarnou.
419:32o ángeo. E ela | foi fazer oraçôn
419:62e ela en séu leito | ant' eles se deitou.
419:74en atal sepultura | com' ela t' ensinou.”
419:87E ela respondeu-lle: | “Tomás, amigo méu,
419:94que éu amostrar póssa.” | E ela lle lançou
419:97E el déu end' a ela | porên loores mil,
423:18andou en ela e sofreu gran mal.
424:42se quis de sobr' ela partir,