Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DISS'294
3:33lle diss': “Os pecados méus
4:81Diss' el: “Non, ca éu cobrí
5:22de que vos ja diss', a sa mollér a Emperadriz o déu,
5:66“Par Déus”, diss' el Conde, “aqueste rógo farei volontér,
5:69Pois que o Cond' aquesto diss', entôn atán tóste, sen al,
5:82a santa dona, que o sentiu mórto, diss': “Ai, que farei?”
5:85Diss' o irmão do Conde: “éu o vingarei
5:95mas ela diss' entôn: “Santa María, de mi non te dól,
5:125E o maestre da nave diss' a un séu hóme: “Vai, cóz
5:141A dona diss' ao Emperador: “Vóss' irmão guarrá;
5:144E pois foi feito, o Emperador diss': “Ai Déus, que será?
5:147A Emperadriz fillou-s' a chorar e diss': “A mi non nuz
6:25Sobr' esto diss' o meninno: | “Madre, fé que devedes,
6:43se o viran; e un hóme | lle diss'; “éu o vi ben quando
6:49Pois diss': “Ai, Santa María, | Sennor, tu que és pórto
6:69Quand' esto diss' o meninno, | quantos s' i acertaron
7:31O Bispo lle diss' assí:
8:15e pois diss': “Ai, Grorïosa, | se vos prazen estes méus
8:27u x' ant' estav', e atou-a | mui de rij' e diss' assí:
9:21Diss' ela: “Ouçamos
9:24Diss' el: “Mas cuidamos
9:61Diss' el: “Ben mercamos;
9:80que roméus roubava, | diss' aos séus quedo:
12:16da eigreja e a todos | diss' o que da vóz oiu;
13:19U cuidavan que mórt' éra, | o ladrôn lles diss' assí:
14:20“Non sabes la profecía | que diss' o bon rei Daví,
14:33perdôn. E diss' el: “farei-o | pois end' havedes sabor;
15:25e diss' assí: “Aquel que non érra,
15:27Jüião diss' ao hóme santo:
15:52houve, tornando-se diss' atal:
15:151diss' el, “porên quéro santa vida
17:37“O ben”, diss' ela, “se prazo houvér
17:45de Santa María, e diss' assí:
17:47Santa María lle diss': “Est' afán
17:55Diss' o Emperador: “Par San Martín,
21:12lle diss': “Ai Sennor, oe mia oraçôn,
23:20e diss' “Ai, Santa María, ta mercee seja
25:19E o judéu lle diss' entôn:
25:53diss' el, “se daquí longe for
25:82houv', e diss': “Ai, Déus, tu o guía.”
25:131Diss' o judéu: “Desso me praz;
25:147Entôn diss' a Madre de Déus,
26:69Santïago diss': “Atanto façamos:
31:24ante sa mollér estando, | diss' assí: “Santa María,
31:36a sa mollér o vilão | diss': “Irei cras a mercado;
35:57lles diss' a mui grandes vózes: | “Falssos, maos e encréus,
38:80diss' assí: “No méu coraçôn non pód' esto caber,
42:36que diss' a mui grandes vózes: | “Ai, Santa María, val!”
44:18de sa av', e diss' assí: “Ai, Sennor
46:38diss' el, “ca non póss' osmar
51:36e diss' a outro da vila, | que poséran por porteiro,
53:20tornass', e non quis la madre; | e ele lle diss' assí:
53:35E oiu mais que a Virgen | diss' a Déus esta razôn:
53:57e acharon en verdade | quanto diss' aquel pastor,
55:57foi entôn ela mui léda | poi-ll' el diss' onde vẽéra,
61:9por que diss' un vilão de gran barata
61:11Diss' el: “Ca de o creer non é guisada
64:51Diss' o cavaleir': “Esto farei de bon talán.”
65:63E diss': “Aquesto semella-me trebello,
65:67E o ermitán lle diss' entôn: “Sandece
65:90e diss': “Aquest' é o que tant' hei buscado.
65:131E diss' o fól: “Sennor santa pïadosa,
65:155O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes,
66:33e diss' ao san- (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
66:55diss' a Virgen: “éu ir-m-ía,
67:62Diss' o bispo: “Venna lógo, | ca de veer-l' hei soïdade.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67:67E diss' ao hóme bõo: | “Déus vos ama, ben sabiades,
67:71E entôn diss' ao démo: | “Di-me toda ta fazenda,
68:23d' ángeos, que lle diss' assí:
69:55Entonce diss' el conde muit' aginna:
69:80diss' a gran vóz: “Madre de Déus, ajuda
73:33e diss' entôn: “Ai, Madre do que nos mantên,
74:11a quantos me veen?” E el diss' entôn:
75:28e diss': “Esta 'nfermedade | semella muit' aficada.
75:34diss' ao crérigo tóste | que daquesto se calasse,
75:45Diss' el entôn: “Vai-te lógo, | ca ben vees com' éu fico
75:109Entôn diss' aa vélla: “Ven-te | ja comigo, ai amiga, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
78:40e diss': “Esta missa, a como quér que seja,
78:57voontade del conde?” Diss' el: “Sen falida,
79:18Mas Santa María lle diss': “éu te rógo
82:13que diss' aos pórcos: “Lóg' a derredor
84:38Diss' entôn o cavaleiro: | “Ai Déus, que maa vijôn!”
84:48e diss' ao cavaleiro: | “O méu Fillo recebeu
85:53Pois que Santa María lle diss' este fazfeiro,
88:74foi. E diss': “éu que farei?”
88:75Diss' ela: “Non é penssado
89:35lle diss' ũa vóz que chamasse
93:27a Virgen grorïosa e diss': “Hoi mais non
94:36diss' ela en sa razôn,
95:50e diss': “Amigos, fól éste quen a Déus contralla.”
97:45Diss' el: “Val-
103:11E pois lavou mui ben sas mãos, | diss': “Ai, Virgen, que será
103:30Diss' el: “Busco méu abade, | que agor' aquí leixei,
104:18e diss' entôn que quería | lógo comoiôn prender.
105:21Diss' a moça: “Sennor de pïadade,
105:27Mais séu padre lle diss' assí un día:
105:31Diss' a moça: “Esto non é penssado,
105:95“Tod' esto”, diss' ela, “creo de chão;
106:24E diss' a séu compannôn:
106:39O outro lle diss' assí:
107:12E ela diss': Ai, cativa,
107:46gente viu, e diss': “Acá
108:35en térra e diss' assí:
109:29non fillavan. Diss' un démo: “Ca méus
114:32diss' el a sa madre que o desatasse,
115:68lle diss' aquesta razôn:
115:111e diss': “Ao quinzẽo
115:220e diss': “Ai, amigos méus,
115:230El diss': “A do bon talán
115:281diss': “Ai, Déus, consentistes
119:51Poi-l' aquesto diss' a Virgen, en un mui bél chão
121:23e diss' as Aves Marías, | rogando de coraçôn
121:33“E porende vos consello”, | diss' entôn un deles, “méus
122:28foi-a fillar e diss' assí: “Pois non
124:29E pois ll' esto feit' houvéron, | diss': “Amigo, sempr' éu quix
125:48que diss' entôn a séu padre | que lógo se casaría
125:57E disso: “Casemos lógo.” | Mas diss' o padre: “Non, mais cras
125:87com' o leixarei?” (diss' ela). | Diss' a Virgen: “Há-che mestér
125:90diss' ao padr' e à madre; | des i mercee lles pediu
127:37E tantas vezes diss' esto, | que adormeceu alí
127:39E sonnou que a omagen | lle diss'. “Aquesto farás:
128:12Diss' el: “Praz-me.” Respôs-ll' ela: | “Pois quando vos comungardes,
131:70diss' el, “id' a ela graças ên render.”
134:55mais la Madre de Déus lle diss': “Acordade,
135:54diss': “Amig', assí farei
135:90diss' el, “éu irei u é
135:94se levou e diss': “Aqué
135:96de lógu' ir.” E diss' “ai, fól”,
138:37Diss' el: “Sennor, ante mi tu mostrarás
139:34e diss' o meninno: “Quéres papar?”
139:36diss' a séu Fillo: “Di-lle sen tardar
139:45Quand' esto diss', a omagen de Cristo
143:35e diss': “A esta gente faz sentir,
145:34que lle diss': “Oíde poucas de razões
145:36E pois s' apartaron, diss': “Esto vos digo:
146:62o levassen. “Ca”, diss' el, “sei
147:20diss': “O lobo a comeu.”
147:29ovella diss': “Ei-m' acá.”
151:17mas sérra,” diss' el, “as éstras | con pórtas e con esteiras,
152:20e preguntou-lle quen éra. | Diss' ela: “Dar-ch-ei recado:
155:45que ao ermitán foi lógo | e diss': “A Sennor de prez, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
161:14e diss' “Ai, Santa María, | a mia vinna me guardade.
163:16e diss': “Ai, Santa María, | que me perdões te rógo,
165:48Diss' o mouro: “Per mandado | da Virgen, Madre d' Içá,
165:51O soldán diss' ao mouro: | “Eno Alcorán achei
167:13mais ela lles diss': “Amigas, | se Déus me de mal defenda,
167:21e pois que chegou a Salas, | diss' aa Virgen: “Se non mente
169:39que o fazer mandasse; | mas diss' el: “Non farei,
171:55diss' ela, “o que demandar
174:8mais de mal diss' essa hóra | da Virgen Santa María.
175:30foi de sanna, que tan tóste | diss': “Este moç' enforcade.”
175:39E u el assí chorava, | diss' o fillo: “Hóme bõo,
177:21Diss' ele: “Ca éu ben cuido | aínda veer destes méus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
178:21e diss' a mui grandes vózes: | “Leixad' a múa estar,
178:24esfolados, e a madre | diss' a séu fillo: “Ben hás
185:15Diss' el: “Como?” Respôs-ll' ele: | “Se éu vósso poder hei,
185:19E diss' el rei de Grãada: | “éu por mi, u al non há,
185:45escabeçá-lo faría. | Diss' el: “Se Déus me perdôn,
185:67mórtos de cima do muro. | E diss' el rei: “Nulla pról
186:42e diss': “Ai, Sennor, val-me, ca mestér m' há,
192:115diss' el, “que pagãos
194:26ca el diss' a grandes vózes: | “Madre do Rei pïadoso,
195:57Diss' ela: “María
195:160llo diss' e con medo.
201:39do mal que feit' houvéra | e diss': “Ai Grorïosa,
203:20a arca.” E diss' a madre: | “Ar ide pero alá.”
208:23E en ũa sa colmẽa | o deitou e diss' assí:
210:4Muito foi nóss' amigo | u diss': “Ave María”
212:17e diss': “Ai, dona, por Santa | María fazede ben
214:26O outro, quando viu esto, | diss': “Ai, Virgen de bondade
214:31E des i, pois diss' aquesto, | lógo os dados filló-os
216:30de nos irmos, ai marido?” | E diss' el: “Temp' é d' andar.”
216:35Diss' entôn Santa María: | “Vai, démo chẽo de mal,
216:39E diss' ao cavaleiro: | “Fostes hóme de mal sen
221:28diss' ela: “Levá-lo quéro | alô, assí Déus m' ajude,
228:22e foi ên maravillado | e diss' aa gent': “Uviade (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
237:64que lle diss' entôn: “Erge-t' ên, | ca de pran éu t' ajudo.”
237:79sinou-s' entôn e diss' assí: | “Santa Virgen, Reínna,
237:94e tod' aqueste feit' entôn | diss' a toda a gente.
238:29e pois se tornou du ía, | diss' entôn: “Ai, pecador
238:41Quand' est' o crérig' oiü, | diss': “Ai, Grorïosa, val! (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
238:45Esto diss' o prést' e foi-s'; e | o démo vẽo travar
239:19Diss' o outro: “Ide fazer
241:59déu vózes contra todos, | diss': “Ai, de que pousada
245:40e os fillos prenderemos.” | Ele diss' entôn: “Sennér,
245:48diss': “Ai, Virgen grorïosa, | guarda-m' hoge, se te praz,
245:74Diss' ela: “Faz o que digo | e non sejas dultador.”
245:99Ca ben lles diss' o convento | a todos que a que sól
251:52que vira; e a moça | lle diss': “A mi non praz
251:69diss' à ama da moça, | “e se de Satanás
251:79e meteu-lla nas mãos; | e diss' ela: “Est' é
253:40e diss': “Ai, Santa María, | por esto perdôn te rógo.”
254:18preguntaron-lles: “Quen sodes?” | Diss' un deles mui sannoso:
255:72diss' aos sergentes: “Amigos méus,
258:27E ela con gran vergonna | diss' ao fillo: “Par Déus,
259:12lles diss': “Amigos, id' ambos a mi
259:19E diss': “Amigos, vóssa entençôn
263:23Diss' ela: “Fas ũa missa | cantar, ca de cérto sei
263:32Diss' ela: “Santa María, | de que Déus carne prendeu.”
265:59E diss' a un séu hóme: “Vai-te, sennér,
265:77catou as lêteras e diss': “O malvaz
267:47“Ai, Madre de Déus,” diss' el, “téu ben m' ajude,
269:27E ar diss' outra vegada: | “De bõa mente verrei.”
269:29“Méu fillo, con quen falades?” | Diss' el: “Nono negarei:
272:25Diss' el: “Quand' esta omagen | que éu vejo se mover
274:21pequena. E diss' o frade: | “Seería mui mellor
274:23Diss' entôn Santa María: | “Esta garnacha per si
274:31Entôn diss' a Grorïosa: | “Méu Fillo perdõará
274:39Quando ll' esto diss' a Virgen, | lógo xe-ll' el espediu. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
274:56e porên me diss' a mórte | que me podéss' ên sentir.”
275:35O outro diss' esto meesmo pois viu
281:11Pois que se viu en pobreza, | diss' un día entre si:
281:20Diss' el: “Di-me que che faça, | e lógo cho éu farei.”
281:21Diss' o démo: “Por vassalo | méu t' outorga, e dar-ch-ei
281:23Pois que lle beijou a mão, | diss' o démo: “Un amor
281:28Diss' entôn o cavaleiro: | “Este poder nono hás
281:31Diss' o démo: “Pois negaste | Déus, non mi há ren que fazer
281:43Diss' entôn el Rei: “Amigos, | algún sant' entre nós há
281:47Diss' el Rei: “Santa María | mui pagada de vós é,
281:63Diss' entôn el Rei: “Amigo, | éu fui errado, par Déus,
282:23Diss' el: “Non, ca en saendo | chamei a Madre de Déus,
283:23será,” diss' el, “creed' a mi,
285:30E tanto lle diss' aquesto, que ela saborosa
285:100que tremendo muit' e chorando diss' a séu marido
286:23Mas diss' a Santa María: | “Ai, Sennor, destes judéus
292:73houve grand' a maravilla, | e diss': “Ai, Nóstro Sennor,
292:75sería que o fezésse.” | Maestre Jorge diss': “éu,
295:30lles diss': “O que me rogades | farei-o, se el Rei vir.”
295:39“Non,” diss' ela, “mais as vóssas | mãos vos beijarei éu
297:27Quand' el diss' esta paravla, | mui préto del Rei estava,
297:32e diss' aos que estavan | ant' el: “Muit' é atrevudo
299:30que lle diss' assí en mui gran desdên:
303:23E chorando e tremendo | diss': “Ai, Virgen grorïosa,
303:31Desto que diss' a omagen | foi a moça espantada,
305:33E diss' el: “Veê-la quéro, | e meterei i femença
311:40e assentou-se no leito | e diss' aquesta razôn:
312:22e pois pagou o maestr' e | diss': “Id' a bõa ventura.”
313:51O crérigo, pois diss' esto, | os ollos a céo alçou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
314:13de toda aquela térra, | e diss' a sa mollér: “Ven
314:47lógo o lume dos ollos | e diss': “Este logar dou
316:40que hóme con prazer chóra, | e diss' el: “Sennor, éu fól
318:25ollos.” E diss': “Ai, bẽeita | Virgen, dos miragres téus
319:49foi mui ben guarida; e diss' aa gente
325:46e diss': “En térra de Tánjar | me sõo como soía.”
329:40aa eigrej', e un deles | lles diss': “Entremos acá;
330:6A qual diss' “Ave María”
333:25foss' e diss': “Ai, Virgen Madre, | se algũa vez servida
335:30Diss' entôn a mollér bõa: | “Vél da farinna me dade,
335:38e diss' entôn a séus hómes: | “Da agua me caentade.”
335:46por pedir a outras pórtas, | e diss' aos séus: “Buscade
335:74Entôn diss' o gentil lógo: | “A omagen m' amostrade.”
336:35Entôn diss' o cavaleiro: | “Mia Sennor, éu sõo vósso,
341:19Diz el: “Porquê mio dizedes?” | Diss' ela: “Porque vos vejo
341:27Diss' ela: “Ja Déus non queira | que éu en tal tórto jaça,
341:31Diss' ele: “Par Déus, no fógo | non quéro que vós queimedes,
341:35Diss' ela: “De mui bon grado | farei o que me mandades,
341:45e diss' a mui grandes vózes: | “Madre daquel que non mente,
343:33e diss': “Ai, Santa María, | róga téu Fillo que ponna
351:28mas chegou un hóme bõo, | que lles diss' esta razôn:
351:32e o que lles diss' aquesto | ben per cima a catou
353:49lle diss' un día: “Contigo | non comerei outra vez,
353:61Diss' el: “O fillo da dona | que sé no altar maior,
353:63Entôn lle diss' o abade, | a que chamavan Fiíz:
353:65Diss' el: “Come cada día; | mas des que ll' aquesto fiz,
353:68Entôn lle diss' o abade: | “Pois que tu est' oíd' hás,
353:76razôn ên con séu crïado | houvéra, e diss': “Atal
355:23E diss' el: “E non iredes | comigo, se Déus me valla,
355:49“Porquê non casades migo?” | Diss' el: “Ja vos éu primeira-
355:68e diss': “Ai, Santa María | de Vila-Sirga, e quando
358:12Entôn diss' a maestr' Áli | un hóme de sa companna:
363:8e diss' a un séu hóme, que non foi preguiçoso: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
365:17diss' el, “pois qu' é esta alma | atal como nemigalla,
365:26que contar non sabería. | E diss' ela: “Estad', estade, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
369:19Diss' o alcaide: “Quen ll' óra | fezésse per que errasse
369:49A mollér, quando viu esto, | con mui gran coita chorando | diss': “Ai, Virgen glorïosa,
369:62de si nen ar que fezésse, | e diss': “Ai, Santa María, | tu que és lum' e espello
369:71Diss' un deles: “éu o trago, | que con mia mollér cẽasse,
370:6en si quis sofrer, como diss' Isaía.
376:27nemigalla non falava, | mais diss' en sa voontade:
382:49Diss' el Rei: “éu dar-vos quéro | Alvaça, que é mellor
382:51Reimôn, pois ll' el Rei diss' esto, | porên graças lle rendeu
391:16lle foi por que braadara; | diss' ela: “Porque britar
398:25e diss': “Ai, Santa María, | pela ta mercee seja
399:23e diss' assí: “Par Déus, fillo, | mui pouco me présta
399:25lle foi põer a agulla, | e diss': “Hoge fésta
399:28seend' as pórtas serradas, | e diss': “éu te rógo
415:7Ca ben alí u lle diss' el “Avé”
418:26sería Madr', e diss' ela: | “Por sérva me achará.”
419:64que lles diss': “Aquí sõo | vósqu'.” E lógo sentiu
419:121perdôn a Santo Tomás; | e diss' el: “Ũa nóz
424:33Diss' Herodes: “Creed' a mi,
425:28entôn quando lles diss' assí
426:30que lles diss' assí: “Varões galiléus,