Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DÉUS920
A:8lle fez Déus, com' aprendí,
A:22que éste Madre de Déus,
B:10confïand' en Déus, ond' o saber ven;
1:3en que Déus quis carne fillar
1:15Virgen, de Déus amada:
1:33loor a Déus foron cantar
1:63a graça que Déus envïar
1:67fez Déus, e enssinada,
1:71E, par Déus, non é de calar
2:47disse: “Par Déus, muit eanno
2:53ca Déus del se vingaría.”
3:6Déus o pecado d' Adán
3:19e fez-ll' en Déus descreer,
3:31u viu da Madre de Déus
4:75Déus, séu fill', e sen falir
5:6Santa María, a Madre de Déus, ond' este cantar fiz,
5:13e servidor de Déus e de sa lei amador,
5:17mas por servir Déus o Emperador, com' hóme de bon sen,
5:66“Par Déus”, diss' el Conde, “aqueste rógo farei volontér,
5:99Os marinneiros disséron entôn: “Pois est' a Déus non praz,
5:108mas en dormindo a Madre de Déus direi-vos que lle fez:
5:114“Madre de Déus, bẽeitos son os que en ti fïúza han,
5:117Dizend' aquesto, a Emperadriz, muit' amiga de Déus,
5:144E pois foi feito, o Emperador diss': “Ai Déus, que será?
5:148en vós saberdes que soon essa, par Déus de véra cruz,
7:38a Madre de Déus rogar
7:49começou Déus a loar
7:52dizendo: “Se Déus m' ampar,
8:13O lais que ele cantava | éra da Madre de Déus,
9:38u Déus por nós mórte | ena cruz prendera,
9:49e como non lévas, | asse Déus te valla,
9:75que Déus o quería
9:95que Déus prendería
9:99bõa será esta, | asse Déus m' ajude,
9:145e Déus tiraría
11:13por a Déus perder,
11:84démo; mas a Déus prazía,
12:5eno día que a Déus foi corõar,
12:11E a vóz, come chorando, | dizía: “Ai Déus, ai Déus,
13:10mas a Virgen, de Déus Madre, | lógu' entôn del se nembrou.
14:1Par Déus, muit' é gran razôn
14:3E muit' é cousa guisada | de poder muito con Déus
14:17mas defendeu-llo San Pedro, | e a Déus por el rogou
14:19Pois que San Pédr' esto disse | a Déus, respôs-ll' el assí:
14:25e rogaron polo frade | a Déus; mas el recodiu
14:35U Déus por Santa María | este rógo foi fazer,
14:38se non por Santa María, | a que Déus lo déu en don.
15:26que Déus é, te salv', Emperador.”
15:38por Déus, con que possamos viver.
15:56Déus tio demande, que pód' e val;
15:62de Jüião, e disse: “Por Déus
15:114séu sonn', e déu a Déus ên loor.
15:128por Déus que o mund' en poder ten,
16:5a Madre de Déus, que non quiso leixar perder
16:26que a Déus rogasse que lla fezésse gãar.
16:55O cavaleiro disse: “Sennor, Madre de Déus,
17:6de Roma a Virgen de Déus amada.
17:9amou a Madre de Déus; mas entôn
18:51a Madre de Déus lavrar
18:56de Déus, saíron
19:2cona que de Déus é Madre e Filla.
19:18ca Déus os trillou, o que os maos trilla.
21:3Na que Déus séu Sant' Esperit' envïou,
22:1Mui gran poder há a Madre de Déus
23:1Como Déus fez vinno d' agua ant' Arquetecrinno,
23:6Déus poséra, que quis dela seer séu vezinno.
24:1Madre de Déus, non pód' errar | quen en ti há fïança.
24:30Mas cras, asse Déus vos perdôn,
24:41u fez Déus demostrança.
25:2o que à Madre de Déus fía.
25:82houv', e diss': “Ai, Déus, tu o guía.”
25:98ben léu a mi Déus la daría.”
25:141de Déus, se esta paga fiz,
25:147Entôn diss' a Madre de Déus,
25:161como Déus verría nacer
26:4quen Déus troux' en séu córp' e de séu peito
26:60e, se Déus m' ampar,
26:67ante Déus, pois con sas mãos
26:83de que foi pois Déus servido;
27:7Porend' un miragre a Madre de Déus
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
28:28se Déus m' ajud' e parca,
28:69que Déus por sa Madre fez
28:85viu lóg' a Madre de Déus,
28:121o reino, se Déus m' ampar,
29:9da Madre de Déus, assí
29:12foron, se Déus me perdôn,
29:23Déus x' as quise figurar
30Esta é de loor de Santa María, de como Déus non lle póde dizer de non do que lle rogar, nen ela a nós.
30:1Muito valvéra mais, se Déus m' ampar,
30:3se nos non désse Déus a que rogar
30:22póde, se Déus m' ajude,
31:1Tanto, se Déus me perdôn,
33:55e disse: “Se Déus m' ampar,
34:5a Virgen, Madre de Déus, por dar entendimento
34:28fez i a Madre de Déus, que d' óio semellança
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
35:28u fez Déus muitos miragres | per elas; e foi assí
35:56e o que tiínn' a arca | da Virgen, Madre de Déus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:58de Santa María somos, | a de que Déus quis nacer,
35:100u leixaran as relicas, | e disséron: “Pois Déus quér
35:104de vos nembrar das relicas | da Virgen que con Déus sé,
37:4Fremosos miragres faz que en Déus creamos,
38:1Pois que Déus quis da Virgen fillo
38:34en pédra Déus con sa Madre seer,
38:54Déus, que sángui craro fez dessa ferida correr
40Esta é de loor de Santa María das maravillas que Déus fez por ela.
40:1Déus te salve, grorïosa
40:14Déus gran sen mesura
40:21Salve-te Déus, ca nos dísti
40:29Salve-te Déus, ca tollísti
42:25daquela que éu amava, | ca éu ben o jur' a Déus
44:35E el entôn muit' a Madre de Déus
45:5sobervios' e malcreente, | que sól por Déus un dinneiro
45:44ca Déus é mui justiceiro, | e por esto ben sabemos
45:49e o que Déus mandar desto, | vós entôn esso fazede;
45:59E pois Déus est' houve dito, | un pano branco tomava,
46:34que Déus quiséss' encarnar
46:40prender Déus nen s' abaxar,
47:6per que façamos érro, | porque a Déus perder
48:24e con Déus, o vósso Fillo, | que todo póde, põede
49:37e chamand' a Madre de Déus,
50:2que Déus ena Virgen vẽo carne fillar.
50:7Nen d' outra maneira nós non viramos Déus,
50:11Ca Déus en si meesmo ele mingua non há, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
50:19Onde come a Déus lle devemos amor
51:1A Madre de Déus
52:2a Santa María, de que Déus quis nacer.
52:3E dest' un miragre, se Déus m' ampar,
52:27E desta guisa a Madre de Déus
53:29e viu en vijôn a Madre | de Déus, que o foi guarir,
53:34que por séu rógo do fógo | os quis Déus todos livrar.
53:35E oiu mais que a Virgen | diss' a Déus esta razôn:
55:22dizendo: “Por Déus, mia filla, | lógo aa terça sõa.”
56:4quis por nós Déus grorïoso.
56:37Pera ben de Déus haver,
57:73ca Déus non quería.
57:95se a Déus prazía.
58:31Santa María, que Madr' és de Déus,
58:54en leixar Déus por hóme terrẽal.
58:55Mais, se Déus quisér, esto non será,
59:13sabía, se Déus m' ampar.
59:76fazer, mais que non quis Déus
59:86est' a Déus foron gracir.
60:4o Paraís' e Déus,
60:12amor de Déus e ben,
61:6que a Madre de Déus móstra noit' e día.
63:4que Santa María fez, se Déus m' ampar,
63:51ca se vós non fôssedes, juro par Déus
64:28mostrou-ll' a omagen da Virgen, Madre de Déus,
65:2Déus pola sa Madr' haverá perdõado.
65:70por lle seer de Déus pois galardõado.”
65:78morreres, morrerás de Déus perdõado.”
65:151nen que vos éu leixe, assí Déus m' ajude,
65:154e o ben de Déus de que éra deitado.”
65:177por amor de Déus, que aos séus non érra
65:191E pois que foi mórto, quis Déus que soubéssen
65:197mais Déus por el lógo miragres mostrados
65:201guardand' o sepulcro; mais Déus verdadeiro
66:15ante Déus e todavía
67:9que tod' ele por Déus dava | quanto collía en mão,
67:50como vos contarei óra; | e por Déus, ben m' ascuitade:
67:67E diss' ao hóme bõo: | “Déus vos ama, ben sabiades,
67:74per poder de Jesú-Cristo, | que é Déus en Trĩidade.”
69:25e entre si disse: “Se Déus me veja,
69:80diss' a gran vóz: “Madre de Déus, ajuda
70:22de Déus, pois ela nos guía.
71:39que, quand' ouço u fala | como Déus foi comigo,
71:41que entôn me semella | que Déus Padr' e Amigo
71:52e quando deste mundo | quis Déus que se partisse,
72:6mal, en que a Déus tanger
72:11Déus por sa Madre vingar
72:17mente; ca a Déus dẽostou
72:23Déus come a fals' encréu
72:43disse mal, Déus foi joíz,
73:40ollos, acorreu-lle lóg' a Madre de Déus
74:30Madre de Déus, que o vẽéss' acorrer.
75:11e por Déus nen por sa Madre | non dava sól nen dinneiro,
75:31ca de quant' aquí nos dérdes | vos dará Déus por un cento,
75:54e disso: “Santa María | Virgen, de Déus Madr' e Filla,
75:99e, par Déus, mellor consello | ca o capelán tevéstes,
75:128agora a Déus prouguésse | que foss' en póo tornada.”
76:28braços da omagen da Virgen, Madre de Déus;
77:1Da que Déus mamou o leite do séu peito, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
78:41oïrei éu toda, por que Déus de peleja
79:39foi, séu espírito houve Déus levado
80:2de Déus, acórre-nos, Sennor.
80:7E pois que contigo é Déus,
80:20pois Déus por ti quér perdõar
81:1Par Déus, tal sennor muito val
81:5que a Déus, séu Fillo Rei,
83:56Madre de Déus pïadosa,
84:15Porque aquela igreja | éra da Madre de Déus,
84:38Diss' entôn o cavaleiro: | “Ai Déus, que maa vijôn!”
85:47que rógan polos crischãos que Déus d' ocajões
85:50“Estes son méus e de méu Fillo, Déus Jesú-Cristo,
86:2a Madre de Déus, se per nós non ficar.
86:15De San Migaél, o ángeo de Déus,
86:18que Déus llos quisésse por el perdõar.
88:48en que Déus quis encarnar,
89:1A Madre de Déus honrrada
89:39madre de Déus con rógo,
89:44Déus, foi delivrada
90:6u a Déus concebiste
90:16en seer de Déus Madre,
90:28en seer de Déus ama,
91:6que esta Madre de Déus
91:13Déus en eles por vendeita cofojôn
92:5foi, que nos fez a Déus veer,
93:14quiso Déus que caess' en el mui gran gafeen, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
93:19aa Madre de Déus, por que quiséss' haver
93:23a Déus nen a sa Madre, e sempre rezou
94:35“Ai, Madre de Déus”, entôn
94:114Déus, lume do día.”
95:32déron con el no navío, hoi mais Déus lle valla!
95:50e diss': “Amigos, fól éste quen a Déus contralla.”
96:29nos dade, por Déus e por sa creença,
96:35vós, córp' e tésta, por Déus conjuramos
96:52a Déus por mi e me ll' acomendedes,
98:19dizendo: “Santa María, | tu, Madre de Déus,
99:4aa de que Déus foi nado.
99:16u Déus éra aorado,
99:44que éra Déus despagado
100:4pera Déus e nos guía.
100:17ca Déus a ti a
100:23u Déus ten | sempre goi' e riso
101:8rogar Déus no coraçôn,
103:36nunca tan gran maravilla | como Déus por este fez
103:39mais d' outra cousa que seja? | Ca, par Déus, gran dereit' é,
104:2como quen ao séu Fillo | Déus coida escarnecer.
105:63en que caeu fóg' assí Déus me valla,
107:15senôn se Déus xe querría!
107:40Madre de Déus precïosa,
108:20e disso: “Se Déus m' ampar,
108:27podo Déus nunca entrar
108:58fez Déus como llo pediu
108:61fez Déus o deant' atrás,
109:2ant' a Virgen que a Déus foi parir.
109:4ant' a de que Déus quiso nacer;
109:27Un judéu os conjurou por Déus
110:4a que fez porque Déus a sa carne sagrada
111:17as hóras da que Déus nado
113:9Esta caeu en tal guisa, | se a Déus leixasse vĩir,
113:11mais Déus non quis esto sofrer
113:17Mai-los monges, que cantavan | a missa da Madre de Déus,
113:22o penedo que caera, | que Déus fezéra desvïar; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:23E começaron Déus beinzer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:26Déus, sa Madre grorïosa, | vêeno quantos que i van (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
115:38servindo Déus volontér
115:75que a Déus pesaría.
115:85hóra de Déus desvía.”
115:151bõo, se Déus me parca.
115:185como llas Déus envía.
115:205éra, que Déus servía.
115:216E o ángeo de Déus
115:281diss': “Ai, Déus, consentistes
116:57con Déus, cujos miragres
117:16que por sa Madre Déus dela fillou, fez-ll' as mãos
118:2fillos aquela que Madr' é de Déus.
119:24dizendo: “Por Déus, varões, non seja, non seja!”
119:49que lógo sen estardança pera Déus sa ida
119:57e u quis Déus que ll' a alma do córpo saísse,
120:3Ca sen ela Déus non haverán
120:5neno ben de Déus connocerán;
121:31“Tornemo-nos daquí lógo, | pois esto non praz a Déus
122:33da sa omagen da Madre de Déus.”
123:28nos saber Déus faça u este fez ir.”
123:29Porend' a dous frades o fez Déus vĩir
124:26E non morreu por tod' esto, | dizendo: “Por Déus, acá
124:32e de como nós creemos, | Déus sa alma recebeu.
125:12que a Virgen, de Déus Madre, | mui de coraçôn servía.
125:69E u estava rezando, | pareceu-ll' a Madre de Déus
125:79como non pérças ta alma; | e senôn, Déus se vingará
126:14ca Déus non llo quería consentir
126:18de qual vos guarde Déus, se por ben vir.
127:12E a Virgen, de Déus Madre, | que aos coitados val,
127:18aa eigreja daquela | en que Déus foi encarnar.
128:20e pois houve na colmẽa | de Déus o córp' ensserrado,
128:29pod' ir se foi muit' aginna | e disse “Por Déus lo santo”,
128:52mui sãa e mui fremosa, | como x' a Déus guardar quiso
129:24Madre de Déus, Reínna poderosa,
131:5a Madre de Déus, por un emperador;
131:13por esto fez a ambos Déus atal ben
131:29a Madre de Déus, e sempre dessa vez
131:63E quando o viron, déron end' a Déus
132:142lla levou u Déus siía.
133:2vivê-la Virgen de que naceu Déus.
134:19dizendo: “Madre de Déus, en nós parade
134:55mais la Madre de Déus lle diss': “Acordade,
134:68foi Madre do que é Déus en Trĩidade.
135:26foi pela Madre de Déus,
135:60por haver a Déus pagado.”
135:107dizend': “Ai, Déus que en cruz
136:26desta guisa a sa Madre quis Déus dar vingança.
136:30com' ant' éra, ca non quis Déus por sinificança.
137:11assí que nunca ja parte Déus en el houvésse
138:12feitos e de como foi Madre de Déus;
139:11Madre de Déus, maravillos' e féro
139:18u Déus dar quiso
139:56a Déus vïaz.
141:4e depois Paraíso, assí Déus m' ajude,
142:42sempre con Déus e de nós non destên.”
143:2a Déus por Santa María,
143:15foi como Déus quis por nos remiír
143:22est' a Déus e a sa Madre servir
143:27querrá a Virgen que Déus foi parir,
145:21por amor da Virgen de que Déus foi nado,
145:45e cantand' a missa, diz: “Se Déus me parca,
146:46por ir aa Madre de Déus,
146:72que Déus dar-ll-ía como quér
146:82porend' a Déus, téu Fill', u sé
146:96Madre de Déus Emanüél,
148:12que enas lides tragen, | per que os Déus de dano
149Como un préste aleimán dultava do Sagramento do Córpo de Déus e rogou a Santa María que lle mostrasse ende a verdade; e Santa María assí o fez porque éra de bõa vida.
149:6a Hóstïa ser carne, | pois que Déus quis a nóssa
149:24viu a que de Déus Madre | foi per sa gran cordura,
149:46esto quér Déus que seja | polo hóme mesquinno,
150:1A que Déus ama, amar devemos;
150:2a que Déus preça e nós precemos,
150:3a que Déus honrra, nós muit' honrremos;
151:1Sempr' a Virgen, de Déus Madre, | busca vías e carreiras
151:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que fez a Virgen, | Madre de Déus grorïosa,
151:28e sospeitavan o monge. | Mas a Virgen, de Déus Madre, | o livrou ben daquel preito;
151:32aa Virgen, de Déus Madre, | contra el se levantava, | veendo-a essa gente.
154Como un tafur tirou con ũa baesta ũa saeta contra o céo con sanna porque perdera, e cuidava que firiría a Déus ou a Santa María.
154:1Tan grand' amor há a Virgen | con Déus, séu Fill', e juntança,
154:5que, porque perdía muito, | éra contra Déus sannoso,
154:10que de Déus e de sa Madre | cuidou a fillar vingança.
154:16ou a Déus ou a sa Madre | darei mui gran saetada.”
154:34pola Madre de Déus houve | salvament' e perdõança.
155:3Du o pecador promete | de seer amigo de Déus (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
155:34que Déus per ren non quería | séus pecados perdõar,
155:46Madre de Déus, me fez esto | por me de coita tirar,
155:49loou muit' a Virgen santa, | de Déus Madr' e Manüél,
155:54porên Déus muito cofonda | quena non quisér loar.
156:19nen cantar como cantara | da que Déus quiso nacer
157:1Déus por sa Madre castiga | a vegadas ben de chão
158:2santa e Virgen María, | tant' é con Déus poderosa.
159:15E mandaran nóve póstas | meter, asse Déus m' ampar,
160:5pois que Madre de Déus foi ja,
160:6Pois Madre de Déus foi ja,
162:22e Déus por ela miragres mostrou,
162:46E todos déron loor end' a Déus
163:8polo gran mal que disséra, | e, par Déus, foi gran dereito;
163:9e lógo perdeu a fala, | ca Déus houve del despeito,
165:4que mostrou Santa María, | Madre de Déus Manüél,
165:25que per nulla ren non creen | que tu és Madre de Déus;
167:13mais ela lles diss': “Amigas, | se Déus me de mal defenda,
168:3Séu Fillo, Déus e hóm' e Rei,
169:2fezo Déus Madr' e Filla,
169:6des que mi Déus déu Murça, | e oí outrossí
170:9a Déus en carne e nos fez salvar
170:11Par Déus, loada mui de coraçôn
171:53loores déu, se Déus m' ampar,
174:7Como quér que el dissésse | contra Déus muita folía,
174:34e dá-nos ben de séu Fillo, | Déus Padre omnipotente.
175:10Pois que Madr' éra de Cristo, | que é Déus en Trĩidade.
175:41e guarda-m' a Virgen santa, | que con Déus sée no trõo,
177:2a que con Déus, que é lume, | sé no céo par a par.
177:3Ca pois ela enos céos | sé con Déus e sa Madr' é,
177:19que lle séus ollos tornasse, | ca ben fïava por Déus
178:30vóz ante Déus dos culpados | e cono démo baralla.
178:34loando todos a Virgen, | a que Déus déu avantalla
180:6seer loada, ca Déus lle quis dar
180:16quis Déus en ela, que todo caudéla.
180:21foi tanto Déus, que por ela salvar
180:25e crïou Déus, que a crïad' havía,
180:32e parría hóm' e Déus, sen dultar,
180:36a que séu Fillo Déus ía deitar
180:48atal com' esta, ca Déus foi juntar
180:55Déus en ela carne d' hóme verría,
180:58E lóg' alí dela fez Déus sa céla.
182:1Déus, que mui ben barata
184:1A Madre de Déus
184:14encomendou aa Virgen, | a Madre de Déus honrrada,
185:45escabeçá-lo faría. | Diss' el: “Se Déus me perdôn,
185:59ontr' as amẽas, dizendo: | “Se tu és Madre de Déus,
186:36que desconnoceu Déus e o mund' e prez,
186:64contou que a Madre de Déus Manüél
187:8aos santos Apóstolos, muit' amigos de Déus;
188:21que daquel logar morría; | e quis Déus, non houv' i al,
190:2o démo, se Déus m' ampar,
190:22pois por nós ante Déus sé
192:14Déus, e acabado
193:34disséron: “Mal haja gente | que contra Déus tan muit' érra.”
196:22ca, par Déus, mellor fegura | lle foi i apareçuda.
196:29se tal omagen sabían | d' algún déus, ou fegurado
196:34que tal omagen da Virgen | é, que Déus houv' esleúda
197:6pelos pecados que fazen, | e o quér Déus endurar,
197:26a Terena, mais non quiso | Déus que o fosse comprir;
197:29Mais ficad' ant' os gẽollos | e aa Madre de Déus
197:33Por rógo da Virgen Madre | Déus sa oraçôn oiu,
199:3Ca se Déus sofr' ao démo | que polos nóssos pecados
199:12que da Madre de Déus santa | nunca as féstas guardava,
199:14e do mal que ll' end' avẽo, | por Déus, oíde, varões:
201:6que sempre por nós róga | a Déus a noit' e día.
201:26de Déus nen de sa Madre | seer non podería.
202:1Muito há Santa María, | Madre de Déus, gran sabor
202:15Ca ela éra ben feita | de sa loor e de Déus
202:25Déus Padre e o séu Fillo | e o Sant' Espírit' i
203:7En servir Déus e os santos | havía mui gran sabor,
204:23A cabeça lóg' ungiron | por lle Déus i siso dar,
205:36que en servir Déus en mouros | guerrejar se traballava
205:44a viron, e con gran dóo | alçaron a Déus as mãos
205:46e desto quis Déus que fosse | un gran miragre mostrado.
206:18beldade daquesta dona, | que me fez Déus obridar
208Como ũu herége de Tolosa meteu o Córpo de Déus na colmẽa e déu-o aas abellas que o comessen.
208:5de com' éra Déus e hóme, | esto non é de negar,
208:9nen en Déus nen en sa Madre, | ante de chão dizer
209:2a Déus quen lle néga o ben que lle faz.
210:3“María, Déus é tigo.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
210:5aa Virgen bẽeita, | e que Déus prendería (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
210:10que Déus hóme sería | pola grand' homildade
210:13en dizer tal mandado | per que Déus s' ensserrasse
210:16E esto non fezéra | Déus, se ante non visse
213:47madre de Déus Jesú-Cristo, | pero contra el catavan.
213:76E que os el perdõasse, | todos por Déus lle pedían
214:3Ca se Déus déu aas gentes | jógos pera alegría (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
214:10E porên, se Déus vos valla, | amigos, ben m' ascoitade:
214:22Déus que o jógo gãedes, | esta igreja levade.”
215:24Mas non quis Déus que ficasse | a omagen escarnida;
216:46e dessa hór' adeante | Déus grand' algo lles foi dar.
217:3Ca, par Déus, muit' é ousado | o que está en mortal
218:4mostrou a Virgen, Madre | de Déus, Rei grorïoso,
218:26mas non quis que guarisse | Déus, polos séus pecados.
219:39o téu Fillo Jesú-Cristo, | que éste hóme e Déus,
220:13e Déus en nós por ela | móstra miragres quantos
221:3Ca muito a amar deven, | porque Déus nóssa figura
221:6e Rei nome de Déus éste, | ca el reina todavía.
221:9que sempre Déus e sa Madre | amou e foi de séu bando,
221:23Mais Déus non quér que o hóme | estê sempr' en un estado,
221:28diss' ela: “Levá-lo quéro | alô, assí Déus m' ajude,
222:37e loaron muit' a Madre | de Déus Padr' omnipotente,
223:6un mui bon miragre, assí Déus m' ajude.
223:12qu' en Estremoz móra, proug' assí a Déus
224:4en haver tal don de Déus | a de que el quis nacença
224:8da Virgen a que déu Déus | poder sobr' enfermidades
224:30eno que Déus quér fazer | cobraron sa queixadura.
225:5que mostrou a Santa Virgen, | de que Déus por nós foi nado,
225:20Déus o poçôn da aranna | nen lle no córpo morresse;
226:14mais quis Déus por ela gran cousa mostrar.
226:15Que día de Pasqua u Déus resorgiu,
226:44Déus quis, foron todos a missa oír;
226:51a foron porên como Madre de Déus
227:4que fez un mui gran miragre | que creo, se Déus m' ajude,
229:8hómees muitos da térra | por haver de Déus perdôn;
230:6e porend', asse Déus m' ampar:
230:8que nos faz o amor de Déus
230:10porend', assí Déus me perdôn:
230:12e con Déus há tan gran poder
231:4Déus, séu Fillo, ll' houve dada,
232:28chamando-lle: “Pïadosa | Virgen e Madre de Déus,
233:2son con Déus e con sa Madr' e | sempre fazen séus mandados.
233:23madre de Déus, son tan muitos | que, se me non perdõares
233:25destes que me matar quéren, | par Déus, muitos de pesares
233:33mal de Déus e de sa Madre | se i mais fazer provassen,
234:4e oír o que for sordo, | mui maior, se Déus m' ampar,
234:5é de perdõar pecados; | ca se de Déus non gannar
234:20da Virgen Santa María, | de que Déus quiso nacer;
235:6e, por Déus, parad' i mentes | e non cuidedes en al.
235:50ca Déus lo alçou na cima | e eles baixou no val.
235:54ca Déus desfez o séu feito, | com' agua desfaz o sal.
235:56que houve pois en Castéla, | u quis o Fillo de Déus
235:60os outros pera o démo | foron e, se Déus quisér,
237:7loaredes a Madr' entôn | de Déus, se me crevérdes,
237:18missa cada sábad' oír | da Madre de Déus ía,
237:34con ela, mais disse-ll' assí | ela: “Por Déus te rógo
237:42chamou ela: “Madre de Déus, | valla-m' a ta vertude;
237:71quanta hás feita contra Déus, | e crei ben que te valla
237:82A mia Sennor, Madre de Déus, | faz esto, ben creades,
237:89Mais mãefést' haja por Déus, | se ben fazer queredes,
238Como Déus se vingou dun jograr tafur que jogava os dados e porque perdera descreeu en Déus e en Santa María.
238:1O que viltar quér a Virgen | de que Déus carne fillou,
238:14mais el de viltar a Virgen | e Déus sól non s' enfadou.
238:15Non quis catar o maldito | como prendeu carne Déus
238:18en viltar Santa María, | de que Déus carne fillou.
238:19E dezía que non éra | Déus nada neno séu ben,
238:38O ben, de Déus e da Virgen | renégu', e aquí me dou
238:42Déus fille de ti vingança, | assí como se vingou
238:48Déus por si e por sa Madre, | e desto seede fis
239:21da Virgen, de que Déus prender
239:32Déus con grand' enfermidade.
239:48dizendo: “Por Déus, uviade;
239:53por Déus gran mentira mortal;
239:54e a Déus por mi rogade,
240:13quando Déus vee irado seer
240:35ena loar, ca Déus non lle fez par;
240:37dela, que por nós Déus verrá rogar
241:63Déu sa madr' a Déus graças | que lle tan ben comprido
242:4ca Déus lle déu tal vertude | que sobre natura é;
244:5Jeso-Cristo, Déus e hóme, | que por nos salvar morreu;
244:6e por Déus, este miragre | ascuitade-o mui ben.
244:17na igreja que vos dixe | e a Déus s' acomendar
245:3Ca pola nóssa saúde | prendeu dela carne Déus,
245:17fazía ben sa fazenda | servindo Déus, e des i
246:38en que Déus por sa mercee | quis de mi carne fillar.”
248:30a Virgen de que Déus quiso | nacer día de Natal.
249:6e por Déus, meted' i mentes | e querede-o oír.
250:2róga Déus, téu Padre
250:4Róga Déus téu Padre
250:6A Déus que nos préste
250:17róga Déus, téu Padre
251:59E sobr' est' ao Papa, | que ten logar de Déus,
251:66rogad' a Déus que desto | a quéra guarecer.”
251:84éra, loou porende | o gran Déus d' Irraél
252:2Déus d' acorrer os coitados, | ben come en alta sérra.
253:24e o bordôn fazer tóste | mandou, assí Déus me valla,
253:50séu cuid', e disse chorando: | “Ai, Madre de Déus, catade
253:57Déus e a sa Virgen Madr', e | a crerizía cantava
254:30e de Déus perdôn houvéron, | que é Sennor pïadoso.
255:70ant' a igreja da Madre de Déus,
255:100de Déus defendía.
257:5foi guardar relicas da Madre de Déus e Filla
257:6e de santos; e direi com', e Déus i m' ajude.
257:8e de santos e de santas, por que Déus fazía
258:27E ela con gran vergonna | diss' ao fillo: “Par Déus,
258:30ollos, que os méus pecados | me faç' a Déus perdõar.”
260:5a por que Déus havedes,
260:11e por que Déus perdõa,
261:15que se de Déus quiséss' algo falar,
261:20connocê-o, ca Déus llo quis guisar.
261:31ũa noite quiso Déus que veer
261:42por Déus en este mund' e endurar
261:48loando a Déus e apósto cantar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
261:61se foi muito, ca Déus lle fez veer
263:7de Déus, e que ar sejamos | sen coita e sen door;
263:24que pois que o Córpo vires | de Déus que por ti morreu,
263:27mas a missa que te digo | da Madre de Déus farás
263:31disse-lle: “Por Déus, ai dona, | dizede quen sodes, quen?”
263:32Diss' ela: “Santa María, | de que Déus carne prendeu.”
265:26sempr' a Déus rogava mui de coraçôn
265:47E sempre lle conssellava que con Déus
265:71de Déus nósso Padre que en céo sé.
266:2faz por que en Déus creamos | e por nos guardar de mal.
266:6e por Déus, parad' i mentes | e non faledes en al.
267:1A de que Déus pres carn' e foi dela nado,
267:39A nav' alongada foi, se Déus me valla,
267:46o démo, non póde nósc', a Déus loado.
267:47“Ai, Madre de Déus,” diss' el, “téu ben m' ajude,
268:1Gran confïança na Madre | de Déus sempr' haver devemos
268:5e porend' un séu miragre | oíde, se Déus vos valla,
269:31e me disse ‘Déus te salve’; | e éu respondí que ben
270:20Déus, e mui gran dereito | faz quen é servidor
270:21desta que nos adusse | Déus, hóm' e Salvador,
270:23Con esta juntar quise | Déus verdadeir' amor,
271:18dizendo-lles: “Por Déus seja, | oíde, se vos prouguér:
271:19ca como quér que ben crean | en Déus os de Portogal,
271:29e o alcaide lles disse: | “Por Déus, non vos seja gréu
271:34e confonda Déus quen contra | esto nulla ren dissér.”
272:17mas a Virgen, de Déus Madre, | ll' amolgou o coraçôn,
272:27que éste da grorïosa | Virgen e Madre de Déus,
272:31mollou, e muito rogando | aquela que Déus pariu
272:36que a Déus por el rogasse, | ca nunca ja per mollér
273:1A Madre de Déus que éste | do mundo lum' e espello,
273:17o altar e disse lógo: | “Par Déus, muit' é gran dẽosto
274:52aquí u óra orava | vẽo a Madre de Déus
275:31Mais agua me dade que beva, por Déus,
276:23disséron todos, “par Déus,
278:16ũa sa filla lle disse: | “Treides, se Déus vos perdôn,
278:33ollos o lum' i cobrara, | mas pois a Madre de Déus
279:8Pois vos Déus fez d' outra cousa mellor
281:31Diss' o démo: “Pois negaste | Déus, non mi há ren que fazer
281:54do dém', e Déus e os santos | neguei por m' enrrequentar.
281:63Diss' entôn el Rei: “Amigo, | éu fui errado, par Déus,
282:1Par Déus, muit' há gran vertude | na paravla comũal
282:23Diss' el: “Non, ca en saendo | chamei a Madre de Déus,
283:7per que Déus quis dela nacer;
283:9ser Déus hóme, nen si nen si.
284:42en térra, e a alma | foi dar a Déus en don.
285:84e Déus sofreu que houvéssen fillos muitos e fillas
285:98lógo con Déus, méu Fillo, | que te perdõaría.”
285:102quiso Déus que da sa graça foss' ele ben comprido,
285:106religïôn fillava, | en que a Déus servía.
286:25que mataron a téu Fillo, | que éra hóme e Déus
287:16“Ai, mollér, por Déus, vaamos | ambos fazer oraçôn
288:21aqueles que as carreiras | de Déus houvéron andadas
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
288:31morreu. E foi a sa alma | pera Déus dereitamente,
289:2dos que lles érran, a Madre | de Déus lles val sen dultança.
289:12Déus, por honrra daquel santo, | a mão con que cuidava
290:6ca Déus non fez outra tal, nen fará.
290:9de que naceu Déus, hóm' e Salvador,
290:18a Madre de Déus, Virgen sen falir;
290:24ca por aquest' o de Déus haverá.
290:27nos fez amor de Déus e connocer
291:19de quanto pesar fezéra | a Déus e como pecou
291:23“Virgen santa, de Déus Madre, | que font' és de todo ben,
291:33Déus por ela ao mundo; | e pois lóg' aquela vez
292:35Ca o achou tod' enteiro | e a sa madre, ca Déus
292:86Déus mui fremosos miragres, | que aos séus nunca fal.
293:1Par Déus, muit' é gran dereito | de prender grand' ocajôn
293:3Ca, segund' escrit' achamos, | Déus a fegura de si
293:5o hóm' a Déus. E daquesto, | segundo éu aprendí,
293:27E tevéron i vigía | e rogaron muit' a Déus
294:22que en Déus sas voontades | tẽen sempre mui ferventes.
295:16muitos e maravillosos | que móstra por ela Déus,
295:23Onde foi a ũa Pasqua | maior, que Déus resorgiu,
295:41Fillo, que é Déus e hóme; | e porên no reino séu
296:26pois me fillou por madre | Déus, seend' éu mollér.”
297:5en Déus e ena sa Madre, | per que séu amor hajades,
297:7E porên creer devemos | que Déus comprida vertude
297:9a aqueles que o creen; | e porên, se Déus m' ajude,
297:21por que Déus muitos miragres | demostrava cada día,
297:22en que foi travar un falsso | frade que en Déus non cree,
297:41sempre dalí adeante, | e Déus quis fillar emenda
298:49ai, Madre de Déus, Sennor, tólle-mio ja,
298:57déu loor a Déus, e a do bon talán,
299:17viu a Madre de Déus que lle dizía:
300:6seer a que Déus por Madre
300:17de Déus e ar perdõados
300:27ben ante Déus, e padrõa
302:14ca non quis Santa María, | que é con Déus nas altezas,
302:20Madre de Déus pïadosa, | santa e mui justiceira,
304:1Aquela en que Déus carne | prendeu e nos déu por lume,
304:10móstra Déus no que é dela: | Ca non pód' i arder lume
305:2ca per ela guaannamos | de Déus mui grandes perdões.
305:6de fazer per que perçades | d' haver de Déus galardões. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
305:39Ela havendo na Virgen, | Madre de Déus, gran fïança,
305:54atanto que en Déus hajan | ben firmes sas entenções.
306:2a dizer que Déus non póde | quanto xe quisér fazer.
306:4por que fezo Déus as cousas | que non éran ant' e son
306:5óra, muit' é de mal siso; | ca as óbras de Déus non
306:37Esto fez Déus por sa Madre, | por mostrar que con razôn
306:41e Déus miragres por ela | mostrou pois e mostrará,
307:5que é madr' e filla daquel Déus que fez
308:2sól que am' a Déus, séu Fillo, | que soub' ela muit' amar.
308:14Mas Déus, que dá as doores | a muitos polos provar,
308:21que por Déus aa eigreja | punnassen de a levar,
308:22que ant' o altar podésse | o Córpo de Déus fillar.
309:1Non deven por maravilla | tẽer en querer Déus Padre
309:6por acrecentar a lee | de Déus, séu Fill' e séu Padre.
309:10en que Déus quis prender carne | e fazer dela sa Madre.
309:14a creença de séu Fillo | Jesú-Crist' e de Déus Padre.
309:18en que fosse Déus loado | e ela que é sa Madre.
309:21de fazê-la atá quando | de Déus tal sinal houvéssen
309:30ca alí quér o méu Fillo | Jesú-Crist', e Déus séu Padre.”
309:33que de Déus aquesto éra, | foi chorand' e non riíndo
309:38en que foss' ela loada | e Déus, verdadeiro Padre.
309:54e deitaron os cimentos | ben per u nevou Déus Padre.
309:56a honrra da Santa Virgen, | Filla de Déus e Esposa,
310:9E ar foi de Déus amada,
310:15que lle disso: “Déus o santo
310:18de Déus poderos' e fórte,
310:21E con Déus é eixalçada,
311:6ca descre' en Déus, séu Fillo, | e en ela que Madr' é.
311:27dizendo: “Par Déus, amigo, | muito empregásti mal
312:9Déus e Rei, que por tirar-nos | do inférno tẽevroso
312:66que aa Virgen fezéra, | que con Déus é na altura.
313:2consello, pono a Virgen, | de que Déus quiso nacer.
313:4sa graça ca d' outro santo, | pois que Déus quiso fillar
313:23E porende braadavan | e chamavan “Sennor Déus”,
314:22en poder e que é Madre | de Déus, fezo que decer
314:42que érran por séus pecados | os hómees muit' a Déus;
314:43mais tu, Virgen, de Déus Madre, | non cates os érros séus
315:34ca Déus i mostraría | miragre sinaado.
315:48a Déus e a sa Madre, | a Sennor das sennores,
316:1Par Déus, non é mui sen guisa | de s' ende mui mal achar
316:14e Martín Alvítez nome | havía, se Déus m' ampar.
316:19a honrra da Grorïosa, | a Virgen Madre de Déus,
317:20mais proug' a Déus e nono pod' acabar,
317:30Madre de Déus, ca mestér nos sería.”
318:1Quen a Déus e a sa Madre | escarnno fazer quisér,
318:9ena eigreja da Madre | de Déus, a que muito praz
318:23de como foi este feito | e o non diz, dé-lle Déus
318:27‘Páter nóstro’ por aquesto, | Déus lo cofonda porên.”
319:38“Virgen de Déus Madre santa precïosa,
319:46préto da eigreja da de Déus esposa.
319:51madre de Déus, Virgen, saúde lle déra
319:63que é de Déus Madr', e muito a loaron;
320:14u foi de Déus amiga.
320:20u perdeu de Déus medo,
321:27ant' el Rei, e irei lógo | vósco, se Déus me defenda
321:42está, u se faz o sángui | de Déus do vinno da vinna.
322:1A Virgen, que de Déus Madre | éste, Filla e crïada,
322:6do reino de Déus, séu Fillo, | ond' é Reínna alçada;
322:38déron a Santa María, | a Madre de Déus amada.
323:5E porend' un gran miragre | direi, se Déus me defenda,
324:6Déus e hóme Jesú-Cristo, | que por nós quis pois morrer.
324:18de séu Fillo Jesú-Cristo, | que quis hóm' e Déus seer;
325:6e de Déus en nïún tempo | perdôn haver non devía.
325:16dun logar en que miragres | faz a de Déus Madr' e Filla,
325:34aa eigreja da Madre | de Déus que é en Tudía.”
325:56aa Virgen grorïosa, | Madre de Déus verdadeira;
325:60e se m' alg' a dar havedes | por Déus, dade-mio aginna,
326:13por servir a nóbre Madre de Déus,
328:1Sabor há Santa María, | de que Déus por nós foi nado,
329Como déus fez a un mouro que fillou a oférta do altar de Santa María que se non mudasse do logar.
329:5e dar-nos de Déus sa graça, | tal é como quen cospir
329:14a honrra da Virgen santa, | de que Déus quiso nacer.
329:22a fezo Déus mais honrrada | e de todos mais valer.
329:52foi furtar a oferenda, | que lle Déus aquesto faz;
330:3Madre de Déus, Nóstro Sennor,
330:4de Déus, Nóstro Sennor,
331:1Ena que Déus pos vertude | grand' e sempr' en ela crece,
332:3Ca, macar grand' elemento | foi Déus do fógo fazer
333:3Ca por esto quis Déus dela | nacer, que dos pecadores
333:15muitos santos lo trouxéron | u Déus miragres mostrava
333:16grandes, mais non lle valía | nada, ca Déus o guardava
333:32maravillavan-se dele; | mais quise Déus que sabudo
334:22muit'; e sei óra con ele, | por Déus, ante de comer.
335:3En amar os que ben fazen, | Déus, Déus, non me maravillo,
335:15E pero que gentil éra | e que en Déus non criía,
335:23soube de Déus seer Madre | apareceu-ll' en figura
335:26por Déus, dade-lle que cômia, | e a nós mentes parade
335:72que de Déus foi Madr' e Filla, | e crïada e esposa,
335:76e a omagen da Virgen, | Madre de Déus, ll' amostraron,
335:78de séu Fillo Jesú-Cristo, | hóm' e Déus en Trĩidade.
336:6por que mercee hajamos | de Déus, que sempr' atendemos.
336:47E viveu depois sa vida | quamanna Déus quis e quanta,
337:34e o padr' a boc' abérta | fillou-se Déus a loar.
338:4Madre de Déus grorïosa, | que nos faz mercee tanta
339:23como a Virgen, que Madr' é de Déus,
340:2de Déus filla e esposa,
340:6Ca Déus que é lum' e día,
340:16mais Déus por ti da altura
340:45Déus a luz ond' és tu alva.
340:48a Déus, e que por mal teen (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
340:52e Déus non há destes cura;
340:56ante Déus e escrareces
340:63u és con Déus, u és alva.
341:22e os que me mezcran vósco, | par Déus, mui gran tórto fazen.”
341:27Diss' ela: “Ja Déus non queira | que éu en tal tórto jaça,
341:31Diss' ele: “Par Déus, no fógo | non quéro que vós queimedes,
341:62“perdõa-me, ca perdõa | Déus aos que érro fazen.”
342:2Déus de si ou de sa Madre, | pois elas quis fegurar.
342:5Déus, nen sól filla cuidado | de as fegurar, ca tan
342:18a sa omagen pintada, | ben qual xa quis Déus pintar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
343:4en que jazía o démo; | mais aquel Déus que sãava
343:16e ao capelán disse: | “Por Déus mercee vos seja
343:37mas tu que és verdadeira | Madre de Déus e amiga,
345:53viu en sonnos, com' aquela | que é de Déus Madr' e Filla
345:64e, por Déus, este mininno | que tragu' en braços fillade
345:83Mas depois a poucos días | quiso Déus que gaannada
345:88i con eles, a Déus graças | porende mui grandes déron.
346:4que fezo Santa María, | a Madre do gran Déus véro
346:19a Déus, s' amercẽou dela; | ca, pois foi ena eigreja
347:6que fez a que nos amóstra | por ir a Déus muitas vías.
347:35Eles aquesto fazendo, | tan tóste, se Déus m' ajude,
348:31Assí quis Déus que daquela | vez non achass' el rei nada.
348:40e bẽezeu muit' a Virgen, | que é de Déus Madr' e Filla;
348:42pera servir Déus e ela | dest' e dos outros tesouros.
349:1Muito praz aa Virgen santa | que Déus fillou por parenta (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
349:12daquesta Virgen bẽeita, | Madre de Déus grorïosa,
349:22o ángeo de Déus con ela, | u ela disse: “Sergenta (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
350:10con Déus sempre te traballas,
350:16pres Déus por nóssa saúde;
350:36Déus fillou en ti pousada
350:46de Déus en ti enchoíste;
351:1A que Déus avondou tanto | que quiso dela nacer
352:2e grandes, ca há vertude | do mui gran Déus sen mesura.
353:8Déus que per ren non comesse, | e porque dela comeu
353:13de Déus, séu Padr' e séu Fillo, | que el pera os séus ten,
353:72e disse-lles: “Ai, amigos, | cras me irei éu, par Déus,
354:4Madre de Déus Jesú-Cristo, | a un rei que muito tiínna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
354:14que tiínna que fezéra | Déus en dar-lla gran mercee.
354:32que fezo a Grorïosa, | que é de Déus Madr' e Filla,
355:8que fez esta Virgen, Madre | de Déus, ante muita gente
355:22que por Déus no-lle pesasse | d' ir dela acompannado.
355:23E diss' el: “E non iredes | comigo, se Déus me valla,
355:94oíron como falava | e dizía: “Déus loado
360:2amor de Déus e que punna | de nos guardar de sa sanna.
360:3Ca enquant' é de Déus filla | e crïada e amiga,
360:4en rogar-lle que nos ame | sól non há Déus que lle diga,
360:7E pois Déus quis seer hóme | fillando a carne dela,
360:11Demais que dirá Déus Padre | a séu Fill' o día fórte
360:15E demais, como Déus póde | seer contra nós irado
360:20pois que tu és de Déus Filla | e Madr' e nóssa vogada,
360:21que esta mercee haja | por ti de Déus acabada,
361:10venceu o sennor dos mouros | pola fé de Déus crecer.
361:15En esta tan gran vertude | meteu Déus, com' aprendí,
361:36porque tan gran maravilla | lles quiséra Déus mostrar
361:41feziste que Déus o Padre, | que o mundo en si ten
362:26e quería Déus por elas | grandes miragres mostrar.
362:30“Par Déus, éu fiz aquel' arca | ante que fosse cegar.”
362:32dizendo: “Se alá chego, | ben hei fïúza en Déus
365:16que na ôrdin non querría | viver: “ca, si Déus me valla,”
366:14de Déus, que o guarecera | ja d' outras grandes doores.
367:54de Déus saúd' e nos dá alegría.
368:38e viron a igreja, | disséron: “Déus loamos
368:44e a Déus e sa Madre | foron loores dados;
369:55E 'n lavando-o de rejo, | quis Déus que ll' escorregasse
369:73Disse-ll' ela: “E son muitos?” | Respôs el: “Par Déus de céo, | non é mais dũu senlleiro,
369:75Rogou-ll' ela entôn muito | que por Déus que llo mostrasse
370:4pois que a Déus prougue, Sennor dos sennores,
370:11Esta nos quis dar Déus por nóss' avogada
371:37chamando: “Santa María, | Madre de Déus Manüél.”
374:4que fezo Santa María, | de que Déus quis seer nado,
375:18de Déus que nos sempre vee,
377:8pintava da Santa Virgen, | Madre de Déus grorïosa;
378:1Muito nos faz gran mercee | Déus Padre, Nóstro Sennor,
379:34de Déus, a que dessonraran. | E daquesto fïadores
380:16foi u Déus siía.
380:26mal con Déus quería
380:29dela, porque de Déus
380:39ca Déus a fez mellor
381:9de sa mollér Déus lle déra | aquele fillo barôn,
381:14que ben como llo Déus déra, | assí llo ar foi toller.
382:2que dos reis as voontades | enas mãos de Déus son.
382:4ca segund' é Déus e hómen | e Rei, póde-o fazer;
382:5Déus porque há gran vertude, | e Rei por séu gran poder, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
383:25Jesú-Cristo, Déus e hóme, | andou; e a poucos días
386:4ena cidade mui nóbre | que fez Déus por maravilla,
386:35é, Sennor, se Déus nos valla, | aquesto que vós fazedes
390:5e a Déus que nos queira perdõar
390:8A nós faz que queiramos Déus servir,
390:12A nós faz que sabiamos Déus temer,
390:16A nós faz que connoscamos a Déus,
392:6ca dïabos son monteiros | de Déus, segund' Escritura.
392:17Madre de Déus, do gran Pórto; | mais foi preso muit' aginna,
392:25E el meteu-lle na jura | a Déus e Santa María,
392:35E respôs ao alcaide: | “Por Déus e por caridade,
399:1Quen usar na de Déus Madre | falar e amiga,
399:4como creç' a Déus, séu Fillo, | assí el m' ajude;
399:23e diss' assí: “Par Déus, fillo, | mui pouco me présta
399:30te vai confessar correndo. | Ca Déus, que castiga
400:5como de Déus hajamos ben,
400:14a Déus de mui bon coraçôn;
401:3que rógues a téu Fillo | Déus que el me perdôn
401:12fezéss' ende cantares, | rógo-te que a Déus,
401:52mercees que me gães, | se o Déus por ben vir,
402:12mais catad' o gran ben que vos Déus déu;
402:17ést' e de como Déus a perdõar
403:62Déus sobir, onde vẽo,
404:2o santo leite que Déus quis mamar.
404:26polo ben que Déus pos en ti loar.
404:33carne téu Fillo, que Déus envïou
404:39Assí loando a Madre de Déus
406:8que a Déus rógue | que nos sempr' ajude
406:25róg' a Déus, que nos | guarde de doores.
406:36faz que nos sejan | de Déus perdõados,
406:43e nós roguemos | a que Déus mininno
407:16e non quér' en Déus creer.”
407:29E pidindo por Déus jouv' i gran sazôn,
407:33Mas pois, na fésta en que Déus resurgiu,
407:48a de que Déus quis nacer.
409:12que de Déus haveremos
409:24de Déus, per que honrrada
410:22Déus e hóm', iría parir.
410:29séu Fill', a Déus con gran sabor
411:2a hóra que a Virgen | Madre de Déus, foi nada.
411:6que do Sant' Espírito | de Déus fosse morada. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:20Déus toda-las sas cousas | dous tant' acrecentava;
411:28Joaquín; porên vai-te, | pois de Déus és maldito,
411:38ca Déus pera gran cousa | xa tiínna guardada.
411:40e sa desaventura | a Déus muit' ementando
411:42quis Déus que do séu ángeo | foss' ela confortada. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:43E disse-lle: “Non temas, | Ana, ca Déus oída
411:53grand' entre méus vezinnos, | que éu, palo Déus santo,
411:68a ti de Déus do céo | por te fazer certeiro
411:72certãamente cree | que te dará Déus filla,
411:75entre Déus e as gentes | que foren pecadores.
411:78de Déus as sas mercees | ca ren que foss' osmada.”
411:87cousa, e non passedes | de Déus séu mandamento,
411:90vos dará Déus tal mórte | que será mui sõada.”
411:93farei vósso consello; | mais, por Déus, compannões,
411:100ca Déus enas sas coitas | porría meezinna
411:122comeu daquela fruita | que Déus ll' houve vedada.
413:5por que Déus do céo con sa deïdade
413:15Mas aquesta Virgen amou Déus atanto
413:18e ben semella de Déus tal drudaría.
413:26foi madre e virgen, ca Déus xo quería.
414:1Como Déus é comprida Trĩidade
414:19de como Déus buscou carne sagrada
414:42que róg' a Déus, de que ficou prennada
415:6foi lógo Déus e pres encarnaçôn.
415:8foi lógo Déus hóme feit', a la fé;
415:13a Déus, que non podïamos veer
415:15E u lle disse “Contigo é Déus”,
415:26houvéssemos sempre de Déus perdôn.
417:2a Déus quando ll' o séu Fillo | foi no templo presentar.
417:12sempr' a Déus esto pidía | que ante que a morrer
417:17dizendo: “Pois este vejo, | Déus, que viver-me leixou
417:21e que Déus comprid' e hóme | és e do mundo Sennor,
418:2Déus, a sa Madr' os déu ja.
418:8todo ben compridamente, | por fazer a Déus prazer;
418:10vẽo Déus en ela carne, | con que nos pois julgará.
418:13por que fez dela sa Madre | Déus, e cabo dele sé
418:18de Déus com' aquesta houve, | nen outra non haverá.
418:21u Déus en ela pres carne | e foi hóme, ca des i
418:30ante Déus por avogada, | e por sempr' assí será.
418:31O séptimo destes dões | é haver de Déus temor;
418:34Jesú-Cristo, Déus e hóme, | que por sempre regnará. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
419:1Des quando Déus sa Madre | aos céos levou,
419:8vos quér', e en qual guisa | a vẽo Déus levar
419:11Assí foi que o día | que Déus mórte prendeu,
419:20un ángeo lle disse: | “Madre de Déus, avé:
419:30os apóstolos tigo, | que Déus vĩir mandou
419:38o ángeo vẽéra | que lle Déus envïou.
419:54foi que Déus vos adusse | aquí e vos juntou.
419:63Outro día San Pedro | a vóz de Déus oiu
419:68Déus, que foi Padr' e Fillo | desta Virgen de prez:
419:84os viu, que Déus fezéra | ena nuve vĩir;
419:100e que te Déus non ama | gran móstra ch' ên feit' há,
420:2de Déus, téu Padr' e Fillo, | est' é cousa provada.
420:4fuste e a ta alma | de Déus santivigada,
420:20pelo ángeo santo, | e ar de Déus prennada,
420:27bẽeita u pariste | hóm' e Déus sen tardada,
420:63Bẽeita u téu Fillo | a Déus t' houve mostrada
420:65Bẽeita u Déus quiso | que ta carne juntada
420:68de Déus e ar dos santos, | e nóssa avogada.
421:2de Déus, María,
422:1Madre de Déus, óra | por nós téu Fill' essa hóra.
423:1Como podemos a Déus gradecer
423:6a pïedade de Déus quér negar.
424:11com' éra Déus Rei; e porên
424:22com' éra hóm' e Rei e Déus;
424:54ofereron a Déus los Reis;
425:4devemos, ca Déus quis morrer
425:9Déus por sa mórt' e resurgiu
425:15Grand' alegría nos déu Déus
425:24foi Déus u o foron buscar
426:1Subiu ao céo o Fillo de Déus
427:1Todo-los bẽes que nos Déus
427:12Déus sobre los séus dicípolos, que seer
427:15Déus que per séu Espírito saber
427:36mai-la vertude daquel Déus que há poder
427:40ben so aos céos; mas foi-lles Déus toller