Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
CREEN9
165:25que per nulla ren non creen | que tu és Madre de Déus;
264:38nen creen no téu Fillo, | ca mestér nos sería.”
268:20alçou e diz. “Virgen sant', a | que non creen os pagãos,
297:9a aqueles que o creen; | e porên, se Déus m' ajude,
297:16vertude, sól que a creen, | ben assí por semellança
312:4os que creen ena Virgen, | que é Sennor de nobrezas,
329:16ben creen mouros sen falla, | e desto dulta non han,
340:46Tu és alva dos que creen
426:34resurgir, que non creen os fariséus.”