Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
CREE18
146:89o que non cree que darás
149:39e quen cree ben esto, | o démo nen sas artes
224:6e quen aquesto non cree, | faz torpidad' e loucura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
282:4d' acorrer sól por un vérvo | a quen en ela ben cree;
297:1Com' é mui bõ' a creença | do que non vee hóm' e cree, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
297:6o que nunca haver pude | quen en eles ben non cree.
297:14que na omagen vertude | acha o que o ben cree.
297:22en que foi travar un falsso | frade que en Déus non cree,
297:24o que cree que vertude | há no madeir' entallado
297:30dizendo: “Este rei tenno | que enos ídolos cree.”
297:42del por si e por sa Madre | come d' hóme que non cree.
311:5e quen aquesto non cree, | sa creença non val ren,
325:5e quen aquesto non cree | maravillosament' érra
331:4que o que en ela cree | non busc' outra meezinna;
335:9e o que non cree esto | muito per faz gran sandece
365:30e quen non cree aquesto | ment' e faz gran falsidade.”
401:27mui mal a queno cree | e pois s' ên mal achar,
411:72certãamente cree | que te dará Déus filla,