Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
CRÉRIGO55
24Esta é como Santa María fez nacer ũa fror na boca ao crérigo, depois que foi mórto, e éra en semellança de lílïo, porque a loava.
24:27o méu crérigo, nen meter
32Esta é como Santa María amẽaçou o bispo que descomungou o crérigo que non sabía dizer outra missa senôn a súa.
35:63Quant' o crérigo dizía | o almiral tev' en vil,
46:63e un crérigo vĩir
75:7a un crérigo que éra | de a servir desejoso;
75:34diss' ao crérigo tóste | que daquesto se calasse,
75:37Ao crérigo pesava | desto que ll' ela dizía,
75:57En casa do riqu' estava | un crérigo d' avangeo
75:78e disse a Virgen santa | ao crérigo: “Seede,
75:81O crérigo, macar teve | que lle dizía dereito
75:86con sas mãos, e tan tóste | o crérigo comungó-a;
75:129Quand' o crérigo viu esto, | fillou-se-ll' ende tal medo,
87Como Santa María mandou que fezéssen bispo ao crérigo que dizía sempre sas hóras.
92Como Santa María alumeou un crérigo que éra cégo.
92:8pois lum' a un crérigo séu
102Como Santa María livrou un crérigo que os ladrões deitaran en un poço.
104:19E o crérigo sen arte | de a comungar coidou;
111Esta é como un crérigo de missa que servía a Santa María morreu no río que ven por París; e a tercer día ressocitó-o Santa María e sacó-o do río.
124:27un crérigo mi aduzede, | a que diga quanto fix
125Como Santa María fez partir o crérigo e a donzéla que fazían voda, porque o clérigo trouxéra este preito pelo démo, e fez que entrassen ambos en orden.
125:6que fezo Santa María | por un crérigo alvernaz
125:9O crérigo maiordomo | éra do bispo ben dalí
125:18mai-lo crérigo que dixe | lle quis tal ben de coraçôn,
125:29Quand' entenderon aquesto, | lóg' ao crérigo sen al
125:36e ao crérigo vẽo | o démo con alegría,
125:39E o crérigo ll' ar disse: | “Tórna-t' alá, amigo méu,
125:44mai-lo crérigo das mãos | muit' aginna lla tollía.
125:45E entôn atán fremoso | o crérigo lle pareceu
125:66O crérigo que disséra | sempre sas hóras, essa vez
132Esta é como Santa María fez ao crérigo que lle prometera castidade e se casara que leixasse sa mollér e a fosse servir.
132:19a un crérigo fremoso
144:36E o crérigo, quand' aquesto viu
149:13En térra d' Aleimanna | un crérigo havía
151Esta é dun crérigo que honrrava as eigrejas de Santa María e guardava os sábados, pero que éra luxurïoso.
151:4por un crérigo que muito | a honrrava; mais fazía | sa vida lussurïosa
156Este miragre fez Santa María en Cunnegro por un crérigo que cantava mui ben as sas prosas a sa loor, e prendêrono heréges e tallaron-ll' a lingua.
156:7por un crérigo, que foran | a furt' heréges prender
156:44e o crérigo na orden | dos monges se foi meter.
162:27Ao crérigo capelán
168:13un crérigo, que o achou
225:39E tan tóste que saída | foi, o crérigo fillou-a
225:45e des alí adeante | foi o crérigo por isto
238:37El respondeu escarnindo: | “Crérigo, que torp' estás!
313:29mais un crérigo que éra | i, pois viu a coita tal
313:40e o crérigo dizendo: | “Madre de Nóstro Sennor,
313:51O crérigo, pois diss' esto, | os ollos a céo alçou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
313:64que o crérigo adusse | a Vila-Sirga, u faz
316Como Santa María fillou vingança do crérigo que mandou queimar a ermida, e fez-lla fazer nóva.
316:11En aquela vila houve | un crérigo trobador,
318Como Santa María se vingou do crérigo que furtou a prata da cruz.
327Como Santa María guariu o crérigo que se lle tornaran as pérnas atrás porque fez ũus panos mẽores dun pano que furtou de sôbelo altar.
327:15Un crérigo da eigreja | que o viu alí seer,
343:20e lóg' o démo lle disse: | “Ai, crérigo escomungado, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
404Esta septüagésima sésta é como Santa María guareceu con séu leite o crérigo de grand' enfermidade, porque a loava.