Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
CAVALEIRO107
15:111de San Mercuiro, o cavaleiro
15:148que ll' un cavaleiro branco déu,
16Esta é como Santa María converteu un cavaleiro namorado, que s' houvér' a desasperar porque non podía haver sa amiga.
16:7Este namorado foi cavaleiro de gran
16:27O sant' abade, que o cavaleiro sandeu
16:39O cavaleiro fez todo quanto ll' el mandou
16:43Mas o cavaleiro tant' havía gran sabor
16:55O cavaleiro disse: “Sennor, Madre de Déus,
16:63Poi-la Grorïosa o cavaleiro por séu
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus hómees.
22:8que un cavaleiro, por desamor
44Esta é como o cavaleiro que perdera séu açor foi-o pedir a Santa María de Salas; e estando na eigreja posou-lle na mão.
45Esta é como Santa María gãou de séu fillo que fosse salvo o cavaleiro malfeitor que cuidou de fazer un mõesteiro e morreu ante que o fezésse.
45:3E desta guisa avẽo | pouc' há a un cavaleiro
45:73daquel cavaleiro mórto, | e vivo o levantaron;
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:9que éra dun cavaleiro; | e d' outra parte de fronte
48:12se non quant' o cavaleiro | da fonte lles dar quería,
48:31Pois que viu o cavaleiro | que sa font' assí perdera
57:34Reimund', un cavaleiro
58Como Santa María desvïou a monja que se non fosse con un cavaleiro con que poséra de s' ir.
58:14dun cavaleiro; e pos preit' atal
63Como Santa María sacou de vergonna a un cavaleiro que houvér' a seer ena lide en Sant' Esteván de Gormaz, de que non pod' i seer polas súas tres missas que oiu.
63:5por un cavaleiro a que foi guardar
63:7Este cavaleiro, per quant' aprendí,
63:27Mais o cavaleiro de que vos falei
63:56que ja cavaleiro nunca tanto fez
64:35Foi-s' o cavaleiro lógo dalí. Mas, que fez
64:38que un cavaleiro fezo dela namorar.
64:71O cavaleiro disse: “Dona, desto me praz,
84Como Santa María resuscitou a mollér do cavaleiro, que se matara porque lle disse o cavaleiro que amava mais outra ca ela; e dizía-lle por Santa María.
84:7Esto foi dun cavaleiro | que casad' éra mui ben
84:38Diss' entôn o cavaleiro: | “Ai Déus, que maa vijôn!”
84:48e diss' ao cavaleiro: | “O méu Fillo recebeu
94:27tal ben a un cavaleiro,
94:45E o cavaleiro fez,
94:67do cavaleiro mui cedo,
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:5contra un séu cavaleiro | que tal promessa lle fez
121:39Foron-s' eles; e daquesto | o cavaleiro non viu
137Como Santa María fez seer casto a un cavaleiro que soía seer mui luxurïoso.
137:4a un cavaleiro que éra séu, non allẽo, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
144:20Ond' un cavaleiro ben d' i casou
148Como un cavaleiro guareceu de mãos de séus ẽemigos por ũa camisa que chaman de Santa María, que tragía vestida.
148:15Onde un cavaleiro | ũa destas tragía
152Como ũu bon cavaleiro d' armas, pero que éra luxurïoso, dezía sempr' “Ave María”, e Santa María o fez ên partir per sa demostrança.
152:3E dest' un mui gran miragre | mostrou por un cavaleiro
152:19U a viu o cavaleiro, | foi con medo espantado
155Como un cavaleiro d' Aleixandría foi malfeitor, e quando vẽo a vellece, repentiu-se e foi a un santo ermitán confessar-se; e el disse-lle que jajũasse, e o cavaleiro disse que non podía.
155:12cavaleiro, mui sobejo | e mui brav' e roubador;
158Esta é como Santa María sacou de prijôn un cavaleiro e mandou-lle que se fosse pera Rocamador.
158:3E de tal razôn vos quéro | contar un mui gran miragre, | que fez por un cavaleiro
174Como un cavaleiro servía Santa María, e avẽo-lle que jugou os dados, e porque perdeu dẽostou Santa María; e arrepentiu-se depois, e do pesar que ende houve tallou a lingua; e sãô-lla Santa María, e falou depois mui ben.
174:3Onde a un cavaleiro | avẽo que muit' amava
194:6a casa dun cavaleiro | foi pousar cobiiçoso,
194:16E o jograr espediu-se | mannãa do cavaleiro;
195Como Santa María fez que honrrassen o cavaleiro que morreu no torneamento, porque guardou a sa fésta.
195:12dun bon cavaleiro
207Esta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara, e soltó-o en ũa eigreja de Santa María, e disse-lle a Magestade “gracías” porên.
207:5a un mui bon cavaleiro | e séu quito servidor,
207:8ca si, e un cavaleiro | matou-llo. E con pesar
214Como Santa María fez a un cavaleiro que gãasse ũa igreja que lle prometera.
216Como Santa María se mostrou en semellança da mollér do cavaleiro ao démo, e o démo fugiu ant' ela.
216:7Ela dun bon cavaleiro | mui rico éra mollér,
216:15O dïabo, pois menage | do cavaleiro fillou
216:17Porên como lla levasse | o cavaleiro cuidou,
216:39E diss' ao cavaleiro: | “Fostes hóme de mal sen
216:43O cavaleiro da Virgen | muit' alégre s' espediu
232Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, e quando viu que o non podía achar, levou ũu açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.
232:7En Trevinn' un cavaleiro | foi que éra caçador,
233Como Santa María defendeu un cavaleiro que se colleu a ũa eigreja súa dũus cavaleiros que o querían matar.
233:4por un mui bon cavaleiro, | que en ela ben creía
237:73E ves, un cavaleiro ven | per aquele recóste,
237:81“Cavaleiro”, disse-ll' entôn, | “e porquê vos sinades?
237:97Adussérona ben dalí | u a o cavaleiro
264:28do mar un cavaleiro | que éra mui creente
281:28Diss' entôn o cavaleiro: | “Este poder nono hás
281:40de fóra o cavaleiro, | e a sa mão levou
281:46e viron o cavaleiro | sóo senlleiro estar.
282:9un fillo de Dïag' Sánchez, | un cavaleiro que sei
285Como Santa María fez aa monja que non quis por ela leixar de s' ir con un cavaleiro que se tornass' a súa ôrdin, e ao cavaleiro fez outrossí que fillasse religïôn.
312Como o cavaleiro non pude comprir sa voontade con sa amiga na casa en que lavraran a omagen de Santa María.
312:11Esto foi dun cavaleiro | que apóst' e fremos' éra
312:23Des que tod' esto foi feito, | o cavaleiro fillou-a
312:55Onde con nojo da casa | que houve, o cavaleiro
312:59Entôn aquel cavaleiro | entendeü que errara
314Como Santa María guareceu ũu cavaleiro de Segóvia que havía perdudo o lume dos ollos.
314:19e o cavaleiro foi-se | deante e fez ferir
314:29sabor.” E o cavaleiro | disse come en desdên:
314:34Enquant' el foi pola dona, | o cavaleiro perdeu
314:46Pois est' a don' houve dito, | o cavaleiro cobrou
314:51cobrou aquel cavaleiro | pola Virgen que aduz
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
336:11Esto foi dun cavaleiro | que de coraçôn amava
336:15Este cavaleiro éra | grand' e apóst' e fremoso,
336:35Entôn diss' o cavaleiro: | “Mia Sennor, éu sõo vósso,
336:45o cavaleiro que ante | con gran luxúri' ardía
341:7Alí foi un cavaleiro | grand' e apóst' e fremoso
352Esta é como Santa María del Viso guariu ũu açor dun cavaleiro.
352:7Aquest' a un cavaleiro | conteceu que vassal' éra
352:10que fora dun cavaleiro | natural d' Estremadura.
352:15o cavaleiro de dar-llo | nen sól por haver vendê-lo;
352:31O cavaleiro de cera | fez lóg' ũa semellança
363Como Santa María livrou de prijôn un cavaleiro por ũa cantiga que lle fez, que tiínna preso el Con Simôn.