Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
CAEU53
35:68e britou lógo o maste, | e sobr' el entôn caeu
65:24atá que caeu en grand' enfermidade
74:33con que pintava; e porên non caeu,
105:63en que caeu fóg' assí Déus me valla,
106:30lógo ll' o cepo caeu
107:34pero caeu lonj' alá
113Como Santa María de Monsserraz guardou o mõesteiro que non feriss' a pena en ele que caeu da róca.
113:9Esta caeu en tal guisa, | se a Déus leixasse vĩir,
117:18caeu en térra e jouve mui gran péça muda.
131Esta é como Santa María guardou o emperador de Costantinóbre que non morresse so ũa pena que caeu sobr' ele, e morreron todo-los outros que con ele éran.
132:77que caeu; e en jazendo
138:22e caeu en un mui gran silvar entôn.
141:25e caeu en térra e con coita chorava
142:14e caeu na agua, que ja per ren
144:41que o touro lógu' en térra caeu
153:41e ant' o altar caeu
154:6e con ajuda do démo | caeu en desasperança.
191Como a alcaidessa caeu de cima da pena de Róenas d' Alvarrazín, e chamou Santa María e non se feriu.
191:20ca pero caeu mui d' alte, | non foi mórta nen ferida,
201:30pero caeu en térra, | ca mui mal lle doía.
205Como Santa María quis guardar ũa moura que tiínna séu fillo en braços u siía en ũa torre ontre dúas amẽas, e caeu a torre, e non morreu nen séu fillo, nen lles empeceu ren, e esto foi per oraçôn dos creschãos.
213:63Demais en un gran barranco | caeu con el o cavalo,
215:26que lle fez perdê-lo braço | lógu', e caeu-ll' a espada.
222:21caeü dentro no cáliz, | esto foi sabud' e visto, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225Como ũu clérigo ena missa consomiu ũa aranna que lle caeu no cález, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez Santa María que lle saísse pela unna.
227:10a Sevilla ena guérra, | caeu en cativ' entôn.
227:36e caeu-ll' a meadade | deles, que o non oíron;
241Esta é como un meninno que éra esposado con ũa meninna caeu de cima dũa muit' alta pena en fondo, e quebrou per todo o córpo e morreu. E sa madre começó-o de pedir a Santa María, e déu-llo viv' e são, e ontr' o moço e sa esposa meteron-s' en orden.
242:20o teve, macar gróss' éra, | que sól non caeu per ren;
249Como un maestre que lavrava na eigreja que chaman Santa María d' Almaçán, en Castroxeriz, caeu de cima en fondo, e guardó-o Santa María que se non feriu.
249:19e caeu ben do mais alto; | e en caendo chamou
252Como Santa María guardou ũus hómẽes que non morressen dejuso dun gran monte de arẽa que lles caeu dessuso.
252:10mas caeu lógo sobr' eles | o mont', e come quen sérra
253:44qu' en dúas péças caeü | ja feit', e porên sinou-se (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
266Como Santa María de Castroxerez guardou a gente que siía na igreja oíndo o sermôn, dũa trave que caeu de cima da igreja sobr' eles.
266:17que caeu ũa gran trave | sobre la gente; mas non
276Como Santa María do Prado, que é cabo Segóvia, guariu un monteiro del Rei dũa campãa que lle caeu de suso.
276:21foi e caeu sobr' esse.
282Como Santa María acorreu a un moço de Segóbia que caeu dun sobrado mui alto, e non se feriu porque disse: “Santa María, val-me.”
282:13encima dũu sobrado | muit' alt', e caeu dalí
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un hóme bõo.
286:28por dar-lle con ũa pédra; | mais viu de como caeu
287:39Quand' esto viu o marido, | aos pées lle caeu
293:24que en pées estar non pode | e lógu' en térra caeu; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
312:62daquel feito; e porende | caeu en mui gran tristura.
325:65caeu-ll' o colar do cólo, | que se non deteve nada;
337Como Santa María guardou un fillo dun hóme bõo que non morresse quando caeu o cavalo sobr' el.
354:21caeu ontr' os pés das bestas, | e foi en atal maneira
364Como Santa María do Pórto guardou triínta hómees que cavavan térra pera sa igreja, e caeu ũa torre sobr' eles e non lles empeeceu.
383Como Santa María de Segónça guardou ũa mollér que quería entrar en ũa nave e caeu no mar, e guareceu e sacó-a Santa María.
383:34de sobir tóst', e na agua | caeu con sa vestidura.
407:23e con mui gran coita en térra caeu
411:80caeu e jouv' en térra | fóra de séu sentido,