Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
AS383
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
6:34e levó-o a sa casa, | pois se foron as gentes;
6:45As gentes, quand' est' oíron, | foron alá correndo,
7:19As monjas, pois entender
7:50e as donas a brasmar,
9:59e foi buscar u as | omages vendían,
9:90“Sandeus, non ponnades | en ele as mãos;
11:25e lóg' as pórtas abría
13:13ante chegou muit' aginna | e foi-ll' as mãos parar
15:110u as sas armas ante leixou
15:132e as armas todas essa vez
16:51e disse-ll' assí: “Tóll' as mãos dante ta faz
18:53As gentes, con gran sabor,
19:34trouxéssen as carnes per toda Cezilla.
25:45e as omages lle mostrou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
25:84e o vento moveu as ondas,
27:36mandou entôn Cesar as pórtas abrir,
28:35E as donas ar rogou
28:73as gentes, e arredar
28:89e as feridas fillar.
28:116dizer as grandes dõas
29:4as foron as pédras duras.
29:17Porên as resprandecer
29:23Déus x' as quise figurar
31:4quéren end' as bestias mudas.
31:14son as gentes tan movudas,
31:29son as cousas que tu quéres; | e por aquesto te rógo
31:50foi u as bestias metudas
31:56que han as unnas fendudas,
35:30polas levar mais en salvo | foi-as na nave meter
35:42e ponnamos as relicas | alt' u as póssan veer.”
35:44a arca conas relicas; | e tanto que as mostrou,
35:51En tod' est' as seis galéas | non quedavan de vĩir,
35:66se levantou muit' aginna, | que as galéas volver
35:71E fez as outras galéas | aquele vento de sur
35:72alongar entôn tan muito | que as non viron nenllur;
35:100u leixaran as relicas, | e disséron: “Pois Déus quér
36:22que lles valvéss' e non catasse as súas maldades.
38:56que tiínna a Madre fez ben so as tetas decer, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
38:72con gran ravia as começaron todas de roer;
42:14en que as gentes da térra | ían tẽer séu solaz
42:37As gentes, quand' est' oíron, | correndo chegaron i
45:9sen esto os mõesteiros | e as igrejas britava,
46:14as térras u pod' entrar,
48:18que non cantavan as hóras | e andavan mui chorosos.
49:56e lógo as compannas
52:1Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer
52:22viínnan as cabras esto fazer,
53:38“Madr', éu farei i as gentes | vĩir ben dalend' o mar
53:46que as Escrituras soube, | e latín mui ben falar.
53:52mostrade-mi as Escrituras, | ca éu as espranarei; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
54:5atán muitas son as sas pïedades,
54:16que, poi-lo convent' as hóras dizía,
54:43tergeu-ll' as chagas ond' el éra chẽo;
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
59:32ía as pórtas abrir
60:18as pórtas per Ave.
63:47As missas oídas, lógo cavalgou
64:57por que a dona as çapatas fillasse, mil
64:60fillou lógo as çapatas, e fez i mal sen;
65:173e que como fól entr' as gentes guarisse
66:41as vestimentas pedía;
67:49que foi sacar ao démo | lógo as linnas do sẽo,
68Como Santa María avẽo as dúas combooças que se querían mal.
73:1Ben pód' as cousas feas fremosas tornar
74:36vẽéron as gentes lógo dessa vez,
80:11Ontr' as outras molléres tu
83:41viu as pórtas abrir quedo
84:55El mandou abrí-las pórtas | e as gentes vĩir fez,
85:10e poi-lo houvéron feito, ataron-ll' as mãos
85:19mais fremosa que o sól; e lógo ll' as prijões
85:37que mais de cen mil maneiras as almas pẽavan
85:38dos judéus, que as cozían e pois ar assavan
85:39e as fazían arder assí como tições,
86:38que a fez parir e as ondas quedar.
89:47as judéas que a guardavan
93:24as Aves Marías de que vos fui falar.
94:91que as chaves foi achar
95:24pera as gentes que viínnan i en romaría, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
95:68fendend' as ondas per meo ben come navalla.
96:28com' as vózes dizían: “Pẽedença
98Como ũa mollér quis entrar en Santa María de Valverde e non pude abrir as pórtas atẽen que se mãefestou.
98:15as pórtas per nulla guisa | que podéss' entrar;
98:20mui mais son as tas mercees | que pecados méus;
98:25entôn as pórtas abértas | viu, e lógu' entrou
99Como Santa María destrüiu un gran póboo de mouros que entraran ũa vila de crischãos e querían desfazer as sas omágẽes.
99:17e as omages toller
99:22de as danar mui privado.
101:27E as orellas ll' abriu,
105:87e disse-ll: “éu trago as meezinnas
111:17as hóras da que Déus nado
113:2as pédras à Madre do Rei,
114:2guarecer ben póde as chagas mortaes.
114:27assí que as chagas que éran atadas
114:35as chagas e sãas. E porên loores
115:157as mui grandes tormentas
115:247as hóras foi dizendo
116Esta é como Santa María fez acender dúas candeas na sa eigreja en Salamanca, porque o mercador que as i poséra llas encomendara.
116:37as que de Toled' aquí
116:44as candeas trouxéron
117:16que por sa Madre Déus dela fillou, fez-ll' as mãos
121:7E aquesto cada día | podendo-as el achar,
121:23e diss' as Aves Marías, | rogando de coraçôn
122:36des i mandou ben as pórtas choír;
122:37e as donas fillaron-s' a carpir,
122:45a meninna, e as pórtas abriu
124Como Santa María guardou un hóme que apedraron que non morresse atá que se mẽefestasse, porque jajũava as vigías das sas féstas.
125:51que lles as juras fezésse; | senôn, soubéssen ben de pran
127:47Quand' est' oíron as gentes, | mui gran maravilla ên
128:43Lóg' a colmẽa levaron | as gentes que i vẽéron,
128:45sôbelo altar, as hóras | todas compridas disséron
130:11As outras fazen hóme seer fól
130:15As outras dan séu ben fazendo mal,
130:19As outras muitas vezes van mentir,
130:23As outras nos fazen muit' esperar
132:106as mesas mandou aginna
136:10beldade, en que as gentes havían fïança.
138:53e porende as amou mais d' outra ren,
143:39e as molléres chorar e carpir
143:41Entôn a Virgen as nuves abrir
144:2as bestias da Madre daquel Sennor
145:30de lle comprir ela as sas promissões.
146Como Santa María guareceu a un donzél, fillo dũa bõa dona de Brïeiçôn, que ía en romaría a Santa María d' Albeça e topou con sus ẽemigos na carreira, e sacaron-lle os ollos e cortaron-lle as mãos.
146:52ll' as mãos con ũu falchôn.
146:100creceron-ll' as mãos entôn.
151Esta é dun crérigo que honrrava as eigrejas de Santa María e guardava os sábados, pero que éra luxurïoso.
151:7Macar tod' esto fazía, | da Virgen, de Crístus Madre, | sempr' as eigrejas honrrava
151:10e que sempr' a Virgen santa | oísse as sas pregueiras.
151:13a eigrej' e os altares | e reluzir as vidreiras;
151:17mas sérra,” diss' el, “as éstras | con pórtas e con esteiras,
151:18que a eigreja non póssa | veer nen sól end' as beiras.”
151:19Ela serrou as fẽéstras | o mais de rijo que pode, | que non viss' el ren de fóra.
151:20E pois que foron deitados, | vẽo un vento tan fórte | que as abriu a desóra;
151:37tollend' os frócos das téstas | e descobrind' as moleiras
155:8e porend' as nóssas culpas | enmenda por nós mui ben,
156Este miragre fez Santa María en Cunnegro por un crérigo que cantava mui ben as sas prosas a sa loor, e prendêrono heréges e tallaron-ll' a lingua.
157:18ca lle passou as queixadas | mais dun palm' e ũa mão.
158:12aqué ven Santa María, | a Madre de Jesú-Cristo, | que as prijões quebranta,
158:15Entôn deitou-ll' as prijões | ao cólo e sacó-o | ante tod' aquela gente
158:23E pendorou i os férros | lógu' e as outras prijões | que ao cólo trouxéra;
159:2os que as sas romarías | son de fazer desejosos.
161:25as pédras todos britaron; | mas en aquestes non davan
161:27As vinnas en redor desta | todas foron destroídas,
161:29da Virgen as orações | daquest' hóme que fez idas
162:8de as trager mal nen viltar.
167:8e viu como as crischãas | ían a Santa María
171:9pera as gentes aduzer
172:2fez, poder há d' as tormentas | toller en todos logares.
173:14o mund' en séu mandamento, | que non catass' as maldades [...] (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
175:62e porende as loores | deste feit' a ela dade.”
176:17E abriu lóg' as cadẽas | e assí lle fez o al,
181:25e as tendas que trouxéran | e o al todo perderon,
183:22e posérona no muro | ontr' as amẽas en az.
185:59ontr' as amẽas, dizendo: | “Se tu és Madre de Déus,
185:70E mandou tanger as trombas | e fez sa hóste mover.
186:50negro come pez. E as gentes alá
192:123contra Méc' as mãos
193:35E depois lles ar contava | como sempre as vigías
193:40lógu' entre mi e as aguas | pos com' en guisa de pano
196:19El fezéra ja as formas, | de que se muito pagava,
196:41e quebrantou as omages, | ca non quis usar en vão
198:1Muitas vezes vólv' o démo | as gentes por séus pecados,
199Como un peliteiro, que non guardava as féstas de Santa María, começou a lavrar no séu día de março, e travessou-se-lle a agulla na garganta que a non podía deitar; e foi a Santa María de Terena e foi lógo guarido.
199:12que da Madre de Déus santa | nunca as féstas guardava,
199:16as péles pera lavrá-las, | non catou al senôn quando
199:34as gentes que i estavan | déron grandes bẽeições
204:26e que fezésse as gentes | que erravan repentir.
205:25do fógo, ontr' as amẽas | punnavan de se deitaren;
205:40e viron ontr' as amẽas | aquela mour' assentada,
205:44a viron, e con gran dóo | alçaron a Déus as mãos
206:26llo foron muito as gentes | e porend' en el travar.
208:11E macar esto dizían, | as missas ían oír
208:12e as hóras enas féstas, | segund' oí departir,
208:29veer as súas e disse: | “Verei que óbra feit' han
208:30na hóstïa as abellas.” | E entôn com' atrevudo
211:27E tanto que as abellas chegaron,
211:37e as abellas lóg' alí crïaron
212:8que quando i casar quéren | as donas que póbres son,
212:12e quand' as póbres casavan, | emprestava-llo sen al;
214:35E como do as a face | devía jazer de juso,
214:36fez per si dad' a sa parte, | e tornou-s' o as de suso
215:9e porên foron as vilas | e os castélos corrudos,
215:11E por mal de nóssa lee | as campãas ên levavan
215:13e depois os crucifissos | e as omaias britavan
217:29loaron muito a Virgen; | e as nóvas lógu' entôn
219:27Outro día, quand' as gentes | vẽéron missa oír
222:9e demais pera as almas | seer-vos-á proveitoso;
222:35As donas maravilladas | foron desto fèramente
224:9de as toller; e sei ben | que, se i mentes parades,
225:43As gentes que i estavan, | quand' houvéron esto visto,
229:9e quando viron as hóstes | dos mouros, lóg' a Carrôn
231:41e as pédras alçar quéres,
231:46as pédras sen gemetría.”
232:4que as tólle e guarece | a quen quér de todo mal,
233:39e de sũu se tornaron. | E pois as gentes soubéron
234:22a lingua daquele moço | e as orellas d' abrir.
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:13As cinque féstas da Sennor, | Reínna corõada,
243:15des i deceron a elas | e assí as aaguavan,
244:10as gentes e dan i algo, | cada ũu do que ten.
245:63E as pórtas do castélo | fórtes, com' aprendí éu,
245:68as pórtas do mõesteiro | sarradas; mas entrarás
246Esta é dũa bõa mollér que ía cada sábado a ũa eigreja que chaman Santa María dos Martires, e obridô-xe-lle, e depois foi alá de noite, e abriron-xe-lle as pórtas da eigreja.
246:1A que as pórtas do céo | abriu pera nos salvar,
246:2poder há nas deste mundo | de as abrir e serrar.
246:17mas as pórtas ben serradas | achou, e fillou-s' acá
246:20viu lóg' as pórtas abértas, | e foi en séu coraçôn
246:24da igreja. E pois fóra | foi, as pórtas serrar viu;
246:28achou-as assí serradas | que des alí foi ben fis
248:8e que van en romería | as gentes muitas alá (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
249:16e quadrava ben as pédras | e põía-as en az
251:32as donas aa claustra | e delas se partir,
255:111Santa María, que as coitadas
255:117Quand' est' o meirinno e as gentes
256:26as sas mãos e os pées, | ca mui gran pról me terrá.”
257:7As relicas éran muitas de Santa María
257:9miragres; e el Rei ensserró-as aquel día
257:16e as arcas en que siían mal desbaratadas; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
257:17mais as de Santa María éran ben guardadas,
259:24con que sãassen as gentes do mal
259:28e sãavan as gentes da door,
259:41e tan ben sãan as gentes de pran,
261:53Quando os viu, foi as mãos erger
261:66E pois chegou, fez as pórtas britar
262:15As pórtas e as fẽéstras | serraron-se lógu' en par,
262:16e os santos e as santas | começaron de cantar
262:27En outro día as gentes | vẽéron missa oír,
262:28e viron as pórtas clusas | e quiséronas abrir,
264Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que tiínnan cercada Costantinópla, tanto que os crischãos poséron a sa imagen na riba do mar.
264:36u a feriss' as ondas, | e assí lle disséron:
264:39Entôn toda a gente | aos céos as mãos
264:40alçaron, e tan tóste | as naves dos pagãos
265:64quis e foi deitar as cartas, sen mentir,
265:66as foi e tornou bravo com' un leôn.
265:67Ca as cartas dizían: “Aos dalá,
265:77catou as lêteras e diss': “O malvaz
265:80que ele as escriviu, par San Denís;
267:62fóra d' ontr' as ondas o houve tirado.
268:19chorou muito dos séus ollos | e aos céos as mãos
272:45braadando pelas rúas, | e as gentes fez vĩir
277:2aquele que as sas féstas | non guarda e 'n pouco ten. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
278:10E porend' as gentes algo | começavan d' i fazer,
288:20son as almas enos céos | dos santos, e corõadas,
288:21aqueles que as carreiras | de Déus houvéron andadas
288:23E as vírgẽes cantavan | ben ante Santa María,
288:24e ũa dessas donzélas | contra as outras dizía:
289:29e desaprendeu-ll' as mãos | e tolleu-ll' end' as doores;
292:70o tesoureiro as pórtas | d' our' e non d' outro metal.
294:21as outras mãos nos peitos | tiínnan por semellança
295:6muit' apóstas e fremosas; | e fazía-as vestir
295:13e ben assí as fazía | põer sôbelo altar;
295:34e as mãos que beijasse | lle começou a pedir.
295:39“Non,” diss' ela, “mais as vóssas | mãos vos beijarei éu
295:43Pois s' as monjas espertaron | desta visôn, foi-lles ben,
302:11Outro día de mannãa, | des que as missas oíron,
303:7Costum' é que as meninnas | que ena orden crïadas
303:9porên freiras que as guardan | lles dan, per que castigadas
305:14e jajũass' as sas féstas | e oísse séus sermões.
305:18Mas atán muit' éra póbre | que pidía as rações;
305:21mas pola Virgen bẽeita | as rações demandava,
306:4por que fezo Déus as cousas | que non éran ant' e son
306:5óra, muit' é de mal siso; | ca as óbras de Déus non
307:35E segund' as paravlas lle fez o son,
308:14Mas Déus, que dá as doores | a muitos polos provar,
308:27A primeira foi tan grande, | ca as foron mesurar,
308:32a honrra da Virgen santa, | e as pédras fez furar
308:33e ant' o altar da Virgen | as fez lógo pendurar.
309:53os ũus dando dinneiros, | outros metend' i as mãos,
311:47Quand' esto viron as gentes, | déron todos gran loor
313:20e volvendo-s' as arẽas; | des i a noite se fez,
317:27As gentes, temendo de lles vĩir mal,
317:35E quando as pórtas sarradas achou,
319:55Ela diz: “Amigos, as sogas tallade,
323:2é de guardar ben as cousas | que lle son acomendadas.
323:22e fugiron, e ficaron | as casas desamparadas.
323:33e guardou as outras cousas, | que non achou pois falida
323:34hóme de ren en sa casa, | nen sól as pórtas britadas.
324:38E começou lóg' as mãos | contra os céos erger.
325:35A moura con mui gran sanna | mandou-as lógu' essa hóra
325:44que ían cavar as vinnas, | deles brancos, deles louros;
325:45e oiu mogir as vacas | e oiu brüiar os touros,
326Como Santa María de Tudía prendeu os ladrões que lle furtaron as colmẽas.
326:12vẽen i as gentes e son roméus
326:20saberá que as poséron alí
326:22guardava-as ũa póbre mollér.
326:39E as colmẽas tiínnan atrás
327Como Santa María guariu o crérigo que se lle tornaran as pérnas atrás porque fez ũus panos mẽores dun pano que furtou de sôbelo altar.
332:15As donas daquel convento | todas mui gran devoçôn
333:11Este tiínna os braços | tórtos atrás, e as mãos
333:31As gentes que o viían | assí tolleit' e perdudo,
333:46pos as sas mãos mui tóste | alí per u mal sentía.
333:51loando a Grorïosa. | E as gentes s' espertaron
335:35e irei catar as arcas | se me ficou i farinna.”
335:41mas el per si fez as papas | mui ben e apòstamente
335:42e levou-as en sa mão | de mui bõa voontade.
335:57e as arcas de farinna | chẽas, e tan avondada
339:14d' as gentes muit' i de sa pról fazer.
341:6ant' aquel que as maldades | e os érros se desfazen.
341:39E pois disséron a missa, | sobr' o altar pos as mãos,
341:53que quis que as cousas duras | lle fezéssen reverença
341:54en lle seer saborosas | ben come as móles fazen.
342:3Ca en fegurar as cousas | da fegura que hoj' han
342:5Déus, nen sól filla cuidado | de as fegurar, ca tan
342:9nen outrossí enas érvas, | ca el xe as faz nacer
343:42a que quen quér as daría | que se migo conssellasse.
345:35Quand' el Rei oiu aquesto, | connoceu as maestrías
346:23Quand' esto viron as gentes, | déron loores grãadas
346:25que as pórtas do inférno | ten por nóss' amor sarradas
349:2de quen ll' as saüdações | de Don Gabrïél ementa.
351:2ben pód' avondar as outras | cousas e fazer crecer.
351:17a póbres que as comessen. | En tod' est' a lazerar
352:24que nulla ren non valvéron; | pois no tempo quand' as vinnas
352:39E demais fez-ll' outra cousa, | que as penas que mudadas
352:40ante haver non podéra, | houve-as lógo deitadas
355:80as mãos atrás e lógo | aginna o enforcaron;
358:26e as torres acabadas, | est' é cousa connoçuda,
359:1As mãos da Santa Virgen | que tangeron acarôn
360:13e as chagas eno córpo | que pres pera dar conórte
360:16quando lle sa Madr' as tetas | mostrar con que foi crïado
361:16que as monjas que moravan | en aquel logar, assí
361:21ca lles dava séu conórte | e guardava-as de mal
361:25havía. Porend' as monjas | todas mui de coraçôn
361:28Santa Igreja gran fésta, | que as monjas por solaz
361:31come mollér que parira. | E as monjas arredor
362:2pois que dos pecados póde | as almas alumẽar.
362:11pora trager as reliquias | sempre ena precissôn.
362:14pois que soube que havían | as reliquias i andar.
362:20as fillou lógo correndo | un que éra i daián
362:21e levou-as pelas térras | e sofreu mui grand' afán
367Como Santa María do Pórto guareceu al Rei Don Afonso dũa grand' enfermedade de que lle inchavan as pérnas tan muito que lle non podían caber enas calças.
367:32as pérnas ambas e se lle pararon
370:5que dela pres carn' e as nóssas doores
371:39as gentes aa ribeira. | E pois que soubéron ben
372:10que mordía as gentes | e come can ladrar
372:12foron-ll' atar as mãos | e os pées entôn;
376:4as cousas mui mal paradas | a que faz as voontades
378:29tallar séu padr' e aginna | as candeas ar comprou.
379:1A que defende do démo | as almas dos pecadores,
382:2que dos reis as voontades | enas mãos de Déus son.
382:3E ele assí as cambia | como lle ven a prazer,
382:41déz livras de bõa cera, | e fille-as quen quisér;
383:29a aquel cuja nav' éra | que as levass', e punnaron
384:5 que as hóras desta Virgen | dizía de mui bon grado, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
384:36levar-t-ei suso ao céo, | u verás as aposturas,
384:37e eno Livro da Vida | escrit' ontr' as escrituras
384:49pera destrüír as óbras | do ẽemigo maldito,
386:27Enquant' as cartas fazían | desto, foron convidados
392:39Quand' est' oíron as gentes, | loaron os justiceiros,
393:32as mãos contra o céo | de consũu as alçavan,
398:35Pois esto viron as gentes, | déron porende loores
399:28seend' as pórtas serradas, | e diss': “éu te rógo
401:91Tantas son as mercees, | Sennor, que en ti há,
404:27Entr' as molléres bẽeita és tu;
404:35E as tas tetas que el mamar quis
405:35pera as hóras cantar.
409:62e as donas honrradas,
409:82todos alçand' as mãos,
410:24ontr' as vírgẽes, u amou
411:23porque os rezõavan | por malditos as gentes.
411:75entre Déus e as gentes | que foren pecadores.
411:78de Déus as sas mercees | ca ren que foss' osmada.”
413:13que houvéss' as tetas de leit' avondadas
415:20entr' as molléres”, lógo de Jesú
420Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.
422:8U verás dos santos | as compannas espantadas,
422:9móstra-ll' as tas tetas | santas que houv' el mamadas.
422:12U leixarán todos | os viços e as requezas,
422:18U dirán as trompas: | “Mórtos, levade-vos lógo”,
422:27di-ll' o que sentiste | u lle pregaron as mãos.
422:32E u as estrelas | caeren do firmamento,
423Esta primeira é de com' el fez o céo e a térra e o mar e o sól e a lũa e as estrelas e toda-las outras cousas que son, e como fez o hóme a sa semellança.
423:23E u as strelas fez, de cérto sei (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
423:31E u as aves, com' el por ben viu,
424:56aquele que juntou as leis,
427:44os dicípolos e as gentes converter