Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
AGORA25
15:29mas quér' agora que sábias tanto
16:3E desta razôn vos quér' éu agora dizer
65:115E dormid' agora, pois canssad' andades;
71:18viu a Santa María, | com' agora diremos,
75:47que non leixarei agora | pola vélla que no bico
75:96por que sa alma agora | será do démo levada.”
75:128agora a Déus prouguésse | que foss' en póo tornada.”
77:23será agora per min. Ca en aquele día
96:54agora jazer mórto e sen coor.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
103:31e o prïor e os frades, | de que mi agora quitei
108:43quéras agora mostrar
125:65E por partir este feito | oíd' agora o que fez:
196:11El morava en Besanço, | que agora é chamada
201:3E porên, méus amigos, | agora m' ascuitade
214:28vóssa mercee non seja | agora en mi falida;
222:31Mais agora oïredes | todos a mui gran façanna
236:6com' agora oïredes, | se quisérdes ascoitar.
253:66E por aqueste miragre | todos ll' agora rogade
321:36mais fazed' agora tanto | éu direi, e vos calade,
331:26e muit' hei coraçôn fórte | que agora non perece.”
343:21e como sól falar ousas? | Ca agora tal pecado
357:14se non, conta que agora | méus días son acabados.”
369:21Mais hei agora osmado | ũa cousa, per que lógo | en est' érro a metades:
401:8e tu, mia Sennor, róga- | ll' agora e entôn
404:74venno-ti agora grand' emenda dar.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.