Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ŨU63
35:85daquelo que gaannarmos | cada ũu i dará
35:88éran; e pois s' apartaron, | cada ũu deles quis
96:17de ladrões con ũu que andava
106:20ũu deles se nembrar
115:41a cada ũu déron.
133:21e ũu foi a pístola rezar
143:25Porên cada ũu com' a mi vir
145Como San Joán, patrïarca de Alexandría, déu quant' havía a póbres en ũu ano caro.
146:52ll' as mãos con ũu falchôn.
152Como ũu bon cavaleiro d' armas, pero que éra luxurïoso, dezía sempr' “Ave María”, e Santa María o fez ên partir per sa demostrança.
157Como ũus roméus ían a Rocamador e pousaron en ũu burgo, e a hóspeda furtou-lles da farinna que tragían.
157:14que quis ende provar ũu, | mais non lle saiu en vão.
161:33per que cada ũu deve | a seer mui desejoso
164Como a omage de Santa María de Salas déu ũu braado, e tremeu a térra, por un prïor da eigreja que fez tirar a força do sagrado Don Fernando, abade de Montaragôn.
173Como Santa María de Salas guareceu ũu hóme que havía a door que chaman da pédra.
175Como Santa María livrou de mórte ũu mancebo que enforcaron a mui gran tórto, e queimaron un herége que llo fezéra fazer.
182Como Santa María livrou ũu ladrôn da mão dos dïáboos que o levavan.
184Esta é como Santa María livrou de mórte ũu meninno que jazía no ventre da madre, a que déran ũa cuitelada pelo costado.
192Como Santa María livrou ũu mouro a que quería fillar o démo, e feze-o tornar crischão.
193Como Santa María guardou de mórte ũu mercadeiro que deitaron no mar.
194Como Santa María livrou ũu jograr dũus que o querían matar e lle querían fillar o que tragía.
197Como Santa María de Terena ressocitou ũu meninno a que matara o démo.
208Como ũu herége de Tolosa meteu o Córpo de Déus na colmẽa e déu-o aas abellas que o comessen.
213Como Santa María livrou ũu hóme bõo en Terena de mão de séus ẽemigos que o querían matar a tórto, porque ll' apõían que matara a sa mollér.
215:22entôn, e end' ũu deles | lle foi dar ũ' espadada
223Esta é como Santa María sãou ũu hóme bõo que coidava morrer de ravia.
225Como ũu clérigo ena missa consomiu ũa aranna que lle caeu no cález, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez Santa María que lle saísse pela unna.
232Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, e quando viu que o non podía achar, levou ũu açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.
235:36que quantos físicos éran, | cada ũu ben creeu
243:18e chegaron aa agua, | cada ũu como viínna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
244:10as gentes e dan i algo, | cada ũu do que ten.
253:56assí como ja oístes; | e cada ũu loava
271:27Quand' est' houve dito, lógo | cada ũu deles déu
273Esta é como Santa María déu fíos a ũu hóme bõo pera coser a savãa do séu altar.
275:20que cada ũu mordía come can,
284:25mas se ele quisésse | ũu vésso rezar
291:32fez ũu cantar que disse | a gran mercee que fez
307:26a ũu bon hóme con gran resprandor.
313:56foi toda con craridade; | e cada ũu emprês
314Como Santa María guareceu ũu cavaleiro de Segóvia que havía perdudo o lume dos ollos.
322Como Santa María guariu ũu hóme en Évora que houvéra de morrer dun ósso que se ll' atravessara na garganta.
323Como Santa María ressucitou ũu meninno en Coira, ũa aldea que é préto de Sevilla.
324Como Santa María guareceu en Sevilla ũu mudo que havía dous anos que non falara.
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
333Como Santa María de Terena guariu ũu hóme contreito que andava en carreta mais havía de quinze anos.
334Como Santa María de Terena resorgiu ũu hóme que morrera de sandece e tornó-o são.
335:7E por dar a cada ũu | segundo o que merece,
338Como Santa María guareceu na cidade de Évora ũu hóme que éra cégo.
345Como Santa María mostrou en visôn a ũu Rei e a ũa Reínna como havía gran pesar porque entraron mouros a sa capéla de Xerez.
347Esta é como Santa María de Tudía resorgiu ũu meninno que éra mórto de quatro días.
347:21e houve del ũu fillo, | con que foi mui conortada;
348Como Santa María demostrou a ũu rei que trobava por ela gran tesouro d' ouro e de prata.
349Como Santa María mostrou muitos miragres por ũa sa omagen que tragía ũu Rei en sa capéla.
351:12gran gent' a aquela fésta, | e cada ũu punnou
352Esta é como Santa María del Viso guariu ũu açor dun cavaleiro.
355Esta é como Santa María de Vila-Sirga livrou ũu hóme da forca, que non morreu, por un canto que déra a sa eigreja.
355:5ca lle dá por ũu cento, | como Sennor nóbr' e bõa,
366:22mais ante que se tornasse | perdeu ũu dos mellores,
369:27Mais non quiso ũu deles | que o anél lle durasse,
369:29ca enquanto ũu deles | recebía a cevada | que ll' a bõa mollér dava,
391:24e cada ũu chorando | poso en térra sa faz,
409:40e cada ũu sente
424:9que cada ũu per séu sen