Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÉST'15
B:15Santa María, que ést' a mellor
69:38éra que non ést' a név' e a grãa,
135:87u ést' o que seerá
142:40el Rei dizía: “non ést', a la fé;
261:52ést' e sa Madre, onde foi nacer.”
274:24ést' a que me tu fazías, | e leixasche-ma assí
277:5aa térra que chamada | ést' Algarve, u soía
297:11E pois a sa gran vertude | assí ést' aparellada
306:15Alí ést' ũa omagen | da Virgen que non há par
328:18s' ajuntan i con dous ríos, | per que ést' o lóg' honrrado.
380:43ést'. E quen diría
402:17ést' e de como Déus a perdõar
402:18nos há por vós; e sei que ést' assí.
418:15O terceiro de consello | ést', e con mui gran razôn
425:29o ángeo “non ést' aquí”,