Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÉRR'9
79:43que nos ache quitos d' érr' e de pecado;
96:6que non cáia hóme dun érr' en peior.
107:8que foi en érr' e fillada
115:34ca sen érr' a
239:65que sempre d' érr' e d' ocajôn
253:68e nos guarde de pecado, | d' érr' e de mao boliço,
264:26por fazer que caiamos | en érr' e en folía.
283:55daquel érr' e se repentiu,
406:4que el nos guarde | d' érr' e de folía.