Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÉRAN107
6:16que vencía quantos éran | en sa térr' e alende.
7:51que éran d' ôrdin d' Onna,
22:26crevéron ben, ca ant' éran encréus.
31:51éran, que ena maisôn
31:64fez que ll' éran conteçudas.
33:30que i éran, e tombar
33:61Quantos éran no logar
35:88éran; e pois s' apartaron, | cada ũu deles quis
38:63atán muit' éran dela espantados
46:12que non éran percebudos.
48:14e quando lla non comprían, | éran dela perdidosos.
55:60que éran i ajuntadas | de monjas mui mais ca cento,
63:39que da Reínna éran espirital.
63:68que feridas éran, lógo connosceu
73:7De monjes gran convento éran i entôn
83:46que non éran acordados.
85:9Os ladrões que fezéron est' éran crischãos;
89:63éran, por los de pecadilla
95:40e quanto toda a noite éran alongados
95:41da pena, ena mannaa i éran tornados;
102:57éran en esse desérto;
103Como Santa María feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarinna, porque lle pedía que lle mostrasse qual éra o ben que havían os que éran en Paraíso.
114:27assí que as chagas que éran atadas
119:14prendía, e por el éran mui mal remeúdos.
119:30con outros, que pouc' havía éran i metudos.
124:13e a Sevilla quand' éran | de mouros, mais dũa vez,
131Esta é como Santa María guardou o emperador de Costantinóbre que non morresse so ũa pena que caeu sobr' ele, e morreron todo-los outros que con ele éran.
131:23E quantos dentr' éran todo-los matou
134Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.
134:10éran tormentados,
134:39Quantos éran entôn
135Como Santa María livrou de desonrra dous que se havían jurados por ela quando éran meninnos que casassen ambos en uno, e fez-lo ela comprir.
151:26dizendo del muitas cousas | que non éran verdadeiras.
157:4que a Rocamador ían, | que de sa Madr' éran séus,
159:14u o séu jantar tiínnan, | ond' éran cobiiçosos. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
159:16na ola, ca tantos éran; | mais poi-las foron tirar,
165:28contaron-se quantos éran, | mais poucos s' acharon i.
173:4a muitos hómẽes bõos | e que éran de creer,
181:23que éran da outra parte, | atal espant' ên colleron
181:32pero que d' outra lei éran, | a britar séus ẽemigos
181:33que, macar que éran muitos, | nonos preçaron dous figos,
185:6ataes hómees éran | a que devemos creer.
185:28ante crischãos e mouros | dos que éran no logar,
188:28eles e toda-las gentes | que éran en derredor,
198:14non quis, cujos roméus éran, | que mórtos nen sól chagados
205:24e os mouros que dentr' éran, | por se mellor ampararen
205:45que os de mórte guardasse, | pero que éran pagãos;
205:47E daquela part' a torre | u eles éran tan passo
209:27Quand' esto foi, muitos éran no logar
214:15E macar que d' outros jógos | éran eles sabedores,
215:7E porque dest' os crischãos | non éran apercebudos,
217:28e quantos outros i éran, | e todos de coraçôn
218:42por que quantos i éran | foron maravillados.
228:37éran quantos i estavan; | e muitos loores dados
233:36en como tóste chegaron, | que deste mundo non éran;
235:36que quantos físicos éran, | cada ũu ben creeu
235:57que fillasse gran vingança | daqueles que éran séus
236:13nen mollér dos que i éran, | se aquela sóa non,
245:85e maravillados éran, | ca solamente un mur
251:15séu fillo. E de pédra | éran ambos non d' al,
251:16mas éran tan ben feitos, | que a moça atal
252:12cuidaron que éran mórtos. | Mais a Sennor spirital
252:17cuidando que mórtos éran; | mas acháronos assí
256:14bõos físicos i éran, | dizían: “Non viverá.”
257:7As relicas éran muitas de Santa María
257:17mais as de Santa María éran ben guardadas,
261:36quis quen éran, e lóg' a preguntar
261:40deles quen éran. E el responder
265:14houve dos que éran en essa sazôn
271:13mas los que na nave éran | sabían-se defender
273:12éran ricos e mui nóbres, | esto sabemos por cérto;
274:40E foi-s' u éran os frades | e séu hábito pediu,
277:7Eles de Lisbõa éran, | e atal preito poséron
278:11e de muitas térras éran | os que viínnan alí.
292:36non quis que se desfezéssen, | ca ambos éran ben séus
293:35houvéron quantos i éran, | loand' a Sennor de prez,
294:10con outros tafures muitos, | que non éran séus parentes.
294:19éran come senllos livros | de mui gran sinificança,
294:26ca os ángeos que éran | ant' ela foron presentes
295:15Des i aqueles cantares | éran dos miragres séus
306:4por que fezo Déus as cousas | que non éran ant' e son
313:27Todos en perígoo éran | e en gran coita mortal, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
324:39El Rei e quantos i éran | déron porên gran loor
328:68d' outras aldeas que éran | do Gran Mar todas na beira,
331:37assí que todo-los santos | éran ja dela nojados
333:13ca éran outrossí tórtos | atrás; e esto crischãos
338:19Tan tóst' os que con el éran | pelas mãos lo fillaron
339:52e os dous que éran mórtos comeu;
340:39éran; mais alumeados
345:47E prenderon quantos éran | en ele sen demorança,
354:31Entôn quantos alí éran | e viron tal maravilla
362:19u estas reliquias éran. | E tan tóste manamán
362:25ca éran i sas reliquias | desta Sennor de gran prez,
366:6aos mouros dessa térra, | que i éran moradores,
366:39éran de connoscer aves, | que doral éra ben viron.
366:47éran muito en chamá-lo, | nen per siso nen per arte
372:13demais éran passados | cinque días que non
372:31dela. E quantos éran | eno logar loor
374Como ũus almogavares, que sempre entravan a térra de mouros e éran desbaratados, tevéron vigía na capéla do alcáçar de Xerez e prometeron-lle ũa dõa, e entraron en cavalgada e gannaron mui grand' algo.
374:11ca sempr' éran descubértos | e mui mal desbaratados.
376:47el Rei e quantos i éran | déron porende loores
379:30fezo que nada non fossen, | macar éran chufadores.
384:44que éran i de companna | ben oiteenta ou cento;
386:30foron quantos que i éran | des Tüí atá Ocanna.
391:19Lógo foron ajuntados | quantos i éran entôn,
424:17Mas pero éran lonj' alá
426:10trouxe-os mui mal porque éran encréus;